Siirry sisältöön

Pistekirjat lapsille ja nuorille

lastenkirjoja ja pistekirja

Yleistä lasten ja nuorten pistekirjoista

Celianetissä on lainattavissa noin 1 000 pistekirjaa lapsille ja nuorille. Valikoima kasvaa vuosittain noin 50 pistekirjalla. Lainattava pistekirja tai -nuotti koostuu useasta nidotusta vihkosta. Lainattuja pistekirjoja ei palauteta, vaan ne laitetaan käytön jälkeen paperinkeräykseen.

Kirjat lainataan joko itse Celianetista tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Lasten pisteiden opettelu lähtee kirjoista, joiden pistetekstin kirjain- ja riviväli on harva. Tätä HH-painatusta käytetään yleensä ensimmäisen luokka-asteen kirjoissa. Toisen luokka-asteen kirjoissa teksti tulostetaan tiheällä kirjainvälillä ja harvalla rivivälillä (TH). Tavallisessa pistetekstissä sekä kirjain- että riviväli on tiheä.

Huumoria, heppoja, salapoliiseja – lukemista kaikille

Pistekirjoina voi lukea niin huumoria, jännitystä kuin heppakirjojakin. Jos kokoelmasta ei löydy haluamaasi kirjaa, voit esittää siitä pistekirjatoiveen lomakkeella.

Ehdota lasten- tai nuortenkirjaa pistekirjaksi

Murra koodi –vihko kannustaa pistekirjoituksen alkeisiin

Luku- ja kirjoitustaito on jokaisen oikeus. Näkövammaisen lapsen luku- ja kirjoitustaito perustuu pistekirjoituksen osaamiseen. Puhuva apuväline ei korvaa pistekirjoitusta.

Pistekirjoituksen oppiminen on lapselle tärkeää, sillä hän tarvitsee taitoa etenkin oikeinkirjoituksen, matematiikan ja vieraiden kielten oppimisessa.

Murra koodi-vihkon avulla voi näkevä henkilö tutustua pistekirjoituksen alkeisiin. Myös vaikkapa lapsen luokkatovereita voi kannustaa opettelemaan näkövammaisen lapsen oma aakkosto ja kieli.

Lapsen kanssa voi tutkia pistekirjoitusta omassa ympäristössänne. Löytyykö hissistä numerot pistekirjoituksella? Onko kotona pakkauksia, joissa on pistekirjoitusta? Esimerkiksi lääkepakkaukset tai Elmukelmu-pakkaus?

Murra koodi on Braille-neuvottelukunnan julkaisema ja se voi tulostaa maksutta Pistekirjoitus.fi-sivustolta.

Pisteoppikirjat

Pisteoppikirjat koostuvat useista sidoksista, jotka lähetetään tilaajalle seitsemän sidoksen pakkauksissa. Työ- ja tehtäväkirjasidokset ovat rengaskansioita, joista sivut voi irrottaa ja joihin voi myös liittää omia vastausarkkeja. Pistetekstin lisäksi pisteoppikirjat voivat sisältää kohokuvia tai niihin voi kuulua erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite.

Pisteoppikirjat kannattaa tilata hyvissä ajoin, vähintään 4 kuukautta ennen kuin kirjalle on tarve. Oppikirjat ovat vuodesta 2018 alkaen maksuttomia ja ne tilataan suoraan Celianetistä.

Kohokuvat ja -kartat

Pistekirjoihin ja elektronisiin Luetus-kirjoihin on tilattavissa erikseen niitä tukeva kohokuvaliite. Näitä tuotetaan useista oppiaineista riippumatta luokka-asteesta. Tietyissä pistekirjoissa, esimerkiksi matematiikan oppikirjoissa, kohokuvat ovat osana pistekirjaa.

Lisäksi Celian valikoimaan kuuluvat ainekohtaiset kohokuvastot, joita ei ole sidottu minkään kustantajan oppikirjaan, vaan ne ovat yleiskäyttöisiä. Opettajia ja avustajia varten ainekohtaiset kohokuvastot sisältävät kohokuvien käyttöön liittyviä pedagogisia vinkkejä sekä kohokuvat ja avainsivut painettuna tekstinä. Ainekohtaiset kohokuvastot ovat tilattavissa maksuttomasti suoraan Celianetistä.

Koe- ja monistemateriaalit

Koe- ja monistemateriaalia voi ostaa pistekirjoituksena tai elektronisessa muodossa.

Tuotamme tilauksesta:

•peruskoulujen valtakunnalliset kokeet

•lukion ja toisen asteen kokeet

•korkeakoulujen kurssivaatimuksiin kuuluva tenttimateriaali

•pääsykokeet toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin

Ota yhteyttä Celian asiakaspalveluun, jos tarvitset koe- tai monistemateriaalia.

Luetus-kirjat

Luetus-kirjat ovat näkövammaisten käyttöön tarkoitettuja, pelkästään tekstiä sisältäviä elektronisia kirjoja, joita kuunnellaan tietokoneen koneäänen avulla tai luetaan pistenäytöltä.

Luetus-kirjoina on saatavissa oppikirjoja. Tekstioppikirjojen lisäksi Luetus-kirjoina on työkirjoja, joihin voi tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaa vastauksia. Kieliaineiden Luetus-kirjat eivät sisällä foneettisia merkkejä. Luetus-oppikirjojen ajantasainen valikoima löytyy Celianetistä.

Luetus-kirjan käyttöä varten tarvitaan tietokoneeseen Luetus-ohjelma, joka on Näkövammaisten liiton kehittämä ja toimii Windows-koneissa. Ohjelman saa Näkövammaisten liitosta, info(at)thp.nkl.fi.

Tilaa kirjastokortti

Celian kirjastokortti on näkövammaisille lapsille tarkoitettu pistekirjoitettu kortti, jossa on Cecilia-siilin kohokuva. Korttia ei tarvita lainaamiseen, vaan se on sinulle muisto Celian asiakkuudesta.

Voit tilata kirjastokortin alla olevalla lomakkeella.