Skip to content

Verkkopalvelujen saavutettavuusohjeita

Infograafissa on kuvattu verkkopalvelun saavutettavuus jakkarana, jolla on kolme tukijalkaa: tekninen virheettömyys, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja sisällön ymmärrettävyys. Jakkaralla istuu kolme pientä ihmishahmoa. Kuvan sisältö on tarkemmin avattu leipätekstissä.

Saavutettava verkkopalvelu – helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä mahdollisimman monelle

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019. Laki koskee julkisen sektorin toimijoita ja edellyttää, että niiden verkkosivustot ja mobiilisovellukset ovat saavutettavia. Aluehallintovirasto valvoo lain toteutumista. Tietoja ja ohjeita lain vaatimuksista on AVI:n saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Verkkopalvelun saavutettavuus on kokonaisuus

Saavutettavuusdirektiivi nojaa kansainväliseen WCAG 2.1 -standardiin, joka on luonteeltaan tekninen. Saavutettavuuteen liittyy keskeisesti myös verkkopalvelun sisällön eli esimerkiksi tekstien ymmärrettävyys ja verkkopalvelun helppokäyttöisyys.

Jotta verkkopalvelu olisi kokonaisuutena mahdollisimman monelle saavutettava, suunnittelijoiden ja sisällöntuottajien tulisi ottaa siis huomioon myös muut näkökulmat kuin pelkkä tekninen toteutus.

Ohjeita saavutettavuuden parantamiseksi

Tutustu nopeasti yleisiin ohjeisiin saavutettavasta sisällöstä.

Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla on runsaasti käytännön ohjeita siitä, miten saavutettavaa verkkosisältöä tuotetaan. Esimerkkejä ohjeista:

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös verkkosivuilla olevia tiedostoja, esim. pdf-tiedostoja. eOppivassa on kaikille avoin Saavutettavat asiakirjat verkossa.

Keskustelua saavutettavuudesta myös Facebookissa

Tervetuloa Celian ylläpitämään Verkkopalvelujen saavutettavuus -Facebook-ryhmään kyselemään, keskustelemaan ja saamaan ja jakamaan tietoa ja vinkkejä saavutettavuudesta!