Siirry sisältöön

Matikkaa pisteillä

Celian uusi alkuopetuksen matematiikan oppimateriaali Matikkaa pisteillä on kehitetty vastaamaan OPS 2016:n tuomiin muutoksiin. Matikkaa pisteillä -sarjan ensimmäiset osat otetaan käyttöön syksyllä 2017, kun tulevat suomenkieliset ykkösluokkalaiset näkövammaiset oppilaat saavat materiaalin käyttöönsä.

Pidemmän aikavälin tarkoituksena on, että materiaali tulee vaiheittain korvaamaan kaiken muun Celiassa tuotettavan peruskoulun pistematematiikkamateriaalin.

OPS 2016 asettaa uusia vaatimuksia näkövammaisen oppilaan materiaalille. Materiaalin pitää olla joustavasti käytettävissä esim. ilmiöoppimiseen ja mahdollistaa oppikirjoista vapaa opetus. Lisäksi materiaalin pitää mahdollistaa näkövammaisen oppilaan osallistuminen luokan yhteisiin projekteihin muun yhteisen tuntiopetuksen lisäksi.

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali pähkinänkuoressa

  • Materiaali ei ole sidottu mihinkään tiettyyn kirjasarjaan.
    • Mahdollistaa tehtävien valitsemisen sekä opiskeltavan aihealueen mukaan että suhteessa oppilaan taitotasoon.
    • Materiaalin pohjana on käytetty Opetushallituksen tuottamaa Matsku-materiaalia.
  • Ensimmäisessä vaiheessa materiaali on valmiina suomenkielisenä luokka-asteelle 1, vuonna 2018 luokka-asteille 1-2 ja vuonna 2019 luokka-asteille 1-4.
  • Tehtävät on kirjoitettu pistetekstin lisäksi tai sijaan mustavalkotekstillä, joka helpottaa opettajan tai koulunkäynninohjaajan työtä ja vapauttaa aikaa oppilaan opettamiselle.
  • Tehtäviä tehdään välineillä, mm. munakennolla, multipalikoilla ja kohokuvilla.
  • Materiaali sisältää vinkkejä näkövammaisten opetukseen, toiminnallisia tehtäviä, pistelaskuja, kuvalukutaitoa harjoittavia tehtäviä, materiaalia itsearviointiin sekä muuta näkövammaisen oppilaan oppimista ja luokan yhteisöllisyyttä tukevaa oheismateriaalia.

Tilaus

Tulevien ykkösluokkalaisten materiaalin voi tilata oheisen lomakkeen kautta.

Matikkaa pisteillä

Olen kiinnostunut saamaan materiaalista lisätietoa ja/tai ohjeet matriaalin tilaamiseen oppilaalleni.