Skip to content

Koulujen palvelumallin kehittämisvaihe

Kuva, jossa on avattu Celian palvelumallia kouluille. Erityisopettajat saavat Celiasta tunnukset, joilla he voivat rekisteröidä tehostetun ja erityisen tuen oppilaita Celian äänikirjapalveluun. Kokonaisuuteen liittyy avoimia kysymyksiä, mm. miten vanhemmilta kysytään lupa rekisteröintiin.

Tervetuloa kehittämään Celian äänikirjapalvelun uutta toimintamallia kouluille!

Tällä sivulla on tietoa ja ohjeita opettajille, jotka ovat mukana kehittämässä loppuvuonna 2017 Celian uutta toimintamallia kouluille. Uusi toimintamalli avataan maanlaajuisesti vuoden 2018 alusta, jolloin kaikki peruskoulut voivat tulla siihen mukaan niin halutessaan.

Mikä on Celian äänikirjapalvelu?

 • Celian maksuton äänikirjapalvelu on tehostettua ja erityistä tukea. Äänikirjoja voi hyödyntää opettajan harkinnan mukaan myös yleisen tuen opetuksessa ja S2-opetuksessa.
 • Celian äänikirjat on tekijänoikeuslain perusteella rajattu niiden oppilaiden käyttöön, joilla on vammasta, sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä  (epäilty luki- tai oppimisvaikeus, trauma, masennus tms.) johtuva vaikeus lukea painettua tekstiä.
 • Äänikirjapalvelussa on tuhansia lasten- ja nuortenkirjoja ja jatkossa myös oppikirjoja, joita voi lainata ja kuunnella heti verkon kautta. Kehittämisvaihetta varten Celianetiin tulee muutama oppikirja jo loppuvuonna 2017. Kaikki Celian tuottamat äänioppikirjat tulevat Celianetiin heti vuoden 2018 alussa, kun kirjat muuttuvat maksuttomiksi. Siihen asti oppikirjat ovat saatavilla Oppari-verkkokaupassa.
 • Äänikirjojen lainaamista ja kuuntelua varten oppilas tarvitsee henkilökohtaiset tunnukset palvelun käyttöön.
 • Uudessa, vuoden 2018 alussa laajalti käyttöön otettavassa toimintamallissa erityisopettaja voi rekisteröidä oppilaan Celian verkkolomakkeella äänikirjapalvelun käyttäjäksi.

Miten kehittäminen tapahtuu?

Kehitämme yhdessä noin kymmenen koulun kanssa palvelumallia ja sen yksityiskohtia loppuvuoden 2017 aikana. Kehittämisvaiheessa mukana olevien koulujen erityisopettajat saavat tunnukset, joilla he voivat rekisteröidä oppilaita Celian äänikirjapalveluun.

Opettajilta tarvitsemme nyt näkemyksiä, palautetta ja toiveita palvelumallista, sillä haluamme tehdä äänikirjapalvelusta ja palveluun liittymisestä mahdollisimman sujuvaa.

Haluaisimme palautetta esimerkiksi seuraavista asioista:

 • Miten oppilaan vanhemmilta olisi helpoin kysyä lupa rekisteröintiin? Tarvitsetteko Celialta valmiin viestipohjan sähköpostia tai Wilma-viestiä varten? Tarvitsetteko printattavan lomakkeen?
  • Lomake on tässä ja sitä voi kommentoida Facebook-ryhmässä (liittymislinkki alla)
 • Millaista tietoa äänikirjoista ja Celiasta vanhemmat tarvitsisivat?
 • Millä kielillä ohjeistusta ja tietoa vanhemmille tulisi tarjota?
 • Missä muodossa ohjeita ja tietoa vanhemmille kannattaisi tehdä? Painettuina esitteinä, itse tulostettavina tai verkosta luettavina pdf-tiedostoina, verkkosivuina, videoina, infograafeina?
 • Millaisia ohjeita te opettajat tarvitsette?
  • oppilaiden rekisteröintiä varten?
  • äänikirjapalvelun käyttöä varten: kirjojen haku, lainaaminen, kuuntelu?
  • Mitä tietoa ja ohjeita muut opettajat, jotka eivät rekisteröi oppilaita, tarvitsevat Celian äänikirjoista?

