Siirry sisältöön

Blogi

Vastuullisuustekoja Celian arjessa

Yritysten ja organisaatioiden vastuullisuudesta riittää paljon puhetta, onneksi.

Vastuullisuusviestintä on parhaimmillaan tiedostavaa ja herättävää: mitä voisimme tehdä paremmin, mihin vaikutamme, mihin voisimme vaikuttaa? Juhlavista puheista ja hyvistä aikeista on kuitenkin otettava askel eteenpäin varsinaisiin toimenpiteisiin, vastuunkantoon.

Vastuullinen toimija ymmärtää ja osaa arvioida kriittisesti toimintansa sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia – ja tekee toimenpiteitä edistääkseen vastuullisuutta. Tarvittaessa muuttaa toimintaansa.

Parhaat olosuhteet vastuullisuuden toteutumiselle luodaan, kun vastuullisuustoimet otetaan osaksi organisaation strategiaa. Vastuulliselle toiminnalle tulee olla edellytyksiä ja tukea siellä, missä teot käytännössä toteutuvat eli työyhteisön arjessa. Tehtyjä vastuullisuustoimia täytyy myös mitata ja arvioida säännöllisesti.

Pääset tässä blogissa kurkistamaan kulissien taakse, kun näet pienen otannan Celian konkreettisista vastuullisuustoimista. Siitä, miten vastuullisuus on osa arkista työtämme.

Vastuullisuus on sisäänkirjoitettu Celian toimintaan, mutta voimme tehdä enemmän

Iso osa tärkeitä vastuullisuustoimia toteutuu hyvin jo Celian lakisääteisten tehtävien puitteissa.

Celia edistää hyvää koulutusta, eriarvoisuuden vähentämistä sekä yhteistyötä ja kumppanuutta tuottamalla ja välittämällä saavutettavaa kirjallisuutta sekä edistämällä saavutettavia kirjastopalveluita. Celia on asiantuntijaorganisaationa pyrkinyt edistämään saavutettavaa julkaisemista myös osallistumalla saavutettavuus- ja esteettömyysdirektiivien kansalliseen valmisteluun ja toimeenpanoon.

Vaikka vastuullisuus on ollut osa Celian toimintaa aina, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin nojaavan, Valtiokonttorin uutta ohjeistusta noudattavan, juuri julkaistun vastuullisuusraportin koostaminen oli meille uusi lähestymistapa. Vastuullisuusraportin tekeminen laittoi pohtimaan tarkemmin ja laajemmin organisaatiomme vastuullisuutta toimistoarjessa ja sitä, mitä vastuullisuus meille merkitsee suhteessa asiakkaisiin, sidosryhmiin, osana yhteiskuntaa ja ympäristöä.

Yhdenvertaisuutta, hyvää koulutusta, yhteistyötä ja ilmastotekoja

Toimenpiteet, joilla Celiassa edistetään kestävää kehitystä, ovat sekä pieniä arjen tekoja että strategisempia, rakenteellisia valintoja. Eriarvoisuuden vähentäminen ja yhdenvertaisuuden lisääminen lukemisessa ja oppimisessa on koko Celian toiminnan perusta.

Celiassa tuotetaan muun muassa saavutettavia oppimateriaaleja eri kouluasteille. Kirjastoavustaja Seija Räikkä Celian kirjapainosta kertoo, että oppikirjojen kirjamatriisien teossa, kirjojen kansissa sekä lähetyspakkauksissa hyödynnetään hyvin paljon ylijäämävarastoa ja kierrätysmateriaaleja. Näin saadaan pienennettyä sekä kustannuksia että hiilijalanjälkeä.

Celian asiakkuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Rauha Maarno sekä johtaja Minna von Zansen pöydän ääressä katsomassa osin kierrätysmateriaalein toteutettuja Matikkaa pisteillä -oppikirjoja.

Yllä olevassa kuvassa osin kierrätysmateriaalein toteutettuja Matikkaa pisteillä -oppikirjoja tutkimassa Celian asiakkuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Rauha Maarno sekä johtaja Minna von Zansen.

Celian Matikkaa pisteilla -oppikirjojen kirjamatriiseja.

