Siirry sisältöön

Peruskoulun ja toisen asteen oppikirjat

Tyttö kirjoittaa muistivihkoon kuulokkeet päässä

Huom! Celian tuottamat peruskoulun, lukion ja ammattikoulun oppimateriaalit ovat tulossa maksuttomiksi tammikuusta 2018 alkaen. Tiedotamme lisää asiasta loppuvuoden 2017 aikana.

Celia tuottaa kaupallisten kustantamoiden oppikirjoja ääni-, DaisyTrio-, piste- ja e-kirjoiksi. Peruskoulun ja toisen asteen oppikirjat ovat maksullisia. Näitä kirjoja voi ostaa Oppari-verkkokaupasta.

Kenellä on oikeus käyttää Celian oppikirjoja?

Celian tuottamia oppikirjoja voivat käyttää koululaiset ja opiskelijat, joilla on lukemiseste, eli vaikeus lukea tavallista painettua tekstiä. Lukemisesteen syy voi olla luki- tai kirjoitusvaikeus, keskittymisvaikeus, ADHD, näkövamma, lihasheikkous tai nivelsairaus. Oppikirjojen ostamista varten Celiaan ei tarvitse toimittaa todistusta lukemisesteestä.

Oppikirjojen maksullisuus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Celian maksullisista suoritteista.

Kuka ostaa oppikirjat?

Perusasteen oppikirjat ostaa tavallisesti koulu. Myös yksityishenkilöt voivat ostaa perusasteen kirjoja esimerkiksi oppilaan luki- tai kirjoitusvaikeuden vuoksi. Lukion oppikirjat ostaa tavallisesti joko oppilas itse tai hänen huoltajansa.

Voiko äänikirjoja kopioida?

Tekijänoikeuslaki asettaa ehtoja Celian kirjojen käyttöön mm. seuraavilla tavoilla:

  • Celian oppikirjan kopioiminen useamman oppilaan yhtäaikaiseen käyttöön on kiellettyä.
  • Jos yleisopetuksen luokassa on useita Celian kirjojen käyttöön oikeutettuja oppilaita, koulun tulee ostaa tarvittavaa kirjaa näiden oppilaiden lukumäärää vastaava määrä.
  • Yhdellä oppilaalla saa olla käytössään kopio kirjasta kaikilla käyttämillään laitteilla.
  • Kun oppilas ei enää tarvitse tiettyä kirjaa, oppilaskohtaiset käyttökopiot hävitetään ja kirja voidaan antaa toisen oppilaan käyttöön.
  • Kirjan käyttäminen eriyttävässä pienryhmäohjauksessa on sallittua, jos kaikilla ryhmän oppilailla on lukemiseste. Pienryhmäkäyttö oikeuttaa kirjan samanaikaiseen kuunteluun, ei sen kopioimiseen oppilaille.

Kirjojen kuuntelu

Tarkemmat käyttöohjeet ja ohjeistuksen kirjojen kuunteluun löydät Ohjeita kuunteluun -sivulta.