Siirry sisältöön

Palvelut korkeakoulukirjastoille

Nuori mies lukee äänikirjaa tietokoneella kirjastossa.

Korkeakoulukirjasto  voi palvella lukemisesteisiä opiskelijoita Celian tuottamien äänikirjojen avulla. Palvelun aloittamiseksi korkeakoulukirjasto liittyy  Celian yhteisöasiakkaaksi.

Asiakkaaksi liittyminen

Korkeakoulukirjasto liittyy Celian yhteisöasiakkaaksi verkkolomakkeella.

Liittyessään yhteisöasiakkaaksi korkeakoulukirjasto hyväksyy kirjaston ja Celian välisen sopimuksen ehdot ja saa omat tunnukset Celianet-verkkopalveluun. Celia suosittaa, että jokainen korkeakoulukirjastoyksikkö tekee oman sopimuksensa Celian kanssa.

Ohjemateriaalit

Ohjeet korkeakoulukirjastoille löytyvät  Ohjeet ja materiaalit -alasivulta. Celia-yhteistyön käsikirjasta kirjastoille  löytyy perustiedot Celian verkkopalvelusta.

Korkeakoulukirjasto voi myös soveltuvin osin hyödyntää yleisten kirjastojen Ohjeet ja materiaalit-osioon kerättyjä ohjeita asiakkaille ja kirjastohenkilökunnalle.

Miten korkeakoulukirjasto kirjasto voi palvella opiskelijoita?

Korkeakoulukirjasto antaa lukemisesteiselle opiskelijalle tunnukset Celian tuottaman verkkopalvelun käyttöön ja toiset tunnukset Pratsam Reader -sovellukseen, jolla kurssikirjoja luetaan tabletilla tai älypuhelimella. Tämän jälkeen opiskelija pääsee lainaamaan Celianetin kokoelmassa olevia kurssikirjoja. Opiskelijoiden lisäksi korkeakoulukirjasto voi liittää muutkin kirjastossaan asioivat lukemisesteiset asiakkaat Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi.

Opiskelijan ei tarvitse esittää kirjallista todistusta lukemisesteestä, vaan aloituskeskustelussa käydään läpi  Celian aineiston käytön periaatteet.

Korkeakoulukirjasto myös neuvoo opiskelijoita lainaamiseen, kirjojen kuunteluun ja laitteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Korkeakoulukirjasto voi halutessaan ladata kirjoja Celiasta ja välittää niitä opiskelijoille, joilla on lukemiseste.

Celian asiakaspalvelu auttaa korkeakoulukirjastoja kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Kokoelmasta puuttuvien kirjojen tilaaminen

Korkeakoulukirjasto voi tehdä tilauksia Celianetin kokoelmasta puuttuvista kurssikirjoista päätoimisen korkeakouluopiskelijan osalta. Tarkat ohjeet kokoelmasta puuttuvan kirjan tilaamiseen löytyvät Celia-yhteistyön käsikirjasta.

Jotta kirjan voi tilata tuotettavaksi opiskelijalle, hänen on oltava Celian äänikirjapalveluiden käyttäjä ja kirjaston on tarkistettava, että opiskelija on korkeakoulussa kirjoilla läsnä olevana, esimerkiksi voimassaolevan opiskelijakortin tai oppilaitoksen antaman opiskelutodistuksen avulla. Kirjojen tilausoikeus ei koske avoimen korkeakoulun opiskelijoita eikä täydennyskoulutuksessa opiskelevia.

Opintovaatimusten mukaisia kirjoja voi olla saavutettavassa muodossa myös muualla kuin Celian valikoimassa. Ohjeita kirjojen etsimiseen on Celia-yhteistyön käsikirjassa ja sivulla Jos opinnoissa tarvittavaa kirjaa ei löydy Celianetistä. Korkeakoulukirjasto voi myös liittyä yhteisöjäseneksi Bookshare-palveluun, jonka valikoimaan kuuluu runsaasti pääosin englanninkielisiä korkeakoulujen oppikirjoja. Myös opiskelija voi liittyä Bookshare-palveluun jäseneksi, lisätietoja täältä.

Jos opiskelijan tarvitsemaan pakollista kurssikirjaa ei ole saatavilla saavutettavassa muodossa,  kirja voidaan valmistaa Celiassa voimassa olevien tuotantoperiaatteiden mukaan.

Korkeakoulukirjastojen oman e-aineiston käyttö

Korkeakoulukirjastoilla on monia erilaisia e-aineistoja opiskelijoiden käytettävissä: e-kirjat, e-lehdet ja –artikkelit,  hakutietokannat, sähköiset opinnäytetyöt, kurssimateriaalit verkossa, sähköiset kurssimateriaalit ja verkkosivustot.

E-aineistojen kohdalla saavutettavuus tarkoittaa sitä, että

  • aineisto on löydettävissä myös apuvälineiden avulla
  • aineistoa voi lukea saavuttavan lukuohjelman avulla
  • aineiston koko sisältö on saavuttavissa useamman kuin yhden aistikanavan kautta

E-aineistojen saavutettavuudessa on erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi e-kirjojen lukuohjelma Adobe Digital Editions 4.5 tukee apuvälineiden käyttämistä. On ruudunlukuohjelmia, kuten ilmainen NVDA (Windows) . Tietokannassa voi olla erillinen esteettömyystila, kuten Ebraryn acccessibility mode. IOS-laitteilla voi käyttää VoiceOver tai iBooks-ohjelmia. Mobiililaitteissa on sisäänrakennettuja ruudunlukuohjelmia, kuten Android-laitteilla TalkBack.

Celian kotisivuilla on Saavutettavuus-osioon kerätty tietoa saavutettavuudesta kirjastoille.

Lisätietoa lukemisen apuvälineistä löytyy myös Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksesta.

Lainaaminen muiden Pohjoismaiden kirjastoista

Kaikki lukemisesteiset asiakkaat voivat lainata äänikirjoja myös muista Pohjoismaista. Korkeakoulukirjasto voi opastaa opiskelijaa liittymään Norjan ja Tanskan lukemisesteisten kirjastojen asiakkaaksi. Ruotsin Myndigheten för tillgängliga medier eli MTM tarjoaa runsaasti ruotsin- ja englanninkielistä kurssikirjallisuutta äänikirjoina. MTM ei lainaa kirjoja suoraan yksityishenkilöille tai muille kirjastoille, vaan kirjat tilataan edelleen  Celian asiakaspalvelun kautta.

Lisää tietoa lainauksesta muista Pohjoismaista.

Asiakkuuden lopettaminen

Tästä saat tietoa asiakkuuden lopettamisesta.