Siirry sisältöön

Blogi

Celian verkkosivuille lisää tietoa saavutettavuudesta

infograafi, jossa on kuvattu verkkopalvelujen saavutettavuuteen liittyviä keskeisimpiä asioita. Mitä hyötyä on saavutettavuudesta: helppokäyttöisyyttä kaikille, pääsy palveluun kaikissa tilanteissa lisää yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta. Jopa miljoona suomalaista tarvitsee saavutettavia palveluja jatkuvasti. Saavutettavia verkkopalveluja tehdessä pitää ottaa huomioon sisällön saavutettavuus ja tekninen saavutettavuus. WCAG-standardi on hyvä lähtökohta, muttei sellaisenaan riitä. Direktiivi tulee velvoittamaan kaikki julkiset toimijat tekemään verkkopalveluistaan saavutettavia.

Celian verkkosivuilla on ollut jo pitkään yleistä tietoa ja ohjeita saavutettavuudesta. Saavutettavuuteen liittyviä ohjeita on toki tarjolla monilla muillakin verkkosivuilla, mutta me Celiassa olemme tunnistaneet, että tietoa ja käytännön tason ohjeita ei ole edelleenkään riittävästi.

Saavutettavuus tulee koko ajan tärkeämmäksi osaksi verkkopalveluja, kun palvelut siirtyvät voimakkaasti verkkoon. Saavutettavuusdirektiivi tulee lisäksi velvoittamaan julkisia toimijoita tekemään verkkopalveluista etenkin teknisesti saavutettavia.

Lisää ohjeita saavutettavuudesta

Olemmekin nyt aloittaneet sivujemme Saavutettavuus-osion täydentämisen. Keskitymme osiossa etupäässä kahteen mielestämme keskeiseen teemaan:

  • verkkopalvelujen saavutettavuuteen erityisesti sisällön ymmärrettävyyden näkökulmasta
  • verkkojulkaisujen saavutettavuuteen.

Lisäämme osioon ohjeita ja vinkkejä, joilla kuka tahansa verkkoon sisältöjä tuottava voi parantaa saavutettavuutta. Tavoitteenamme on tehdä ohjeista mahdollisimman käytännönläheisiä, sovellettavia ja ymmärrettäviä.

Blogikirjoituksia saavutettavuudesta

Myös blogissamme on jatkossa entistä enemmän saavutettavuuteen liittyviä kirjoituksia. Käsittelemme niissä mm. seuraavia teemoja:

  • miksi saavutettavuus koetaan joskus epämääräiseksi ja vaikeaksi asiaksi
  • miten tekninen saavutettavuusstandardi vastaa saavutettavuushaasteisiin – vai vastaako
  • hälvennämme mystiikan savuverhoa saavutettavuuden ympäriltä.

Ensi vuoden aikana kehitämme blogia niin, että kaikki saavutettavuusaiheiset kirjoitukset löytyvät helposti avainsanan avulla. Siihen saakka voit lukea esimerkiksi seuraavat kirjoitukset:

Jaamme saavutettavuusaiheisia blogikirjoituksia jatkossakin some-kanavissamme.

Pysykää kuulolla!

Johanna Koskela

Johanna Koskela
Viestintäasiantuntija, Celia