Siirry sisältöön

Sisällöntuottajan ohjeet

Teksti ja kieli

Tekstin selkeys on yksi tärkeimmistä sisällön saavutettavuuden tekijöistä. Tässä on joitakin keskeisiä ohjeita tekstin selkeyden parantamiseksi kaikille, jotka kirjoittavat verkkotekstejä.

Kiinnitä huomiota tekstisi lukijaan ja sävyyn.

 • Mieti, kenelle ja millaiselle lukijalle tekstisi on ensisijaisesti suunnattu.
 • Kirjoita teksti näkökulmasta, joka avautuu lukijalle.
 • Mieti, onko tekstin sävy sen tavoitteen kannalta oikea.
  • Esimerkiksi esittelevä teksti on neutraali, blogiteksti voi olla rohkeasti kantaaottava.

Käytä selkeää ja helposti ymmärrettävää kieltä.

 • Suosi lyhyitä lauseita ja virkkeitä.
 • Suosi suoraa sanajärjestystä (tekijä – verbi – (tekemisen kohde).
 • Vältä lauseenvastikkeita ja monimutkaisia ilmauksia.
  • Esimerkiksi: ”Sinun täytyy kirjautua sisään verkkopalveluun, jotta voit lainata kirjan.”
   mieluummin kuin ”Lainataksesi kirjan sinun täytyy kirjautua sisään palveluun”
 • Käytä yleisiä, kaikille tuttuja sanoja.
 • Vältä erikoistermien käyttöä. Selitä vaikeat erikoissanat.
 • Vältä lyhenteiden käyttöä.
 • Käytä lauseotsikkoa, kun se on mahdollista.
  • Esimerkiksi: ”Tekstin selkeyttä voi parantaa helposti” on lauseotsikko, kun ”Tekstin selkeys” ei ole lauseotsikko.
 • Suosi verbi-ilmauksia, vältä ”substantiivitautia”.
  • Verbit helpottavat ymmärtämistä.
  • Esim. ”Lautakunta päättää asiasta.”
   Ei näin: ”Päätös asian osalta tehdään lautakunnassa.”
  • Esim: ”Koska sopiva vertailuryhmä puuttuu, hankkeen edullisuutta ei pystytä selvittämään luotettavasti.”
   Ei näin: ”Sopivan vertailuryhmän puuttuminen estää hankkeen edullisuuden luotettavan selvittämisen.”
  • Lisää substantiivitaudista ja sen välttämisestä Kotuksen blogissa: Substantiivitaudin oireita
 • Tarkista tekstin oikeinkirjoitus.
 • Tarkista tekstin sujuvuus lukemalla se ääneen.

Tervetuloa myös Facebook-ryhmään ”Kirjoita selkeästi – ryhmä työelämän viestijöille”, jossa on keskustelua, vinkkejä ja linkkejä selkeästä kirjoittamisesta.

Lisää tietoa selkeästä kirjoittamisesta löydät myös esimerkiksi Kotuksen virkakieliohjeista ja Celian blogikirjoituksesta Selkeä kieli on perusoikeus.

Muotoilu ja sisällön visuaalisuus

Muotoile teksti julkaisualustalla.

 • Jos tuot verkkosivulle tekstiä muualta, esim. Word-dokumentista, tee muotoilut – listat, otsikoiden merkitseminen, lihavoinnit yms. – vasta julkaisualustan sisällön editorissa. Liitä teksti julkaisualustan sisällön editoriin pelkkä teksti -muodossa.
 • Esimerkiksi Wordista voi siirtyä sivun lähdekoodiin pitkiä jaksoja metatietoja, jotka eivät välttämättä näy sivulla mutta jotka voivat sotkea ruudunlukuohjelman toimintaa.
 • Tee otsikoinnit aina tyylien avulla.
  • Älä tee otsikoita esimerkiksi lihavoimalla tekstiä.
  • Otsikkotyylin ja otsikkotason valinnan tapa riippuu julkaisualustasta. Otsikkotyylien määritykset eli se, miltä otsikko julkaistulla sivulla näyttää, ovat erillisessä tyylitiedostossa (CSS), jota esim. verkkograafikko tai sivuston tekninen pääkäyttäjä voi muokata.
 • Tekstin väri, koko ja fontti sekä linkkien väri määritellään aina tyylitiedoston kautta. Jos näissä on mielestäsi korjattavaa, ota yhteys sivuston pääkäyttäjään.
 • Voit lihavoida ja kursivoida tekstiä tarpeen mukaan. Käytä kuitenkin näitä tehokeinoja maltillisesti.
  • Muista, että kursiivia tekstiä on hankalampi lukea kuin tavallista tekstiä.

Käytä visualisointikeinoja sisältöjen selkeyttämiseen.

 • Käytä tarvittaessa väliotsikoita ja merkitse ne otsikoiksi kappaletyylien avulla. Muista otsikkotasojen hierarkia: yläotsikon alla on samaan aihekokonaisuuteen kuuluvia alaotsikoita.
 • Jäsentele tekstiä luetteloiksi. Luettelot tekevät verkkotekstistä helposti silmäiltävää.
 • Tasaa teksti vasempaan reunaan, jätä oikea reuna liehuksi.
 • Käytä kuvia ja infografiikkaa, jotka tukevat tekstin viestiä.
 • Käytä monipuolisesti visualisointikeinoja, mutta varmista, että niiden sisältämä informaatio on saatavissa myös tekstinä. Vältä informaation liian tiivistä kuvallista ilmaisua.

