Skip to content

Tietoa saavutettavista julkaisuista

Tämä osuus on tarkoitettu etenkin e-kirjojen tekijöille ja tuottajille. Saavutettavista asiakirjoista löytyy ohjeita Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla.

Tekeillä oleva tuotteiden ja palveluiden esteettömyysdirektiivi koskee e-kirjoja

Euroopan komissio esitti joulukuussa 2015 ehdotuksen tuotteiden ja palveluiden esteettömyyssäädöksestä, joka koskisi myös sähkökirjoja eli e-kirjoja. Ehdotuksessa on kuvattu saavutettavien e-kirjojen ominaisuuksia: E-kirjojen pitää olla käytettävissä useamman kuin yhden aistikanavan kautta ja apuvälineiden avulla ja sellaiselle sisällölle, joka ei ole tekstimuodossa, pitää olla vaihtoehtoinen esitystapa.

Tämä tarkoittaa sitä, että e-kirjojen teksti on oltava luettavissa sellaisen apuvälineen avulla, joka muuntaa tekstin ääneksi tai pistekirjoitukseksi. Toisin sanoen näköaistin lisäksi kirjan sisällön on oltava saavutettavissa kuulon tai tuntoaistin avulla.

Saavutettavien e-kirjojen ominaisuuksia

E-kirjojen saavutettavuus on oleellista lukemisesteisille henkilöille, jotka eivät voi lukea painettuja kirjoja, mutta saavutettavuusominaisuuksista on hyötyä kaikille.

Saavutettavien e-kirjojen ominaisuudet:

  • Rakenne, sisältö ja ulkonäkö on erotettu toisistaan.
  • Rakenne on merkattu semanttisesti oikein. (Tärkeää apuvälineiden toimivuuden kannalta!)
  • Tekstillä on lukujärjestys.
  • Kirjan ulkoasua ja tekstin kokoa on mahdollista mukauttaa lukijan tarpeisiin.
  • Kuvilla ja grafiikalla on tekstivastineet.
  • Taulukot on tehty saavutettavasti eikä taulukoita käytetä ulkoasun muokkaamiseen.
  • Kirjan sisällön pääkieli on määritelty ja tarvittaessa erikielisten osien kielet on määritelty.
  • Kirjan digitaalinen suojaus ei estä apuvälineiden toimintaa.
  • Koko e-kirjan hankintaketju on saavutettava: kirjan hankkiminen on saavutettavaa, samoin kirjan koko sisällön voi lukea saavutettavassa lukuohjelmassa tai –sovelluksessa.

Englanninkielisiä ohjeita

Saavutettavasta julkaisemisesta on paljon hyviä englanninkielisiä ohjeita.