Skip to content

Braille-neuvottelukunta

Braille-neuvottelukunta toimii pistekirjoituksen ja näkövammaisten oppimateriaalien asiantuntijaelimenä. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Braille-neuvottelukunnan Näkövammaisten kirjastosta annetun asetuksen nojalla. Celia nimeää neuvottelukunnan sihteerin.

Pistekirjoitus.fi on Braille-neuvottelukunnan oma sivusto.