Skip to content

Verkkopalvelujen saavutettavuusohjeita

Infograafissa on kuvattu verkkopalvelun saavutettavuus jakkarana, jolla on kolme tukijalkaa: tekninen virheettömyys, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja sisällön ymmärrettävyys. Jakkaralla istuu kolme pientä ihmishahmoa. Kuvan sisältö on tarkemmin avattu leipätekstissä.

Saavutettava verkkopalvelu – helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä mahdollisimman monelle

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki koskee julkisen sektorin toimijoita ja edellyttää, että niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset ovat saavutettavia. Aluehallintovirasto valvoo lain toteutumista. Tietoja ja ohjeita lain vaatimuksista sekä aikatauluista on AVI:n saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Verkkopalvelun saavutettavuus on kokonaisuus

Saavuttava verkkopalvelu muodostuu kolmesta osasta:

  • teknisesti virheettömästä toteutuksesta,
  • selkeästä ja hahmotettavasta käyttöliittymästä ja
  • ymmärrettävästä sisällöstä.

Laki ja sen taustalla olevat ns. saavutettavuusdirektiivi nojaavat kansainväliseen WCAG 2.1 -standardiin, joka on luonteeltaan tekninen. WCAG-kriteerin noudattamisen avulla pyritään varmistamaan se, että verkkopalvelu toimii avustavien teknologioiden avulla ja näppäimistön kautta.

Teknisen saavutettavuuden lisäksi on tärkeää varmistaa se, että käyttöliittymä on selkeä ja helppokäyttöinen. Navigaation eli sivustolla liikkumisen pitää olla loogista ja selkeää. On hyvä varmistaa, että pääsisältö erottuu selvästi muista osista.

Kaikkien käyttäjien kannalta on aivan oleellista se, että sisältö on ymmärrettävää. Sisällön kieli on selkeää yleiskieltä. Teksti on jäsenneltyä ja helposti silmäiltävää. Tärkeimmät asiat kerrotaan alussa ja sisällössä otetaan huomioon kohderyhmän näkökulma. Tekstisisällön lisäksi tarjotaan myös videoita ja kuvia.

Ohjeita saavutettavuuden parantamiseksi

Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla on runsaasti käytännön ohjeita siitä, miten saavutettavaa verkkosisältöä tuotetaan. Olemme poistaneet tällä sivustolla aikaisemmin olleet saavutettavuusohjeet 1.7.2020. Vastaavat ohjeet löytyvät Saavutettavasti.fi-sivustolta.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös verkkosivuilla olevia tiedostoja, esimerkiksi pdf-tiedostoja. eOppivassa on kaikille avoin Saavutettavat asiakirjat verkossa -koulutus, jossa neuvotaan tarkemmin Microsoft Office -ohjelmien tiedostomuotojen saavutettavuuden varmistamisesta sekä siitä, miten niistä voi muuntaa pdf-tiedostoja.

Keskustelua saavutettavuudesta myös Facebookissa

Tervetuloa Celian ylläpitämään Verkkopalvelujen saavutettavuus -Facebook-ryhmään kyselemään, keskustelemaan ja saamaan ja jakamaan tietoa ja vinkkejä saavutettavuudesta!