Siirry sisältöön

Uutiset

Celian äänikirjoja tuotetaan jatkossa yhä enemmän yhdessä kustantajien kanssa – sopimus uusittu seuraavalle kaudelle

Celia tuottaa äänikirjoja lainattaviksi ihmisille, joilla on lukemiseste. Jopa neljännes Celian äänikirjoista tuotetaan jatkossa yhdessä kustantajien kanssa. Kustantajayhteistyöhön liittyvät sopimukset äänittämöiden kanssa on nyt uusittu kaksivuotiskaudelle. Torstaina julkaistaan Celian ja Suomen Kustannusyhdistyksen yhdessä suunnittelemat äänikirjojen yhteistuotannon hyvät käytännöt ja periaatteet.

Äänikirjojen kuuntelu on kasvattanut ilmiömäisesti suosiotaan parin viime vuoden aikana. Äänikirjan kuuntelu on nyt yksi tapa lukea eikä äänikirja ole pelkästään niille ihmisille, joilla on näkövamma, lukivaikeus tai muu lukemiseste.

Äänikirjoja tuottaa Suomessa kaupallisten äänikirjakustantamoiden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Celia, joka tuottaa kirjoja saavutettaviksi tekijänoikeuslain mukaisesti. Celian äänikirjoja saavat lainata vain ne, joilla on lain tarkoittama lukemiseste.

Tämän toteutuminen varmistetaan kouluttamalla ja ohjeistamalla mm. kirjastojen työntekijöitä ja erityisopettajia, joiden kautta tunnukset Celian äänikirjapalveluun useimmin luodaan.

Yhteistyön avulla äänikirjoista saadaan laadukkaampia ja vältetään päällekkäistä työtä

Celia tekee loppuvuodesta jopa neljänneksen lainattavaksi tarjoamistaan äänikirjoista yhdessä kustantajien kanssa yhteistuotantona. Tällä hetkellä yhteistuotannon määrä on ollut noin viidennes. Yhteistuotannoissa kaupallisessa äänikirjassa ja Celian saavutettavassa äänikirjassa on sama luenta. Tällä vältetään päällekkäinen työ äänikirjojen tuotannoissa.

Yhteistyöllä saavutetaan molemminpuolinen hyöty myös Celian ja kustantajien asiakkaille. Yhteistyön lopputuloksena äänikirjat ovat nopeasti lukemisesteisten ja kaikkien äänikirjojen käyttäjien saatavilla sekä saavutettavia.

Äänikirja itsessään ei ole aina automaattisesti saavutettava esimerkiksi näkövammaisille tai lukivaikeuden kanssa eläville, sillä kaikkiin kaupallisiin äänikirjoihin ei toistaiseksi tuoteta esimerkiksi saavutettavaa rakennetta. Yhteistyön avulla Celian äänikirjoihin saadaan suosituimmat ammattilukijat ja kaupallisissa äänikirjoissa voidaan hyödyntää Celian saavutettavuusosaamista.

”Lukemisesteisillä on muiden kansalaisten ohella oikeus tietoon ja kirjallisuuteen. Yhteistyö kustantamoiden kanssa varmistaa sen, että saamme entistä parempia kirjoja sekä heille että kaupallisille markkinoille”, toteaa Celian kokoelmapäällikkö Eeva Paunonen.

Tällä hetkellä Celian saavutettavia kirjoja käyttää noin 52 000 palveluun oikeutetuista.

”Haluamme varmistaa, ettemme tee pienellä kielialueella turhaan päällekkäistä tuotantoa äänikirjoissa. Yhteistyö kustantajien kanssa on kaikkien kannalta hyödyllistä ja lisäämme sitä mielellämme jatkossa”, Paunonen toteaa.

”Lukeminen edistää tietoa ja sivistystä, joiden varaan suomalainen yhteiskunta on rakennettu. Yhteistyöllä on huolehdittava, että kaikilla on yhtäläinen pääsy kirjallisuuden aarteisiin”, jatkaa Suomen Kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laiho.

Äänikirjatuotannon periaatteet kustannusyhteistyölle julkaistaan torstaina

Celian tavoitteena on saada lukemisesteisille laadukkaita äänikirjoja. Celia ja Suomen Kustannusyhdistys ovat yhdessä suunnitelleet äänikirjojen tuotannon hyvät käytännöt ja periaatteet Celian ja kustantajien väliselle yhteistyölle.

Kustannusyhdistys ja Celia esittelevät hyvät käytännöt kustantajille torstaina 5.9. järjestetyssä yhteisseminaarissa. Lisäksi Celia on tuottamassa yleisempiä periaatteita äänikirjojen tekemisestä.

Celialla on tekijänoikeuslain antama oikeus tuottaa kirja itse äänikirjaksi. Celia päättää kirjakohtaisesti, mitkä kirjat tilataan kustantajien kanssa yhteistuotantoina.

Celia on tehnyt elokuussa 2019 suorahankintasopimuksen yhteistuotantoa varten neljän äänittämön kanssa. Äänittämöt ovat Dramafoni, KunaLoop, Silencio ja Texteller. Sopimukset on tehty kahdeksi vuodeksi. Yhteistuotanto Celian ja kustantajien kanssa alkoi 2012.

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa ihmisille, joilla on lukemiseste. Celian kokoelma kattaa mm. pistekirjoja ja noin 45 000 äänikirjaa. Määrä kasvaa vuosittain noin 1 300 kirjalla. Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Äänikirjojen suosiosta huolimatta vanhat asenteet elävät yhä

Celia ja Suomen kustannusyhdistys haluavat edistää äänikirjojen käyttöä ja hyväksymistä yhdeksi lukemisen tavaksi. Äänikirjojen suosion lisääntymisestä huolimatta monella on yhä kynnys kokeilla äänikirjoja esimerkiksi näön heikentyessä.

”Moni sinnittelee heikolla näöllä painetun kirjan kanssa, vaikka siirtymä äänikirjaan ei ole lopulta niin vaikea”, Celian kokoelmapäällikkö Eeva Paunonen kommentoi.

Edelleen esiintyy myös julkisuudessa vanhoja asenteita siitä, että äänikirjojen lukeminen ei olisi oikeaa lukemista. Äänikirjat ovat kuitenkin jo nyt monelle ainoa tapa lukea kirjaa ja ne kehittävät samalla tavalla sanavarastoa, mielikuvitusta ja empatiaa kuin perinteiset painetut kirjatkin.

Lisätietoja

Eeva Paunonen
Kokoelmapäällikkö, Celia
p. 0295 333 090, [email protected]

Sakari Laiho
Johtaja, Suomen Kustannusyhdistys
p. 040 579 8868

Äänikirjojen tuotannon hyvät käytännöt ja periaatteet kustantajien ja Celian yhteistyössä:
www.celia.fi/hyvat-kaytannot