Siirry sisältöön

Tietoa saavutettavuudesta kirjastoille

Tähän osioon on koottu tietoa saavutettavuudesta kirjastoille.

Sisältö

Saavutettavuussuositukset kirjastoille
Laki digitaalisista palveluista velvoittaa kirjastoja
Aineistojen hankinta
Kotimaiset e-kirjapalvelut
Ulkomaiset e-kirjapalvelut
Ladattavat kirjat ja niiden käyttö lukuohjelmissa

Saavutettavuussuositukset kirjastoille

Miksi kirjaston kannattaa huomioida saavutettavuus?

 • Uusi kirjastolaki velvoittaa kuntia tarjoamaan palveluita kaikille kuntalaisille.
 • Laissa mainitaan erityisesti lukemisesteiset henkilöt sekä lapset ja nuoret.
 • Verkkopalvelun käyttöä on helpompi opastaa kasvotusten.
 • Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa mahdollistamaan yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus

Saavutettava kirjasto tarjoaa palveluita ja aineistoja kaikille käyttäjäryhmille. Saavutettavuus ei siis tarkoita vain sitä, että kirjaston tiloihin pääsee esteettömästi pyörätuolilla, vaan saavutettavuus kattaa koko kirjaston johtamisesta asiakaspalveluun ja verkkopalveluihin.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus sisältää käytännön ohjeita ja vinkkejä saavutettavien palveluiden toteuttamisesta. Julkaisu on ladattavissa Kuntaliiton verkkokaupasta ilmaiseksi pdf-muodossa (linkistä avautuu uusi ikkuna). Suositus on kirjoitettu yleisille kirjastoille, mutta sitä voidaan hyvin soveltaa myös muissa kirjastoissa. Saavutettavuussuositus on päivitetty heinäkuussa 2017.

Marrakeshin sopimuksesta käytännön opas kirjastoammattilaisille

Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn jäsenet saivat kesäkuussa 2013 aikaan Marrakeshin sopimuksen, jonka tavoitteena on varmistaa kirjojen saatavuus lukemisesteisille henkilöille.  Euroopan unioni sääti vuonna 2018 ns. lukemisestedirektiivin ja -asetuksen, joiden avulla Marrakeshin sopimus toimeenpannaan EU-maissa. Tekijänoikeuslain pykälät 17 a-d säätävät Marrakeshin sopimukseen liittyvistä asioista ja siitä, millä tahoilla on oikeus tuottaa ja välittää saavutettavia kirjoja lukemisesteisille henkilöille.

Marrakeshin sopimus parantaa merkittävästi sokeiden ja muiden lukemisesteisten henkilöiden mahdollisuuksia saada käyttöönsä saavutettavaa kirjallisuutta kansainvälisesti. Saavuttavia kirjoja on mahdollista välittää myös yli maiden rajojen sellaisten maiden kesken, jotka ovat sopimuksen ratifioineet.

Kirjastoilla on kirjojen saatavuuden parantamisessa keskeinen rooli. IFLA on laatinut oppaan, jonka tarkoituksena on tukea kirjastoammattilaisia käytännön toimenpiteissä, joiden avulla aineistoa voidaan tarjota lukemisesteisille lukijoille.

Näin pääset alkuun – Marrakeshin sopimuksen soveltamisen opas kirjastoammattilaisille. (PDF)

Stivi-suositus korkeakoulukirjastoille

ESOK-verkoston Stivi-suosituksessa on tietoa saavutettavasta kirjastosta korkeakoulukirjastoille (linkistä avautuu uusi ikkuna).

Vinkkejä ja lisätietoa saavutettavuudesta

Kulttuuria kaikille: Saavutettavuus
Tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

Viittomakielinen kirjasto
Kuurojen Liitto on avannut Viittomakielisen eKirjaston. Kirjaston aineisto koostuu n. 350 viittomakielisestä videosta.