Facebook-ryhmä

Kokeilussa mukana olevien koulujen opettajille on oma Facebook-ryhmä, jossa käydään keskustelua, annetaan palautetta ja tarkennetaan yksityiskohtia. Ryhmä on suljettu, ja voit liittyä siihen tästä linkistä:

https://www.facebook.com/groups/celiakouluille/

Toimikaa näin:

 1. Liittäkää koulunne tällä lomakkeella Celian yhteisöasiakkaaksi. Sopimuksen yhteyshenkilöksi kannattaa laittaa koulun rehtori. Sähköinen sopimus lähetetään automaattisena vastauksena ilmoitettuun yhteyshenkilön sähköpostiin. Celia käsittelee lomakkeen tiedot muutaman päivän kuluessa sen lähettämisestä ja lisää koulun Celian yhteisöasiakasrekisteriin.
 2. Ilmoittakaa lomakkeella liittymisen yhteydessä kaikkien niiden erityisopettajien nimet ja sähköpostiosoitteet, jotka tarvitsevat oppilaiden rekisteröintiä varten tunnukset. Opettajia voi ilmoittaa myös myöhemmin Celiaan (petra.okkonen@celia.fi).
 3. Celiasta lähetetään tunnukset erityisopettajille muutaman päivän kuluessa. Tunnukset lähetetään opettajien sähköpostiosoitteisiin turvapostina.
 4. Kysykää oppilaan huoltajalta lupa Celian äänikirjapalveluun rekisteröintiä varten. Käykää läpi keskeiset asiat käyttösäännöistä:
  • kenelle palvelu on tarkoitettu
  • miten palvelua käytetään
  • mitkä ovat käytön rajoitukset.
  • Celia ei tarvitse kirjallista tietoa luvan kysymisestä. Oppilaan rekisteröinnin yhteydessä lomakkeelle kirjataan tieto, että huoltajan kanssa on käyty Celian käyttösäännöt läpi ja tämä sitoutuu noudattamaan niitä.

Kokeile oppilaan rekisteröintiä

Oppilaat rekisteröidään Celianet-verkkopalvelussa, johon erityisopettajat kirjautuvat Celiasta henkilökohtaisesti saamillaan rekisteröijän tunnuksilla.

 1. Kirjaudu Celianetiin: https://www.celianet.fi/kirjaudu-sisaan
 2. Mene sivulle https://www.celianet.fi/kirjaston-ohjeet/oppikirjat-peruskouluun-toiselle-asteelle/kehittamisvaiheen-rekisterointisivu/
 3. Syötä oppilaan tiedot rekisteröintilomakkeelle Celianetin ohjeiden mukaisesti.
 4. Varmista, että oppilas sai tunnukset sähköpostitse.
 5. Kokeile kirjautua oppilaan kanssa Celianetiin ja Pratsam Reader -sovellukseen.

Miten äänikirjoja lainataan ja kuunnellaan?

 • Äänikirjat lainataan ja kuunnellaan Celianet-verkkopalvelussa nettiselaimessa tai Pratsam Reader -mobiilisovelluksessa.
 • Molemmat lainaus- ja kuuntelutavat ovat käyttäjille täysin maksuttomia.
 • Oppilas (tai hänen huoltajansa) saa tunnukset sekä Celianetiin että Pratsam Reader -sovellukseen, kun opettaja rekisteröi hänet Celian äänikirjapalveluun. Tunnukset lähetetään automaattisena turvasähköpostina Celian järjestelmästä.
 • Esim. oppilaan huoltaja voi lainata kirjoja oppilaan tunnuksilla Celianet-verkkopalvelusta suoraan oppilaan tablettiin tai kännykkään asennettuun Pratsam Reader -sovellukseen. Myös opettaja voi lainata kirjoja näin oppilaalle, jos hänellä on tiedossaaan oppilaan tunnukset.
 • Jos opettaja haluaa kokeilla kirjojen kuuntelua, hän voi käyttää rekisteröintititunnuksiaan. Rekisteröintitunnuksilla ei voi kuitenkaan käyttää Pratsam Reader -sovellusta. Jos opettaja haluaa kokeilla sovelluksen käyttöä, hän voi joko käyttää koulun yhteisöasiakkaan tunnuksia (jotka on lähetetty todennäköisesti rehtorin sähköpostiin) tai hän voi hakea erillistä Celian kouluttajatiliä.
 • Ohjeita kirjojen kuunteluun eri laitteilla löydät Celianetin ohje-osiosta.