Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: koulu

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Koulun tai oppilaitoksen nimi:
Osoitteen tarkenne (esim. yksikkö):
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:
Tehtävänimike:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava koulu tai oppilaitos saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteisiä oppilaita tai opiskelijoita.

Palvelun sisältö

Celia

 • Toimii yhteistyössä koulun kanssa ja neuvoo palveluidensa käytössä sekä tuottaa koululle ohjeita ja materiaaleja palveluiden käytön tueksi.
 • Tuottaa ja tarjoaa koululle tai oppilaitokselle äänikirjoja, koskettelukirjoja ja pistekirjoja lainattavaksi edelleen koulun lukemisesteisille oppilaille.
 • Vastaa kirjojen tuotanto- ja postituskustannuksista kouluille.
 • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat kouluille ja oppilaitoksille maksuttomia.

Koulu

 • Sitoutuu noudattamaan Celian käyttösääntöjä ja rajoittamaan aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
 • Ilmoittaa Celiaan ne koulun erityisopettajat, jotka rekisteröivät lukemisesteisiä oppilaita Celian äänikirjapalveluun Celian antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Opastaa oppilaita palvelun käytössä ja kirjojen kuuntelussa.
 • Voi lainata kuukauden aikana enintään 100 kirjaa ladattuna verkkopalvelun kautta. Verkosta kuunneltavien äänikirjojen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa.
 • Voi lainata kerralla enintään kaksi koskettelukirjaa ja kaksi luetaan yhdessä -kirjaa. Pistekirjojen lainaraja on 14 kirjaa kuukaudessa.
 • Vastaa tarvittaessa lainaamisesta, neuvonnasta ja lainauksenvalvonnasta.
 • Hävittää lainaamansa äänikirjat ja pistekirjat käytön jälkeen kohtuullisen ajan kuluttua.
 • Palauttaa lainaamansa koskettelukirjat ja luetaan yhdessä -kirjat laina-ajan puitteissa Celiaan.
 • Ilmoittaa palvelun vastuuhenkilön nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celiaan.
 • Sitoutuu selvittämään koulun omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa. Koulu ei vastaa rekisteröimiensä oppilaiden mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista, vaan niistä vastaavat henkilöt itse.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun Celia on lähettänyt koululle käyttäjätunnukset ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Sopimuksen päätyttyä tulee palautettava aineisto toimittaa kohtuullisessa ajassa Celiaan. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista kouluille.

25.6.2018