Hoppa till sidinnehållet

Anmäl en person som låntagare av taktila böcker

Taktila böcker är färgglada bilderböcker som man kan känna på och som är tillverkade av olika material. Taktila böcker lämpar sig för barn över 2 år och som exempelvis har synskada, multihandikapp eller utvecklingsstörning. Böckerna kan också användas av unga och vuxna med en utvecklingsstörning eller ett multihandikapp.
Med denna blankett kan du anmäla en person som låntagare av taktila böcker i Celia. Endast personer som arbetar inom sjuk- och hälsovården eller utbildningsbranschen, t.ex. rehabiliteringsinstruktörer, talterapeuter, läkare, barnträdgårdslärare eller speciallärare kan fylla i blanketten.
Efter anmälan kontaktas kunden per e-post.

Anmäl en person som låntagare av taktila böcker

 • Uppgifter om kunden

 • Kön
 • Adress

 • Utlåtande om läsnedsättning

 • Kontaktperson

  En kontaktperson är obligatorisk för kund under 18 år. Här anges kontaktpersonens uppgifter också då kunden själv inte sköter ärendet.
 • Vid problemsituationer, kontakta Celias kundtjänst, e-post tjanster@celia.fi.
 • Beställning av nyhetsbrevet
 • Hantering av personuppgifter * Required
 • Spara lånehistoriken * Required
  Om lånehistoriken sparas ser kunden om hen har lånat en bok tidigare. Lånehistorik måste sparas så att vi kan tillhandahålla tjänsten.
 • Medgivande för direktmarknadsföring * Required
  Med direktmarknadsföring avses marknadsföring av Celias tjänster via e-post. Kunden känner till att hen när som helst har rätt att häva detta samtycke genom att kontakta Celia. Mer information om upphävningsrätten finns i dataskyddsbeskrivningen för Celias kundregister.
 • Underskrift * Required