Skip to content

Verkkopalvelujen saavutettavuusohjeita

infograafissa on kuvattu verkkopalvelun saavutettavuus jakkarana, jolla on kolme tukijalkaa: tekninen virheettömyys, selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä ja sisällön ymmärrettävyys. Jakkaralla istuu kolme pientä ihmishahmoa. Kuvan sisältö on tarkemmin avattu leipätekstissä.

Saavutettava verkkopalvelu – helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä mahdollisimman monelle

Verkkopalvelun saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalvelua mahdollisimman helposti.

Saavutettavuusdirektiivi tulee Suomen lainsäädännössä voimaan syyskuussa 2018. Viimeistään sen myötä kaikkien julkisten toimijoiden on alettava huomioimaan verkkopalvelujen saavutettavuus käytännön tasolla. Lisätietoa saavutettavuusdirektiivistä löytyy valtiovarainministeriön sivuilta.

Verkkopalvelun saavutettavuus on kokonaisuus

Saavutettavuusdirektiivi nojaa kansainväliseen WCAG-standardiin, joka on luonteeltaan tekninen. Saavutettavuuteen liittyy keskeisesti myös verkkopalvelun sisällön eli esimerkiksi tekstien ymmärrettävyys ja verkkopalvelun helppokäyttöisyys.

Jotta verkkopalvelu olisi kokonaisuutena mahdollisimman monelle saavutettava, suunnittelijoiden ja sisällöntuottajien tulisi ottaa siis huomioon myös muut näkökulmat kuin pelkkä tekninen toteutus.

Ohjeita saavutettavuuden parantamiseksi

Alasivuille on koottu käytännön ohjeita verkkopalvelujen ja verkkosivujen sisällöntuottajille sekä verkkosivustoista vastaaville päätoimittajille. Sivulle on tulossa lisäksi linkkejä muille hyödyllisille sivuille, joissa käsitellään verkkopalvelujen saavutettavuutta.

Ohjeissa huomioidaan WCAG-standardin vaatimukset. Lisäksi ohjeissa kerrotaan, miten muuten verkkopalvelun saavutettavuutta voi parantaa. Ohjeistus keskittyy siihen, miten jokainen verkkosivustojen päivittäjä ja verkkosisältöjä tekevä voi parantaa saavutettavuutta helposti.

Uusi verkkosivusto saavutettavuusohjeistuksesta

Uusi saavutettavasti.fi-sivusto julkaistaan kesäkuun 2018 alussa. Tämän sivuston ohjeet siirretään sinne julkaisun jälkeen.

Keskustelua saavutettavuudesta myös Facebookissa

Tervetuloa myös Celian ylläpitämään Verkkopalvelujen saavutettavuus -Facebook-ryhmään kyselemään, keskustelemaan ja saamaan ja jakamaan tietoa ja vinkkejä saavutettavuudesta!