Celian kirjasarjariippumaton pistematematiikan oppimateriaali Matikkaa pisteillä on kehitetty vastaamaan perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin. Se soveltuu käytettäväksi kaikkien matematiikan kirjasarjojen kanssa, myös esiopetuksessa sekä yksilöllistetyn ja kirjattoman matematiikan opetuksessa. Materiaali on laadittu Celian ja Valteri Onervan yhteistyönä.

Celian mainoskasseja varastohyllyssa pahvilaatikoissa

Messuilta jääneitä Celian mainoskasseja hyödynnetään pisteoppikirjojen pakkaamisessa. Kasseissa oppimateriaalit myös kulkevat helpommin oppilaiden mukana ja pysyvät paremmin tallessa.

Legoja, legopaketti ja kahden lapsen kädet, jotka kokoavat pistekirjoituksen opettelun tueksi kehitettyjä Lego Braille Bricks -legoja legojen rakennusalustoille.

Hyvä esimerkki Celian kansainvälisestä ja kansallisesta yhteistyöstä sekä tasa-arvoisen koulutuksen edistämisestä ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävästä toiminnasta on Celian yhteistyö LEGO Foundationin kanssa.

LEGO Groupin sekä eri maiden näkövammais- ja opetusjärjestöjen yhteistyössä opetusalalle kehittämä LEGO® Braille Bricks -järjestelmä on leikinomainen menetelmä pistekirjoituksen opettamiseen sokeille tai heikkonäköisille lapsille. Pistekirjoituspalikat edistävät tietoisuutta pistekirjoituksesta myös näkevien keskuudessa. Celia vastaa palikoiden jakelusta Suomessa.

Meren ranta Helsingissä syksyllä. Rannalta kerättyjä roskia kuvan etualalla.

Itämeripäivästä on päätetty tehdä Celian jokavuotinen vastuullisuuspäivä, jolloin celialaiset tekevät arkisia ilmastotekoja meren hyväksi. Itämeripäivää vietettiin Celiassa ensimmäisen kerran vuonna 2021, jolloin jalkauduimme meren rannoille nauttimaan luonnosta ja keräämään roskia. Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä, jolloin nautitaan kotimerestämme ja tehdään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Itämeripäivän tarkoituksena on myös lisätä tietoa meren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

Nämä esimerkit on poimittu Celian vastuullisuusraportin yhteydessä laaditusta toimenpideohjelmasta, jonka tekemiseen osallistui koko työyhteisö. Jatkossa kiinnitämme toiminnassamme entistä enemmän huomiota myös muun muassa hankintojen vastuullisuuteen, energiatehokkuuteen ja asianmukaiseen kierrättämiseen.

Ja jotta tärkeät toimet eivät jää puheen tai raportoinnin tasolle, eräänä vastuullisuustoimena valitsemme ja koulutamme Celian henkilöstöstä oman ekotukihenkilön, jonka toimeen kuuluu käyttää yksi päivä kuukaudessa ympäristöasioiden huomioimiseen Celian toiminnassa.

Vastuullisuus vaatii tekoja ja valintoja joka päivä

Vastuullisuuden toteutuminen vaatii tekoja ja valintoja joka päivä. Ja koska valinnat tekee ihminen, on meillä oltava keinoja ja motivaatiota toimia ja käyttäytyä vastuullisesti. Uudetkin vastuullisuustoimet muodostuvat toivottavasti ajan mittaan itsestään selviksi rutiineiksi muiden joukkoon. Jatkuvan muutoksen ja kehityksen maailmassa toimia täytyy myös tarkastella aina aika ajoin uudestaan.

Vastuullisuusraportti kertoo sidosryhmille ja asiakkaille tärkeää tietoa organisaatiosta, mutta se viestii vastuullisuudesta myös sisäisesti. Tiedostamme organisaationa paremmin vastuullisuuden piirin kuuluvia asioita ja meillä on yhteinen pyrkimys tehdä asioita paremmin kestävän kehityksen hyväksi.

Heidi Korpelainen, viestintäasiantuntija

Kuvat: Heidi Korpelainen, Lego Foundation ja Sami Määttä