Siirry sisältöön

Kurssikirjojen, valintakoekirjojen ja oppikirjojen tilaaminen

Sivun alareunasta löytyvällä lomakkeella voit tehdä hankintaehdotuksen uudeksi kurssikirjaksi, valintakoekirjaksi tai oppikirjaksi. Kirjojen tuotantoaika on 3 kuukautta.

Huomioitavaa ennen hankintaehdotuksen tekoa

Tarkista, löytyykö haluamasi kirja jo Celianetista. Jos kirja on jo tuotannossa tai Celian valikoimassa, voit tehdä siihen varauksen.

Valitse oikea tilaajatyyppi lomakkeen alasvetovalikosta. Korkeakoulukirjastoille, uuden kurssikirjan tai valintakoeaineiston tilaajille sekä peruskoulun tai lukion erityisopettajille ja oppilaille on eri tilauslomakkeet.

Korkeakoulu- ja lukiokirjojen hankintaehdotuksia voi tehdä ympäri vuoden.
Peruskoulun oppikirjoille on hankintakaudet:
Syyslukukaudelle hankintaehdotukset on tehtävä 31.3. mennessä ja kevätlukukaudelle 30.9. mennessä. Peruskoulujen hankintaehdotuksia käsitellään seuraavan kerran lokakuussa 2018.

Tietoa eri kirjatyypeistä

DaisyTrio-kirja on kone- tai ihmisäänellä luettu oppi- ja tietokirja. Se sisältää tekstin, äänen ja kuvat. HUOM. Korkeakoulukirjoista tuotetaan koneääniset DaisyTriot.

Äänikirja on ihmisäänellä luettu digitaalinen äänitallenne.

Pisteoppikirja on toteutettu pistekirjoituksella, mutta se voi sisältää myös kohokuvia tai siihen voi kuulua erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite. Pisteoppikirja on tarkoitettu sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille henkilöille.

Luetus-kirja on pelkästään tekstiä sisältävä elektroninen kirja, jota kuunnellaan tietokoneen koneäänen avulla tai luetaan pistenäytöltä. Luetus-kirja on tarkoitettu vain näkövammaisille.

Hankintaehdotuslomake