Skip to content

Kirjojen valintaperusteet ja tuotanto

Kokoelmapolitiikka

Kauno- ja tietokirjallisuuden valikoimaan otettavat kirjat valitaan kokoelmapolitiikan perusteella.

Kokoelmapolitiikassa määritellään, millaisia kirjoja Celiaan hankitaan, millä perusteilla valinnat tehdään ja miten kokoelmaa kehitetään. Kokoelmapolitiikan tarkoituksena on varmistaa, että Celian kirjavalikoima vastaa mahdollisimman hyvin ja tasapuolisesti asiakkaiden jatkuvasti monimuotoistuviin tarpeisiin tilanteessa, jossa kaikkea julkaistua kirjallisuutta ei voida tuottaa saavutettavaan muotoon.

Kokoelmapolitiikka koskee Celian lainattavaa kauno- ja tietokirjallisuutta. Koulu- ja oppikirjoihin liittyvät linjaukset määritellään tuotantopolitiikassa.

Yleiset valintaperiaatteet

Celian kokoelmiin lisätään vuosittain lähes 2 000 uutta kirjaa. Tavoite on tuottaa vähintään 30 % kaikesta Suomessa julkaistusta kirjallisuudesta. Noin puolet kirjoista on kaunokirjallisuutta ja puolet tietokirjallisuutta, eikä mitään lajityyppiä tai tiedonalaa suljeta pois. Kirjojen valintaan osallistuvat kokoelmatyötä ja asiakaspalvelua tekevät Celian työntekijät.

Esimerkiksi seuraavia asioita arvioidaan tuotettavia kirjoja valittaessa:

 • Aineiston sisältö
  • tekijän tunnettuus
  • kustantajan tunnettuus ja luotettavuus
  • asioiden esittämistapa, kirjoitustyyli
  • lähteiden käyttö
 • Asiakasryhmien tarpeet
 • Tiedetty ja arvioitu kysyntä
 • Kokoelman monipuolisuus ja palvelevuus
 • Ajankohtaisuus
 • Kotimaisuus
 • Kielijakauma

Asiakkaiden omat ehdotukset

Asiakkaat voivat tehdä hankintaehdotuksia sekä vanhoista että uusista (myös vielä julkaisemattomista) kirjoista. Celia päättää tapauskohtaisesti, tuotetaanko ehdotettua kirjaa. Yli viisi vuotta vanhoja tietokirjoja ei yleensä tuoteta. Ehdotuksia voi antaa Celian asiakaspalveluun.

Kirjojen valinnan rajoitukset

Resurssisyistä Celia ei voi tuottaa kaikkea Suomessa julkaistua kirjallisuutta saavutettavaan muotoon. Rajoituksissa linjataan ne periaatteet, joiden mukaan aineistoa ei tuoteta Celiassa tai sitä tuotetaan rajoitetusti.

Seuraavia aineistoja ei tuoteta lainkaan:

 • Käsikirjoituksia
 • Artikkeleita tai muita irrallisia tekstejä
 • Sarjakuvia
 • Kuvateoksia
 • Laulukirjojen nuotteja
 • Partituureja
 • Sanakirjoja
 • Hakuteoksia
 • Matrikkeleita
 • Väitöskirjoja (pl. Celian asiakkaiden väitöskirjat)
 • Komiteamietintöjä
 • Opinnäytetöitä
 • Pyhien tekstien selitysteoksia
 • Paikallishistorioita
 • Yritys- ym. historiikkeja
 • Ihmisarvoa loukkaavaa aineistoa
 • Rasistista kirjallisuutta
 • Rikokseen yllyttävää kirjallisuutta

Seuraavia aineistoja tuotetaan rajoitetusti:

 • Yli viisi vuotta vanhat kirjat ja niiden uudet käännökset
 • Kielikurssit
  • Yleisimmistä kielistä (esimerkiksi englanti, saksa, ranska, venäjä) tuotetaan vähintään peruskurssit. Kurssien tekstikirjat tuotetaan äänikirjoiksi ja/tai pistekirjoiksi. Harjoituskirjat tuotetaan pistekirjoiksi.
 • Omakustanteet
  • Omakustanteista hankitaan lähinnä Celian asiakkaiden kirjoittamia teoksia.
 • Ammattikirjallisuus
  • Tuotettavalla ammattikirjallisuudella pitää olla myös yleisempää kiinnostavuutta. Myös aineiston ikä otetaan huomioon tuotantopäätöstä tehtäessä.
 • Lehdet
  • Celia ei pääsääntöisesti hanki lehtiä kokoelmaansa. Mahdollisesti tuotettavat lehdet täydentävät kokoelmaa, joten niiden aihepiirin tulee olla sellainen, jossa asiakaskysyntä on kirjatarjontaa huomattavasti suurempi. Näkövammaisille on tarjolla Näkövammaisten Keskusliiton Lehtikuuntelu-palvelu.
 • Kirjasarjat
  • Kokoelmiin hankitaan kirjasarjoja, mutta Celia ei sitoudu tuottamaan sarjojen kaikkia osia.