ALA:n (American Library Association) alajaoston vinkkilistat kirjastoille saavutettavuudesta

Laki digitaalisista palveluista velvoittaa kirjastoja

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee julkaisen sektorin toimijoita ja edellyttää, että kirjastojen verkkopalvelut ovat saavutettavia. Verkkosivustojen ja niiden sisältöjen on noudatettava verkkosisältöjen saavutettavuusohjeita (WCAG 2.1) viimeistään 23.9.2020 alkaen. Mobiilisovellusten kohdalla vaatimukset tulevat voimaan 23.6.2021.

Saavutettavuusvaatimukset koskevat laajasti eri verkkosisältöjä, mm. seuraavia sisältöjä:

 • www-sivuja ja niillä olevia tekstejä ja kuvia,
 • videoita ja äänitteitä (esim. podcasteja), jotka julkaistaan 23.9.2020 tai sen jälkeen,
 • toimisto-ohjelmilla tuotettuja tiedostomuotoja, esimerkiksi pdf- tai Word-tiedostoja sekä
 • ajanvarauspalveluja tai tapahtumakalentereita.

Lain vaatimuksista ja verkkosisällön saavutettavuusohjeista eli WCAG-ohjeistuksesta on lisätietoja Aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla.

Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla annetaan käytännön ohjeita saavutettavan verkkosisällön tuottamisesta.

Kirjastokaistan koulutuskanavalla on myös runsaasti videoita saavutettavuudesta.

Aineistojen hankinta

Miten hankkia aineistoja lukemisesteisille henkilöille, jotka eivät voi käyttää tavallisia painettuja kirjoja?

Aluksi pitäisi luonnollisesti selvittää, onko tarjolla jotain muuta kirjamuotoa kuin painettu kirja. Monelle lukemisesteiselle hyvä kirjamuoto ovat äänikirjat. Niitä hankittaessa on syytä ottaa huomioon myös äänikirjan käyttö. Jos äänikirjaa voi kuunnella verkon kautta tai lataamalla, kuunteluohjelman pitäisi olla saavutettava eli käytettävissä ruudunlukuohjelman avulla.

Myös E-kirjat ovat hyvä vaihtoehto lukemisesteiselle: heikkonäköiset voivat suurentaa e-kirjojen tekstiä ja lukivaikeuksiset henkilöt voivat muuntaa tekstin puhesynteesiohjelmien avulla ääneksi.

Alla on ohjeita siitä, miten saavutettavuus otetaan huomioon e-kirjojen ja e-lehtien hankinnassa.

 • Kysy e-aineiston tarjoajalta, onko aineisto saavutettavaa ja onko saavutettavuutta kuvailtu. Onko esimerkiksi kirjan ONIX-tiedoissa käytetty ONIX-koodilistaa 196 (E-publication Accessibility Details)?
 • Jos e-aineiston lukemiseen on tarjolla lukumahdollisuus selaimessa tai lukuohjelma mobiilisovelluksena, kysy ovatko ne saavutettavia. Onko olemassa ohjeita lukuohjelmien saavutettavuudesta ja käyttämisestä apuvälineiden avulla?
 • Kun hankit e-kirjan, suosi EPUB-formaattia. Jos tarjolla on EPUB 3 –muodossa oleva kirja, valitse se.
 • Jos hankit PDF-muodossa olevan e-kirjan, kysy onko kyseessä ”Tagged PDF” tai PDF/UA. Vältä vain kuvamuotoisia PDF-julkaisuja, sillä ne eivät ole saavutettavia.
 • Jos mahdollista, hanki kirjoja, joissa ei ole vahvaa DRM-suojausta. Vahva suojaus saattaa estää apuvälineiden toiminnan.
 • Muista kertoa e-aineistojen saavutettavuudesta myös kirjaston asiakkaille!
  Kirjaston verkkosivuilla on hyvä olla kuvaus siitä, miten saavutettavia e-aineistot ovat. Pyydä myös asiakkailta palautetta. E-aineistojen kuvailutiedoissa olisi hyvä olla maininta saavutettavuudesta.

