Skip to content

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali

Tyttö lukee pistesivua

Matikkaa pisteillä -materiaali

Celian uusi kirjasarjariippumaton pistematematiikan oppimateriaali Matikkaa pisteillä on kehitetty vastaamaan vuoden 2016 perusopetuksen opetussuunnitelma tavoitteisiin ja sisältöihin. Materiaali on laadittu Celian ja Valteri Onervan yhteistyönä. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien matematiikan kirjasarjojen kanssa, myös esiopetuksessa sekä yksilöllistetyn ja kirjattoman matematiikan opetuksessa. Materiaali sisältää tekstin sekä pisteillä että mustavalkoisena.

Matikkaa pisteillä -sarjan ensimmäiset osat otettiin käyttöön syksyllä 2017, kun suomenkieliset ykkösluokkalaiset näkövammaiset oppilaat saivat materiaalin käyttöönsä. Pidemmän aikavälin tarkoituksena on, että vastaavanlainen materiaali tulee vaiheittain korvaamaan kaiken muun Celiassa tuotettavan peruskoulun pistematematiikkamateriaalin. Vuoden 2019 syksyllä materiaali täydentyi 3.-4. luokkien materiaalilla.

5.-6. luokkien materiaali saataville Luetus-kirjana ja pisteoppikirjana

5.-6. luokkien materiaali valmistuu vuoden 2022 kevään aikana.

Huomaa, että materiaalista on saatavilla kaksi erilaista muotoa: Luetus-kirja ja pistekirja. Tästä johtuen materiaaliin liittyvä kuvaliite on nyt erillään kirjoista. Materiaaliin siis liittyy kolme erilaista lainattavaa tuotetta:

  1. Luetus-kirja
  2. Pistekirja
  3. Kuvaliite, joka on yhteinen kummallekin kirjalle.

Esimerkiksi oppilaalle on lainattu pistekirja ja kuvaliite. Myöhemmin todetaankin, että Luetus-kirjan käyttöä olisi hyvä alkaa harjoitella, niin nyt tarvitsee lainata vain Luetus-kirja. Kuvaliitettä voi käyttää kummankin muodon kanssa.

Materiaalia on ensisijaisesti tarkoitus käyttää Luetus-kirjana, jotta oppilas voi harjoitella sen käyttöä jo hyvissä ajoin ennen yläkoulua. Luetus-kirjassa tehtävät on eroteltu vuosiluokkiin aiemmasta poiketen.  Myös pistekirjan voi lainata, jos oppilaan ei ole vielä tarkoitus aloittaa Luetuksen harjoittelua tai oppilaalle on tarve eriyttää.

Matikkaa pisteillä -materiaalin käyttö opetuksessa

Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät materiaalia opetuksessa.

  • Oppilas osallistuu muun luokan kanssa kaikkeen luokassa tapahtuvaan toimintaan.
  • Materiaali mahdollistaa tehtävien valitsemisen joustavasti opiskeltavan aihealueen mukaan ja suhteessa oppilaan taitotasoon.
    • osia käytetään rinnakkain
    • oppilaan pistelukutaidon vielä kehittyessä käytetään paljon konkreetteja välineitä.
  • Materiaali tarjoaa vinkkejä opetukseen, toiminnallisia tehtäviä, oppilaan matematiikan ymmärtämistä tukevaa lähestymistapaa, vinkkejä luokan yhteisöllisyyteen ja lisämateriaalia pakkakirjoina vuosiluokille 1.-2.

Lisätietoa ja materiaalin tilaus

Materiaalin voi lainata Celianetistä muiden Celian tuottamien oppimateriaalien tavoin.

Jos haluat lisätietoa, ota yhteyttä Celian suunnittelijaan Sami Määttään, p. 0295 333 052, sami.maatta@celia.fi.