Siirry sisältöön

Tuotantoperiaatteet

Tuotantoperiaatteet

Celia tuottaa Suomessa opiskelevien lukemisesteisten päätoimisten yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat tentti- ja kurssikirjat saavutettavaan muotoon. Tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden kirjat ovat etusijalla. Avoimeen ylipistoon tuotetaan kirjoja, jos niillä on myös yleistä mielenkiintoa. Ruuhkatilanteissa tasapuolinen palvelu varmistetaan tuottamalla kirjat asiakkaan ilmoittamassa tärkeysjärjestyksessä.

Celia tuottaa korkeakouluaineiston omiin valikoimiinsa, jos kirjaa ei ole saatavana asiakkaalle sopivassa, saavutettavassa muodossa muualta. Ennen tuotantopäätöstä saatavuus tarkistetaan ja kirja tarvittaessa kaukolainataan ulkomailta. Celia voi tarvittaessa myös hankkia asiakkaalle käyttöoikeuden teokseen määrä-ajaksi, jos sen tuottaminen Celian valikoimiin ei ole tarkoituksenmukaista. Myös kurssikirjastolle voi tarvittaessa ehdottaa kirjan verkkoversion hankkimista opiskelijoiden käyttöön.

Korkeakouluopiskelijoiden tarvitsemat kurssikirjat tuotetaan pääosin DaisyTrio-kirjoiksi, jotka sisältävät painetun kirjan tekstin sekä kirjan sisällön luettuna koneäänellä. Tarvittaessa kirjoja voidaan tuottaa myös ääni- tai pistekirjoiksi.

Yleiset periaatteet:

 • tuotamme pakollisiin kurssivaatimuksiin kuuluvat kirjat
 • kirja tuotetaan aina kokonaisuudessaan
 • kirjasta tuotetaan uusin painos
 • kirjan tulee olla saatavilla tuotantoa varten kirjakaupassa, kirjastossa tai verkossa

Näitä ei tuoteta:

 • kirja, joka on saavutettavassa muodossa kirjaston omassa kokoelmassa (esim. e-kirja jota voi käyttää ruudunlukuohjelman avulla)
 • kirja, joka on saavutettavassa muodossa internetissä
 • kirja, joka on jo saatavissa valmiina äänikirjana muualta
 • Suomen Laki -kirjaa (FINLEX- Valtion säädöstietopankki löytyy verkosta)
 • kielten sanakirjat
 • oheislukemistot
 • artikkeleita tai osia kirjoista
 • kirjat, joiden tuottaminen saavutettavaan muotoon on erityisen hankalaa esim. harvinaisen kielen tai vaikeasti selostettavien kuvien takia.

Tilauksesta Celia tuottaa lukemisesteisten opiskelijoiden opinnäytteitä varten tarvittaessa seuraavat määrät kirjoja:

 • Proseminaari:              5 teosta
 • Laudaturseminaari:    8 teosta
 • Pro gradu-tutkielma:   8 teosta
 • Lisensiaattityö:          10 teosta
 • Väitöskirja:                 15 teosta

Uuden kirjan tuottamiseen DaisyTrio-kirjaksi kuluu aikaa noin kolme kuukautta. Pistekirjan ensimmäiset sidokset valmistuvat kuukauden kuluessa tilauksesta.