Englanninkielistä sanastoa liittyen saavutettavuuteen:

Kotimaiset e-kirjapalvelut

Tähän osioon on koottu tietoa kotimaisten e-kirjapalveluiden saavutettavuudesta.

Ellibs
Ellibs tarjoaa e-kirjoja PDF- ja EPUB-muodoissa. Kirjojen tiedostomuoto kerrotaan kunkin kirjan tiedoissa. Osan kirjoista voi lukea selaimessa, mutta Lue selaimessa -vaihtoehto ei ole saavutettava eikä helposti käytettävissä apuvälineiden avulla. Apuvälineitä käyttävien lukijoiden kannattaa ladata e-kirjat Ellibs-palvelusta ja lukea tietokoneella Adobe Digital Editions -lukuohjelmalla.

Alma Talent Verkkokirjahylly
Alma Talent Verkkokirjahylly toimii selaimella ja on saavutettava. Kirjojen käyttö onnistuu myös ruudunlukuohjelman avulla ja kirjapalvelun kuvakkeilla on tekstivastineet. Kirjoissa on myös sivunumerot. Ongelmallisia kohtia saattaa olla sellaisissa kirjoissa, jotka sisältävät taulukoita tai kuvia. Kuvilla ei välttämättä ole tekstivastineita.

Ulkomaiset e-kirjapalvelut

Tähän osioon on koottu tietoa ulkomaisten e-kirjapalveluiden saavutettavuudesta.

Ebook Central
Ebook Central-palvelussa on käytettävissä erillinen saavutettavuustila Accessibility mode, joka tukee ruudunlukuohjelmien käyttöä. Ebook Centralin Accessibility mode toimii JAWSin ja VoiceOverin kanssa. Huom. Ebook Centralin normaali online-lukutila ei tue ruudunlukuohjelmia. Ebook Centralin Accessibility-sivulta löydät tietoa Ebook Centralin saavutettavuusominaisuuksista englanniksi.

Ebsco
Ebscon palvelussa on sekä EPUB- että PDF-muotoisia e-kirjoja. Valikoimassa on myös suuri määrä DRM-suojaamattomia kirjoja. Ebscon mukaan selaimessa luettavissa PDF-kirjoissa on piilotettu linkki, jolla saa tekstin ruudunlukijaa varten ascii-muotoon. Kirjojen saavutettavuutta on testattu erityisesti NVDA- ja JAWs-ruudunlukuohjelmilla. Ebscon sivuilla on tarkempaa tietoa saavutettavuudesta englanniksi.

Ladattavat kirjat ja niiden käyttö lukuohjelmissa

E-kirjapalveluissa on usein mahdollista ladata kirja omalle tietokoneelle tai mobiililaitteelle. Ladattavia tiedostomuotoja ovat mm. PDF ja EPUB.

Adobe Digital Editions
Ladattavien EPUB- ja PDF-muodossa olevien kirjojen lukemisessa kannattaa suositella Adobe Digital Editions –ohjelmasta versiota 4 tai sitä uudempia versiota. ADE toimii yleensä hyvin ruudunlukuohjelmien kanssa. Adobe Digital Editions on ladattavissa ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Adobe Reader
Adobe Reader –ohjelman avulla voi lukea PDF-muodossa olevia e-kirjoja ja artikkeleita. Englanninkieliset ohjeet Adobe Readerin käytöstä ruudunlukuohjelmien kanssa ovat saatavilla Adoben sivuilta pdf-muodossa.

iBooks
iOS-käyttöjärjestelmän mukana tulee sekä Applen tietokoneissa että iPad- ja iPhone-mobiililaitteissa VoiceOver-niminen ruudunlukuohjelma. iBooks-sovelluksessa voi siis kuunnella e-kirjojen tekstiä VoiceOverin avulla.