Siirry sisältöön

Palvelut rikosseuraamusalalle

Mies lukee äänikirjaa kännykältään ulkona.

Monilla vangeilla kirjojen lukemista vaikeuttavat lukivaikeudet,  muut oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet ja mielenterveysongelmat.  Kirjaa ei ole pakko lukea silmillä – äänikirja tarjoaa hyvän vaihtoehdon.

Rikosseuraamusalan toimijat voivat palvella Celian äänikirjojen avulla vankeja, joilla on lukemiseste. Vankien lukemista ja opiskelua tukevat vankilakirjastot ja vangeille opetusta antavat oppilaitokset  voivat liittyä Celian yhteisöasiakkaiksi verkkolomakkeella.

Liittyessään yhteisöasiakkaaksi organisaatio hyväksyy yhteisönsä ja Celian välisen sopimuksen ehdot ja saa omat tunnukset Celianet-verkkopalveluun.

Mitä on tarjolla vangeille?

Vangit voivat kuunnella Celian maksuttomia äänikirjoja. Valikoimassa on jo yli 40 000 äänikirjaa, niin kaunokirjallisuutta kuin tietokirjallisuutta, uusimmat hitit, vanhat suosikit ja kaikkea siltä väliltä. Kirjoja on myös usealla eri kielellä.

Kirjallisuutta kannattaa tarjota, koska kirjallisuus kuntouttaa, parantaa itsetuntoa, viihdyttää, kehittää tunneälyä, avartaa maailmankuvaa ja  parantaa keskittymiskykyä. Kaunokirjallisuuden lukeminen helpottaa oppikirjojen lukemista.

Vankien koulutuksen haasteena on, että monille vangeille kirjoitetun tekstin omaksuminen on vaikeaa ja jopa este tutkinnon tai sen osan hankkimiselle. Vankien opiskelun tukemiseksi oppilaitokset ja vankilakirjastot voivat ostaa Celian tuottamia maksullisia peruskoulun ja toisen asteen äänioppikirjoja Oppari-verkkokaupasta.

Korkeakoulutason opinnoissa tarvittavia kurssikirjoja voi lainata maksutta Celian verkkopalvelusta.

Vanki voi itse liittyä Celian äänikirjapalvelun verkkokäyttäjäksi siinä vaiheessa, kun hänellä on oikeus internetin käyttöön. Liittyminen tapahtuu joko käymällä kunnankirjastossa tai kunnnakirjaston edustajan vankilavierailulla. Asiakasrekisteriin tallennetaan siviiliosoite. Kun vanki on liittynyt äänikirjapalveluun, hän voi kuunnella kirjoja esimerkiksi tietokoneella suoratoistona verkon kautta Celianet-verkkopalvelussa.

Yleistä tietoa kirjojen kuuntelusta löytyy Ohjeita kuunteluun -osiosta.

Vankilakirjastojen palvelut

Vankilakirjasto lainaa yleensä äänikirjat CD-levyinä tai lataamalla Celianet-verkkopalvelusta. Celian äänikirjoja voi lainata myös kunnankirjaston kautta. Sen jälkeen kun lainattuja kirjoja ei enää tarvita, ne hävitetään sekajätteeseen (CD-levyt) tai poistetaan laitteelta (koskee verkosta ladattuja kirjoja).

Jos vankilakirjasto on ostanut Oppari-verkkokaupasta maksullisia äänioppikirjoja, niitä ei tarvitse hävittää, vaan vankilakirjasto voi antaa oppikirjan seuraavalle lukemisesteiselle vangille, kun ensimmäisen vangin osalta käyttötarvetta ei enää ole.

Vankien äänikirjojen kuuntelumahdollisuuksia on rajoitettu. CD-levyinä tilattuja kirjoja voi kuunnella MP3-toistoon kykenevällä CD-soittimella tai DVD-soittimella. Kirjoja voi kuunnella myös tietokoneella, jossa ei ole verkkoyhteyttä, kun tietokoneelle on ladattu erillinen kuunteluohjelma, esimerkiksi maksullinen EasyReader -ohjelma. Kuuntelua varten vankilakirjasto voi ladata kirjan ja tallentaa sen muistitikulle tai CD-ROM-levylle.

Celian äänikirjojen helpoin kuuntelutapa Pratsam Reader-sovelluksen avulla älypuhelimella tai tabletilla ei yleensä sovellu vangeille.

Jotta lukeminen ei lopu vapautuessa, viimeistään nivelvaiheessa vankilakirjaston kannattaa ohjata vangit käyttämään itse Celian äänikirjapalveluita verkossa. Liittyminen tapahtuu kunnankirjaston kautta.

Oppilaitosten palvelut vangeille

Maksullisia äänioppikirjoja on saatavissa ammatillisiin sekä lukion ja peruskoulun opintoihin. Ammatillisen koulutuksen oppikirjat ovat DaisyTrio-kirjoja, joissa kirjan sisältö on sekä tekstimuodossa että luettuna, yleensä koneäänellä.

Äänioppikirjat ostetaan ja ladataan Oppari-verkkokaupasta, www.oppari.fi . Oppilaitos ostaa oppikirjan, jonka se voi antaa toisen lukemisesteisen käytettäväksi, kun vanki ei sitä enää tarvitse.

Kirjan mukana on EasyReader Express -ohjelma, jolla kirjaa on helppo kuunnella tietokoneella eikä kuunteluun tarvita verkkoyhteyttä. Ladatun kirjan voi myös kopioida CD-ROM -levylle ja kuunnella kirjaa esimerkiksi DVD-soittimella. Äänioppikirjojen kuuntelu tabletilla tai älypuhelimella maksuttoman Pratsam Reader -sovelluksella ei yleensä ole mahdollista vangeille.

Yleisten kirjastojen palvelut vangeille

Vankilayhteistyötä tekevät yleiset kirjastot voivat lainata Celian äänikirjoja vankilakirjastoille, joko yksittäisten tilausten mukaan tai siirtokokoelmana. Yleinen kirjasto voi myös opastaa kuunteluasioissa. Yleiset kirjastot voivat esitellä vangeille Celian verkossa toimivia äänikirjapalveluita ja nivelvaiheessa liittää vangin näiden äänikirjapalveluiden piiriin.

Tästä saat tietoa asiakkuuden lopettamisesta.