Siirry sisältöön

Sähköinen sopimus: kirjasto

PALVELUSOPIMUS

Sopijaosapuolet

Celia
PL 20
00030 IIRIS

Kirjaston nimi:
Osoitteen tarkenne (esim. osasto):
Lähiosoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Yhteyshenkilön nimi:
Ammattinimike:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Sopimuksen tarkoitus

Sopimuksella sovitaan palveluista, joita vastaanottava kirjasto saa Celialta voidakseen palvella lukemisesteistä asiakaskuntaa.

Palvelun sisältö

Celia

 • Toimii yhteistyössä kirjaston kanssa ja neuvoo palveluidensa käytössä sekä tuottaa kirjastoille ohjeita ja materiaaleja.
 • Tuottaa ja tarjoaa kirjastoille äänikirjoja ja pistekirjoja lainattavaksi edelleen kirjaston lukemisesteisille asiakkaille.
 • Vastaa Celiasta lainattujen kirjojen tuotanto- ja postituskustannuksista kirjastoihin.
 • Toimittaa pyydettäessä vuosittain kirjaston alueen lainatilastot.
 • Sopimuksessa määritellyt palvelut ovat kirjastolle maksuttomia.

Kirjasto

 • Noudattaa Celian käyttösääntöjä ja rajoittaa aineiston käytön tekijänoikeuslain 17 §:n tarkoittamalle asiakaskunnalle.
 • Rekisteröi lukemisesteisiä asiakkaita Celian äänikirjapalveluun ja cd-kerhopalveluun Celian antamien ohjeiden mukaisesti ja opastaa heitä palvelun käytössä ja kirjojen kuuntelussa.
 • Voi lainata kuukauden aikana enintään 100 cd-rom-äänikirjaa ja enintään 100 kirjaa ladattuna verkkopalvelun kautta. Verkosta kuunneltavien äänikirjojen lainaraja on 100 kirjaa kuukaudessa.
 • Voi lainata kerralla enintään kaksi luetaan yhdessä -kirjaa. Pistekirjojen lainaraja on 14 kirjaa kuukaudessa.
 • Vastaa tarvittaessa kirjojen viemisestä omaan rekisteriinsä ja lainauskuntoon saattamisesta, lainaamisesta, neuvonnasta ja lainauksenvalvonnasta.
 • Sitoutuu olemaan kopioimatta lainaamaansa aineistoa (poislukien verkkopalvelusta ladatun kirjan lainakappale).
 • Hävittää lainatut ääni- ja pistekirjat käytön jälkeen.
 • Palauttaa lainaamansa luetaan yhdessä -kirjat laina-ajan puitteissa Celiaan.
 • Liittää opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamiin vuositilastoihin luvut kirjastonsa Celiaan rekisteröimistä asiakkaista ja arvion niiden asiakkaiden määrästä, jotka lainaavat Celian äänikirjoja kirjaston omasta kokoelmasta.
 • Ilmoittaa palvelun pääkäyttäjän nimen, yhteystiedot ja niissä tapahtuvat muutokset Celialle.
 • Sitoutuu selvittämään kirjaston omiin tunnuksiin viittaavat väärinkäyttötapaukset yhteistyössä Celian kanssa. Kirjasto ei vastaa rekisteröimiensä henkilöasiakkaiden mahdollisista tekijänoikeusrikkomuksista, vaan niistä vastaavat henkilöt itse.

Tietosuoja

Asiakkaiden ja yhteistyökumppanien henkilöstön henkilötiedot suojataan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja tietojen käsittely tehdään huolellisesti. Menettelyohjeet ja lisätieto löytyvät Celian käyttösäännöistä, Celian asiakasrekisterin tietosuojalausekkeesta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista rekisterinpitäjän käsittelyohjeista.

Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen ja siirtäminen

Sopimus tulee voimaan, kun Celia on lähettänyt kirjastolle tunnukset ja on voimassa toistaiseksi. Palvelusopimus on molemmin puolin irtisanottavissa päättymään heti ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle. Palvelusopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle.

Palvelusopimuksen tarkentaminen

Celia varaa itselleen oikeuden tarkentaa tai ajantasaistaa palvelusopimusta tarvittaessa. Celia ilmoittaa muutoksista kirjastolle.

 

25.6.2018