Skip to content

Apuraha tekijöille

Koskettelukirjan tekijä voi hakea valtiontukea

Koskettelukirjan tekijä voi hakea selkokirjallisuuden valtiontukea. Selkokeskuksen selkokirjatyöryhmä tekee päätöksen apurahan myöntämisestä kirjasuunnitelman ja käsikirjoituksen perusteella. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on Celian hyväksymä kirjasuunnitelma. Apurahanhakijan on hyvissä ajoin ennen valtiontuen hakuajan umpeutumista esiteltävä suunnitelmansa Celialle, joka toimittaa oman lausuntonsa suunnitelmasta selkokirjatyöryhmälle. Samalla apurahanhakija sitoutuu muokkaamaan kirjaa Celian antamien ohjeiden mukaan.

Selkokirjallisuuden valtiontuen seuraavan haun hakuaika Selkokeskuksessa päättyy 31.1.2021.
Huom! Hakemukset lähetetään Selkokeskuksen sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Hakua varten pitää kirjasuunnitelmien olla Celiassa viimeistään 8.1.2021 klo 15.

Lisätietoja Celian koskettelukirjojen asiantuntijalta satu.jokinen@celia.fi, puh. +358295333061

Selkokirjallisuuden valtiontukea voi hakea kerran vuodessa.  Käsikirjoituksen kirjoittaja voi hakea erikseen kirjoittaja-apurahaa. Tietoa selkokirjallisuuden muista valtiontuista löydät Selkokeskuksen sivuilta.