Siirry sisältöön

Saavutettava kirjasto

Saavutettava kirjasto

Celia jakaa vuosittain Celia-palkinnon yleiselle kirjastolle, joka on toiminnallaan edistänyt kirjastojen saavutettavuutta. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2015. Lue lisää Celia-palkinnosta

Millainen on saavutettava kirjasto? (.pptx)
Celia-kirjaston kokoama ideapaketti saavutettavan kirjastopalvelun tuottamiseksi.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus on valmistunut. Se on ladattavissa Suomen kirjastoseuran sivuilla.
Saavutettavuussuosituksen laatiminen on Kuntaliiton, Suomen kirjastoseuran, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Espoon kaupunginkirjaston, Helsingin kaupunginkirjaston, Celian, Kulttuuria kaikille -palvelun, Selkokeskuksen, Erilaisten oppijoiden Liiton sekä Viittomakielisen kirjaston yhteinen projekti.

Kulttuuria kaikille: Saavutettavuus
Tietoa ja työkaluja, jotka auttavat kulttuuripalveluiden saavutettavuuden edistämisessä.

Saavutettavuudesta suomeksi
Uutisia ja kirjoituksia saavutettavuudesta ja web-standardeista sekä tietoa niistä web-julkaisun suositeltavista toimintatavoista, joilla varmistetaan, että verkkosivut ja -palvelut ovat yhtälaisesti kaikkien ulottuvilla.

Laatusuositus lukukoiratoimintaan kirjastoissa
Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa -hankkeen tuottama lukukoiratoiminnan laatusuositus. Yhteistyökumppanina hankkeessa on ollut Suomen Kennelliitto ry.

Esteetön.fi
Tietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen esteettömyydestä.

Viittomakielinen kirjasto
Kuurojen Liitto on avannut Viittomakielisen eKirjaston. Kirjaston aineisto koostuu n. 350 viittomakielisestä videosta.

Heidi Perälä: Näkökulmia tulevaisuuden kirjastosuunnitteluun. Kirjaston visuaalinen ilme, käytettävyys ja saavutettavuus. Opinnäytetyö, Kevät 2011, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, Seinäjoen amk

Saija Uusi-Viitala: Erityisiä lapsia kirjastossa. Miten palvelulla erityislapsia? Opinnäytetyö, Kevät 2010, Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma, Seinäjoen amk

Saavutettavuudesta englanniksi:

ALA:n (American Library Association) alajaoston vinkkilistat kirjastoille saavutettavuudesta
Washington University: Equal Access: Universal Design of Libraries
Tapausesimerkki: London Public Library: Accessibility

Omppu-hylly

Omppu-hylly on kokoelma aineistoa lasten ja nuorten erityisryhmille, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Aineistoa löytyy luki- ja oppimisvaikeuksisille, kuulo- ja näkövammaisille sekä kielihäiriöisille. Omppu-hyllyn idea on lähtöisin Englannista, ja Ruotsissa Omppu-hyllyjä on jo useampia.

Oulun kaupunginkirjaston Omppu- hylly

Omppu-hyllystä ruotsiksi:

Omppu-hylly -käsitteen esittely: Vad är en Äppelhylla
Raportti Omppu-hyllystä 6 eri kirjastossa: Äppelhyllevardag