Siirry sisältöön

Uutiset

Tukea tarvitseville lukijoille ei ole tarjolla riittävästi oppimateriaaleja, kertoo erityisopettajille tehty kysely

Nykyisissä oppimateriaaleissa ja apuvälineissä tukea tarvitseville lukijoille on paljon puutteita. Näin sanovat suomalaiset peruskoulujen erityisopettajat Saavutettavuuskirjasto Celian teettämässä laajassa kyselyssä. Parhaiksi lukemisen apuvälineiksi erityisopettajat nimesivät äänikirjat ja selkotekstit.

Lukemisen apuvälineitä on saatavilla liian vähän. Lisäksi erityisopettajat toivovat, että oppimateriaaleissa käytetty kieli olisi helpompaa, tekstin asettelu selkeämpää ja digitaalisten oppimateriaalien käyttöliittymät helpompia.

Saavutettavuuskirjasto Celia toteutti kyselyn parhaista lukemisen apuvälineistä yhdessä Innolinkin kanssa. Kyselyyn saatiin vastaus 475 opettajalta. Valtaosa vastaajista oli erityisopettajia. Vastaajien runsas määrä kertoo aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä kouluissa. Lukemisen haasteita on yhä useammalla oppilaalla.

Lukemisen parhaita apuvälineitä ovat äänikirjat ja selkotekstit

Kyselyyn vastanneiden opettajien mukaan oppilailla on usein samanaikaisesti monia erilaisia haasteita lukemisessa. Oppilaan tukeminen kasautuneiden lukemisen haasteiden kanssa on vaikeaa.

Nykyisessä tukea tarvitseville oppijoille suunnatussa apuväline- ja oppimateriaalitarjonnassa peruskoulussa nähtiin paljon puutteita. Selkokielisestä oppimateriaalista on huutava pula ja vähäinen olemassa oleva aineisto on sattumanvaraisesti saatavilla.

Suurena puutteena nähtiin myös, että kaikista oppikirjoista ei ole tarjolla ääniaineistoja. Opettajat toivoivat enemmän monikanavaisia materiaaleja, eli kirjoja, joita voi sekä kuunnella että lukea silmillä samanaikaisesti.

Kyselyn mukaan opettajat kokivat äänikirjat ja selkotekstit parhaina lukemisen apukeinoina. Äänikirja, erityisesti painetun tekstin lukemiseen yhdistettynä, on hyvä tapa tukea oppilaan luetun ymmärtämistä, keskittymistä ja oppimista.

Selkotekstit ovat tärkeitä sekä tiedon välittämisessä että kaunokirjallisuuteen tutustumisessa. Selkokieli mahdollistaa myös heikommille lukijoille kokemuksen luetun ymmärtämisestä ja lukemisen sujumisesta.

Laajempi selvitys julkaistaan marraskuussa

Celian pedagogisen asiantuntijan Veera Kivijärven mukaan on positiivista, että opettajat tunnistavat parhaiten toimivia apuvälineitä. Toisaalta on hälyttävää, että niitä on liian vähän saatavilla.

“Riittämättömillä apuvälineillä lukutaito ei välttämättä kehity suotuisasti. Oppimateriaalien suunnittelussa katse pitää kääntää niiden oppilaiden puoleen, joille lukeminen on vaikeaa. Opettajia on tuettava inklusiivisen opetuksen järjestämisessä tarjoamalla heille laadukkaat opetusvälineet, jotta tulevaisuudessa opettajien ei tarvitse enää askarrella niitä itse. Toteutamme tällä hetkellä Celiassa pilottihankkeena saavutettavaksi tehtyä oppikirjaa, joka on selkokielinen, kuvatuettu ja ihmisäänellä luettu oppimateriaali kolmannen ja neljännen luokan ympäristöoppiin”, Kivijärvi kertoo.

Opettajille suunnattu kysely on osa laajempaa selvitystä lukemisen apuvälineistä. Osana kokonaisuutta Saavutettavuuskirjasto Celia haastatteli myös ala- ja yläkouluikäisiä eli 7–16-vuotiaita oppilaita, joilla on koulunkäyntiin vaikuttavia lukemisen haasteita. Tulokset esitellään kokonaisuudessaan 3.11. Kuntatalolla Helsingissä.

Haastattelupyynnöt ja lisätiedot: pedagoginen asiantuntija Veera Kivijärvi, p. 0295 333 096, [email protected]