Siirry sisältöön

Uutiset

LEGO Braille Bricks -palikat tuovat leikin avulla pistekirjoituksen tutuksi

Suomessa on vuoden 2021 alusta lähtien jaettu ilmaiseksi LEGO Braille Bricks -palikoita kouluihin ja päiväkoteihin opetushenkilöstön käyttöön. Jo noin 60 sokeaa tai heikkonäköistä lasta on saanut palikat avukseen pistekirjoituksen opettelemisessa. Palikat tuovat leikkimisen riemun pistekirjoituksen ja tuntoaistitaitojen opetteluun. Kaikille sokeille ja joillekin heikkonäköisille lapsille pistekirjoituksen käyttö on paras keino oppia luku- ja kirjoitustaito. LEGO Braille Bricks -palikat auttavat tässä, koska vaikuttavin ja pitkäkestoisin oppiminen tapahtuu silloin, kun lapset touhuavat heille mieluisten tehtävien parissa.

Mitä LEGO Braille Bricks -palikat sitten ovat?

LEGO Braille Bricks on LEGO Foundationin, LEGO Groupin sekä eri maiden näkövammais- ja opetusjärjestöjen yhteistyössä opetusalalle kehittämä leikinomainen menetelmä pistekirjoituksen opettamiseen näkövammaisille lapsille. Leikkiin perustuvan työkalun avulla voidaan tutustuttaa näkövammaisten lasten lisäksi myös luokan tai päiväkotiryhmän muut lapset pistekirjoitukseen ja antaa näin lukemiseen ja kirjoittamiseen kaikille yhteinen väline.

Käytännössä kyse on tutuista LEGO-palikoista, jotka on muokattu vastaamaan pistekirjoituksen aakkosia. Jokaisessa LEGO-palikassa on pisteiden lisäksi painettu kirjain tai numero, jotta näkevät opettajat ja vertaiset voivat leikkiä, tutustua pistekirjoitukseen ja oppia tasaveroisesti sokean tai heikkonäköisen lapsen kanssa.

Palikat ovat pääasiassa tarkoitettu leikin kautta tapahtuvaksi johdatukseksi pistekirjoitukseen neljävuotiaasta eteenpäin, mutta ne ovat osoittautuneet hyödyllisiksi ja opettavaisiksi jopa yläkouluikäisille. Palikat ovat myös täysin yhteensopivia muiden LEGO-tuotteiden kanssa.

Jokainen LEGO Braille Bricks -laatikko sisältää yli 300 palikkaa, jotka kattavat suomen tai ruotsin kielen täydelliset aakkoset, numerot 0–9 sekä matematiikan perussymbolit ja välimerkkejä. Jokainen setti sisältää myös kolme pohjalevyä ja palikoiden irrottamiseen tarkoitetun työkalun.

Miten LEGO Braille Bricks -palikoita hyödynnetään opetuksessa?

LEGO Braille Bricks -palikoihin liittyy leikin kautta oppimisen (learning through play) pedagoginen menetelmä. Tämä tarkoittaa näkövammais- ja opetusalan ammattilaisten tuottamia materiaaleja, jotka sisältävät ideoita palikoilla toteutettavista aktiviteeteista sekä pistekirjoituksen opettelun valmistavaan vaiheeseen että itse opetteluvaiheeseen. Aktiviteetteihin pääsee tutustumaan LEGO Braille Bricks -sivustolla (englanniksi).

LEGO Braille Bricks -konseptia kehitetään jatkuvasti yhteistyössä näkövammaisten lasten opettajien kanssa. Yhteistyötä varten on perustettu kansainvälinen Facebook-ryhmä – LEGO Braille Bricks Community – jossa opettajat voivat englanniksi jakaa LEGO Braille Bricks -konseptiin liittyviä parhaita käytäntöjä, ideoita ja leikkikokemuksia. Konseptiin ja koulutuksiin pääsee tutustumaan myös ilmaisten webinaarien ja niiden tallenteiden avulla.

Palikat ovat saatavilla yhdellätoista kielellä kahdessakymmenessä maassa. LEGO Foundation järjestää palikoiden jakelun sekä niihin liittyvän opetuskonseptin koulutuksen kussakin maassa toimivien virallisten kumppanien kanssa. Suomessa kumppanina toimii Celia yhteistyössä valtakunnallisen oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa.

LEGO Braille Bricks -sarjoja jaetaan ilmaiseksi näkövammaisten lasten opetusta tarjoaville päiväkodeille, kouluille, laitoksille ja palveluille. Palikoita ei voi siis tilata kotona käytettäväksi, vaan tuote on tarkoitettu opetusalan ammattilaisten käyttöön. Palikoita saa tilata käytettäväksi vain 4–17-vuotiaiden näkövammaisten lasten kanssa. Opetusalan ammattilaisten on tarkoitus päästä fyysisesti tutustumaan palikoihin Educa-messuilla vuonna 2022.

Lisätietoja:

[email protected]
viestintäasiantuntija Assi Salo, puh. 0295 333 072