Selosta kuvat ja muu grafiikka näkövammaisille käyttäjille.

 • Kirjoita kuville vaihtoehtoinen kuvaus, ns. alt-teksti (alternative text). Se ei yleensä näy mitenkään sivulla, mutta näkövammainen ruudunlukuohjelman käyttäjä saa sen avulla tietoonsa kuvan sisällön ja informaation. Hyvä alt-teksti kuvailee lyhyesti mutta täsmällisesti kuvan sisällön. Kuvien alt-tekstitys on tärkeää myös hakukoneoptimoinnin näkökulmasta. Kuvausta ei tarvitse aloittaa sanoilla ”Kuvassa on…”, sillä ruudunlukuohjelma kertoo ennen alt-tekstiä kyseessä olevan kuvan.
 • Infografiikka on hyvä ja tehokas keino visualisoida tietoa. Saavutettavuuden näkökulmasta haasteena on infograafien sisältämä suuri tietomäärä. Aloita kuvausteksti sanalla infograafi ja kuvaile lyhyesti infograafin aihetta ja keskeistä sisältöä. Kerro myös, että infograafin sisältö avataan tarkemmin verkkosivun tekstissä. Vaihtoehtoiseen tekstiin ei voi laittaa linkkiä verkkosivulle.

Esimerkki infograafin vaihtoehtoisesta tekstistä. Kuvakaappaus WordPress-editorista.
Kuvassa on esimerkki sivun infograafista ja sen alt-tekstistä. Infograafin vaihtoehtoinen teksti kokonaisuudessaan: ”infograafi, jossa on kuvattu Celian palvelujen potentiaalisten käyttäjien määrä (250 000 suomalaista) ja keskeisimmät syyt käyttää kirjoja (lukivaikeus, aistivammat, kognitiiviset ongelmat, heikentynyt näkö). Grafiikassa on myös kuvattu Celian palvelu lyhyesti: äänikirjojen määrä (40 000), jakelutavat (verkko, mobiili ja CD-levyt) sekä se, että palveluun liitytään kirjastossa.”

Infograafi on julkaistu Celian blogikirjoituksessa Anteeksi, onko teillä hetki aikaa puhua saavutettavuudesta?

Rajaa tiedon ja sisällön määrää ja jäsennä sitä.

 • Sijoita lukijan kannalta olennaisin tieto tekstin alkuun.
 • Rajaa sivun tietomäärä olennaiseen ja karsi kaikki ylimääräinen tieto.
 • Älä sijoita samaa tietoa useaan paikkaan, mutta pidä huolta siitä, että ohjaat lukijaa oikeaan kohtaan.
 • Mieti, tarvitseeko sisältöä jakaa alasivuiksi tai tarvitaanko sivun alkuun sivun sisäinen sisällysluettelo.

Ohjaa lukijaa liikkumaan sivustolla.

 • Pidä navigaatiorakenne niin selkeänä, että lukijan on helppo löytää tarvitsemansa tieto ja liikkua sivuilla.
 • Jaottele tekstiä otsikoiden alle.
 • Jos sivulla on paljon tekstiä ja otsikoita, tee sivun alkuun sivun sisäinen sisällysluettelo.
 • Jos jaat sisällön usealla alasivulle, huolehdi siitä, että jokaisella alasivulla on samantyylinen rakenne.

Käytä selkeitä linkkejä.

 • Linkitä muualle tai alasivulle vain perustellusta syystä.
 • Varmista, että linkki erottuu muusta tekstistä myös visuaalisesti.
 • Ilmaise selvästi, jos linkin kautta siirrytään pois sivustolta.
  • Jos linkki ohjaa sivuston ulkopuolelle, valitse linkin asetuksista, että kohde avautuu uuteen välilehteen. Riippuu julkaisualustasta, miten tämä tehdään.
 • Nimeä linkit siten, että lukija ymmärtää, mihin hän on siirtymässä.
  • Esimerkiksi näin: Osasta kirjastoja on mahdollista saada Celian äänikirjoja myös cd-levyillä. Lue lisää cd-levyjen lainaamisesta.
  • Pelkkä ”Lue lisää” tai ”Lisätietoja tästä” ovat huonoja linkkitekstejä.
 • Jos linkität esimerkiksi pdf- tai word-tiedostoon, ilmaise linkkitekstissä myös tiedostomuoto.
  • Älä linkitä pelkästä tiedostomuodon päätteestä.

Alla olevassa esimerkissä kummankaan listan linkkitekstit eivät ole saavutettavuuden kannalta hyviä:
Esimerkki huonoista linkkien nimistä. Sivulla on useita peräkkäisiä linkkejä, joiden teksti on pdf tai joissa ei ole tiedostomuotoa.

Ylemmän listan linkkitekstinä on pelkkä tiedostomuoto, mikä ei kerro ruudunlukijan käyttäjälle lainkaan, minkä niminen tiedosto linkin kautta aukeaa. Ruudunlukijan käyttäjä kuulee vain ”linkki pdf”, eikä pysty erottamaan, minkä vuoden dokumentista on kyse, jos hän selaa linkkilistaa. Alemman listan linkkitekstistä taas ei käy ilmi, että linkkiä klikkaamalla käyttäjä siirtyy lukemaan pdf- tai rtf-muotoista tiedostoa.

Esimerkin linkkilistat tulisi laatia näin:
Esimerkki linkkinimistä, jotka eroavat toisistaan ja joista ilmenee tiedostomuoto
Näin myös ruudunlukijan käyttäjälle on selvää, mihin linkkiä klikkaamalla päätyy.