Skip to content

Anmäl en person som låntagare av taktila böcker

Taktila böcker är färgglada bilderböcker som man kan känna på och som är tillverkade av olika material. Taktila böcker lämpar sig för barn över 2 år och som exempelvis har synskada, multihandikapp eller utvecklingsstörning. Böckerna kan också användas av unga och vuxna med en utvecklingsstörning eller ett multihandikapp.
Med denna blankett kan du anmäla en person som låntagare av taktila böcker i Celia. Endast personer som arbetar inom sjuk- och hälsovården eller utbildningsbranschen, t.ex. rehabiliteringsinstruktörer, talterapeuter, läkare, barnträdgårdslärare eller speciallärare kan fylla i blanketten.
Efter anmälan kontaktas kunden per e-post.