Siirry sisältöön

Palvelut korkeakoulukirjastoille

Nuori mies lukee äänikirjaa tietokoneella kirjastossa.

Korkeakoulukirjasto  voi palvella lukemisesteisiä opiskelijoita Celian tuottamien äänikirjojen avulla. Palvelun aloittamiseksi korkeakoulukirjasto liittyy  Celian yhteisöasiakkaaksi.

Asiakkaaksi liittyminen

Korkeakoulukirjasto liittyy Celian yhteisöasiakkaaksi verkkolomakkeella.

Liittyessään yhteisöasiakkaaksi korkeakoulukirjasto hyväksyy kirjaston ja Celian välisen sopimuksen ehdot ja saa omat tunnukset Celianet-verkkopalveluun. Kullakin kirjastolla on yksi pääkäyttäjä. Celia suosittaa, että jokainen korkeakoulukirjastoyksikkö tekee oman sopimuksensa Celian kanssa.

Ohjemateriaalit

Perusohjeet korkeakoulukirjastoille löytyvät  Celianetistä Kirjastojen ohjeet -osiona, joka tulee näkyviin, kun kirjaudut Celianettiin henkilökohtaisilla rekisteröintitunnuksilla.

Lisää ohjeita löytyy korkeakoulukirjastojen Ohjeet ja materiaalit –osiosta.

Celian asiakaspalvelu auttaa kirjastoja kaikissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Miten korkeakoulukirjasto kirjasto voi palvella opiskelijoita?

Korkeakoulukirjaston henkilökunta antaa henkilökohtaisilla rekisteröintitunnuksillaan lukemisesteiselle opiskelijalle tunnukset Celian tuottaman verkkopalvelun käyttöön. Tämän jälkeen opiskelija pääsee lainaamaan Celianetin kokoelmassa olevia kurssikirjoja. Opiskelijoiden lisäksi korkeakoulukirjasto voi liittää muutkin kirjastossaan asioivat lukemisesteiset asiakkaat Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi.

Korkeakoulukirjasto myös neuvoo opiskelijoita lainaamiseen, kirjojen kuunteluun ja laitteiden käyttöön liittyvissä asioissa. Korkeakoulukirjasto voi halutessaan ladata kirjoja Celiasta ja välittää niitä opiskelijoille, joilla on lukemiseste.

Kokoelmasta puuttuvien kirjojen tilaaminen

Korkeakoulukirjasto voi tehdä tilauksia Celianetin kokoelmasta puuttuvista kurssikirjoista päätoimisen korkeakouluopiskelijan osalta.

Jotta kirjan voi tilata tuotettavaksi opiskelijalle, hänen on oltava Celian äänikirjapalveluiden käyttäjä ja kirjaston on tarkistettava, että opiskelija on korkeakoulussa kirjoilla läsnä olevana. Kirjojen tilausoikeus ei koske avoimen korkeakoulun opiskelijoita eikä täydennyskoulutuksessa opiskelevia.

Opintovaatimusten mukaisia kirjoja voi olla saavutettavassa muodossa myös muualla kuin Celian valikoimassa. Ohjeita kirjojen etsimiseen on sivulla Saavutettavat kirjat opiskeluun.

Korkeakoulukirjastojen oman e-aineiston käyttö

Korkeakoulukirjastoilla on monia erilaisia e-aineistoja opiskelijoiden käytettävissä: e-kirjat, e-lehdet ja –artikkelit,  hakutietokannat, sähköiset opinnäytetyöt, kurssimateriaalit verkossa, sähköiset kurssimateriaalit ja verkkosivustot.

E-aineistojen kohdalla saavutettavuus tarkoittaa sitä, että

  • aineisto on löydettävissä myös apuvälineiden avulla
  • aineistoa voi lukea saavuttavan lukuohjelman avulla
  • aineiston koko sisältö on saavuttavissa useamman kuin yhden aistikanavan kautta

E-aineistojen saavutettavuudessa on erilaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi e-kirjojen lukuohjelma Adobe Digital Editions 4.5 tukee apuvälineiden käyttämistä. On ruudunlukuohjelmia, kuten ilmainen NVDA (Windows) . Tietokannassa voi olla erillinen esteettömyystila, kuten Ebraryn acccessibility mode. IOS-laitteilla voi käyttää VoiceOver tai iBooks-ohjelmia. Mobiililaitteissa on sisäänrakennettuja ruudunlukuohjelmia, kuten Android-laitteilla TalkBack.

Celian kotisivuilla on Saavutettavuus-osioon kerätty tietoa saavutettavuudesta kirjastoille.

Lisätietoa lukemisen apuvälineistä löytyy myös Erilaisten oppijoiden liiton Apuvälinekeskuksesta.

Asiakkuuden lopettaminen

Tästä saat tietoa asiakkuuden lopettamisesta.