Siirry sisältöön

Uutiset

Saavutettavan lukemisen merkitystä koskeva yhteinen kannanotto

EU:n esteettömyysdirektiivin tarkoituksena on parantaa kirjamarkkinoiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta niiden ihmisten kannalta, joiden on vaikea lukea painettua tekstiä jonkin toimintarajoitteen vuoksi. Saavutettavia aineistoja tuottavina organisaatioina ja virastoina yhdymme direktiivin tavoitteeseen. Odotamme innolla uusien ratkaisujen luomista ja mahdollisuutta jakaa omaa asiantuntemustamme erilaiset lukijat huomioon ottavan kustannusalan kanssa.

Sitoudumme yhdessä seuraaviin tavoitteisiin:

  • Luomme yhdessä verkoston, joka yhteistyössä kirja-alan kanssa kehittää saavutettavaa lukemista ja julkaisutoimintaa
  • Jaamme omaa osaamistamme monenlaisten lukijoiden tarpeista ja siitä, miten viranomaisina, organisaatioina ja markkinatoimijoina vastaamme parhaiten näihin tarpeisiin
  • Edistämme kaikille sopivaa suunnittelua ja tavoittelemme jokaisen ihmisen mahdollisuutta lukea omilla ehdoillaan

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan itsenäinen elämä ja täysipainoinen osallistuminen kaikilla elämän osa-alueilla edellyttää pääsyä tietoon ja mahdollisuutta kommunikointiin. Edustamillamme organisaatioilla ja virastoilla nämä oikeudet ovat toimintamme keskiössä. Luomme yhdenvertaisia mahdollisuuksia lukemiseen ihmisille, joilla on painetun tekstin lukemista vaikeuttavia tai mahdottomaksi tekeviä toimintarajoitteita. Toimimme myös kyseisten ihmisten tarpeisiin liittyvän tiedon keskuksina kirjallisuuden, uutisten, julkisen tiedon ja muun tiedon osalta.

Suhtaudumme myönteisesti EU:n esteettömyysdirektiivin kehittämiseen ja sen suomiin mahdollisuuksiin. Toivomme, että direktiivin täytäntöönpanon jälkeen yhä useammalla ihmisellä, jolla on lukemiseste, on pääsy laajempaan digitaaliseen kirjavalikoimaan heidän omilla ehdoillaan samaan aikaan ja samoissa kanavissa kuin ihmisillä, joilla ei ole lukemisestettä. Tästä on etua sekä yksilöille että yhteiskunnalle, koska yhteiskunta hyötyy tiedostavista kansalaisista ja kirja-alan saavutettavammasta tarjonnasta. Edistysaskeleet saavutettavuudessa hyödyttävät usein myös muita kuin saavutettavuutta nimenomaisesti tarvitsevia.

Yhdessä kirja- ja kustannusalan kanssa meillä on merkittävä mahdollisuus varmistaa, että ihmiset, joilla on toimintarajoitteita, voivat päästä käsiksi tietoon ja kommunikoida yhdenvertaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Saavutettavaa lukemista ja kaikki käyttäjäryhmät huomioon ottavaa julkaisutoimintaa koskeva osaamisemme on voimavara, jonka haluamme jakaa kirja-alan kanssa tukeaksemme sen saavutettavuuskehitystä. Toivomme, että voimme yhteistyössä kehittää uusia ratkaisuja, joiden avulla sähkökirjat olisivat jatkossa saavutettavia aina alusta lähtien.

Organisaatioillemme on ensisijaisen tärkeää jatkaa työtä painottaen lukemisesteisten ihmisten oikeuksia. Meille on tärkeää turvata ihmisten demokraattinen oikeus tietoon. Tehtävämme on jatkossakin varmistaa, että myös ne ihmiset, joiden lukemisen tarpeita esteettömyysdirektiivin keinot eivät tue, voivat lukea omilla ehdoillaan. Jotkut toimintarajoitteisista ihmisistä ovat taloudellisesti haavoittuvassa asemassa, ja toiset kokevat digitaalisten palveluiden käytön vaikeaksi tai mahdottomaksi. Jatkamme työtämme myös heidän puolestaan ja turvaamme heidän mahdollisuutensa päästä tiedon äärelle ja kommunikoida.

Ymmärrämme, että kirja-alan saavutettavuuden parantaminen voi vaikuttaa omiin organisaatioihimme ja tehtäviimme. Toivomme parantavamme kirja-alan saavutettavuutta kehittämällä yhdessä erilaisia menetelmiä ja käytäntöjä, jakamalla tietoa ja osallistumalla tutkimukseen. Tavoitteemme on luoda saavutettavan julkaisutoiminnan verkosto esimerkiksi virastoista, erilaisista organisaatioista ja kustantajista, jotta voisimme yhteistyössä tarjota lukijoille paremmat mahdollisuudet yhdenvertaiseen lukukokemukseen.

Celia, Suomi
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Ruotsi
HBS, Islanti
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), Norja
Nota, Tanska
Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte (SBS), Sveitsi

Celian johtajan saatesanat kannanotolle

Julkisia verkkosivustoja koskeva saavutettavuuslainsäädäntö on nostanut esiin toimintarajoitteisten ihmisten tarpeen ja mahdollisuudet päästä tiedon äärelle. Tänä vuonna sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä työstää uutta lainsäädäntöä, joka parantaa erilaisten verkkopalveluiden ja laitteiden sekä mm. sähkökirjojen saavutettavuutta.

Yhdenvertainen pääsy sivistykseen ja tietoon on perustuslaillinen oikeus. Celian tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta lukemisessa. Tätä työtä haluamme me ja sisarorganisaatiomme Pohjois-Euroopassa ja Sveitsissä tehdä yhdessä kirja-alan ja muiden tahojen kanssa, jotta jatkossa yhä useammalla ihmisellä olisi mahdollisuus lukea omilla ehdoillaan.

Hyvää kansainvälistä lukutaitopäivää 8.9.2021!

Minna von Zansen