Skip to content

Matikkaa pisteillä -oppimateriaali

Tyttö lukee pistesivua

Matikkaa pisteillä -materiaali

Celian uusi kirjasarjariippumaton pistematematiikan oppimateriaali Matikkaa pisteillä on kehitetty vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelma 2016:n tavoitteisiin ja sisältöihin. Materiaali on laadittu Celian ja Valteri Onervan yhteistyönä. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien matematiikan kirjasarjojen kanssa, myös esiopetuksessa sekä yksilöllistetyn ja kirjattoman matematiikan opetuksessa. Materiaali sisältää tekstin sekä pisteillä että mustavalkoisena.

Matikkaa pisteillä -sarjan ensimmäiset osat otettiin käyttöön syksyllä 2017, kun suomenkieliset ykkösluokkalaiset näkövammaiset oppilaat saivat materiaalin käyttöönsä. Pidemmän aikavälin tarkoituksena on, että vastaavanlainen materiaali tulee vaiheittain korvaamaan kaiken muun Celiassa tuotettavan peruskoulun pistematematiikkamateriaalin. Vuoden 2019 syksyllä materiaali täydentyy 3-4-luokkien materiaalilla.

Matikkaa pisteillä -oppimateriaalin käyttö opetuksessa

  • Oppilas osallistuu muun luokan kanssa kaikkeen luokassa tapahtuvaan toimintaan.
  • Materiaali mahdollistaa tehtävien valitsemisen joustavasti opiskeltavan aihealueen mukaan ja suhteessa oppilaan taitotasoon.
    • osia käytetään rinnakkain
    • oppilaan pistelukutaidon vielä kehittyessä käytetään paljon konkreetteja välineitä.
  • Materiaali tarjoaa vinkkejä opetukseen, toiminnallisia tehtäviä, oppilaan matematiikan ymmärtämisetä tukevaa lähestymistapaa, vinkkejä luokan yhteisöllisyyteen, lisämateriaalia pakkakirjoina

Lisätietoa ja materiaalin tilaus

Materiaalin voi lainata Celianetistä muiden Celian tuottamien oppimateriaalien tavoin.

Jos haluat tietää materiaalista lisää, ota yhteyttä Celian pedagogiseen asiantuntijaan Petra Okkoseen, p. 0295 333 109, petra.okkonen@celia.fi.