Siirry sisältöön

Uutiset

Uusi suositus auttaa kirjastoja parantamaan saavutettavuutta

Kirjastopalvelut on tarkoitettu koko väestölle. Kirjastojen keskeinen tavoite on saavutettavuus eli se, että kaikki käyttäjät huolimatta mahdollisista toimintarajoitteista voivat hyödyntää kirjaston palveluja. Myös lainsäädäntö ohjaa kohti saavutettavuuden toteutumista.

Tuoreessa verkosta vapaasti ladattavassa Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksessa kerrotaan, miten kirjastot voivat palvella paremmin kaikkia asiakasryhmiä – myös niitä, joille kirjaston fyysisten ja digitaalisten palvelujen käyttö on haastavaa toimintarajoitteiden vuoksi. Suosituksessa annetaan vinkkejä siihen, miten saavutettavuutta ja palvelujen käytettävyyttä voidaan parantaa. Opas tarjoaa tietoa myös keskeisistä toimijoista, joiden kokemusasiantuntemusta kannattaa kunnissa hyödyntää.

Samaan aikaan yleisten kirjastojen toimintaa koskevaa lakia ollaan uudistamassa. Lakiehdotuksen mukaan ”Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa”. Ehdotus uudeksi yleisten kirjastojen toimintaa koskevaksi laiksi julkaistiin toukokuun alkupuolella.

Lue lisää aiheesta Celian blogissa.