Siirry sisältöön

Blogi

Pistekirjat kirjallisuusharrastuksen tukena

Näkövammainen lapsi alkaa opetella pistekirjoitusta samaan aikaan kuin näkevät opettelevat lukemaan. Pistekirjoitustaidon oppiminen parantaa toimintakykyä ja luo perustan itsenäiselle selviytymiselle.

Lapsen kanssa voi tutkia pistekirjoitusta lapselle tutussa ympäristössä. Löytyykö hissistä numerot pistekirjoituksella? Onko kotona pakkauksia, joissa on pistekirjoitusta? Harjoittelussa ovat apuna myös Celian monet pistekirjat.

Pistekirjojen lainaamisesta

Celian verkkopalvelussa Celianetissä on lainattavissa noin 1000 pistekirjaa lapsille ja nuorille ja noin 4000 aikuisille suunnattua kauno- ja tietokirjaa. Tavallisessa pistetekstissä sekä kirjain- että riviväli on tiheä, ja teksti on tulostettu vihkon molemmille sivuille. Jos pistekirjan kirjain- tai riviväli on harvennettu, on näissä kirjoissa tekstiä yleensä vain sivun toisella puolella. Tällöin kirjan vihkot sidotaan kierresidonnan avulla.

Kirjat lainataan joko itse Celianetista tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. On myös mahdollista saada pistekirjoja automaattisesti jostakin tietystä aihepiiristä, esimerkiksi 1 dekkari 30 päivän välein.

Jokaiselle lainaajalle tulostetaan kirjasta oma kappale on demand -periaatteen mukaan. Kirjan vihkot pakataan muoviin, ja niihin laitetaan vastaanottajan nimi ja osoite Näkövammaisten liiton kirjapainossa, josta vihkot tulevat Celiaan edelleen lähetettäviksi. Kerrallaan lähetettävien vihkojen määrä on sovittavissa esimerkiksi sen mukaan, mitä postiluukkuun tai -laatikkoon mahtuu.

Kirjan lukemisen jälkeen asiakas voi kierrättää pistekirjan paperinkeräyksen mukana. Kirjoja ei palauteta Celiaan.

Mitä kaikkea pisteillä saa?

Lähetämme kirjaluetteloita pistekirjoituksella 3-4 kertaa vuodessa niille, jotka ovat tilanneet pisteluettelon.

Äänikirjoja cd-muodossa lukevien on mahdollista saada pistetarrat äänikirjalevypussien päällä. Tarrassa lukee kirjan nimi ja tekijä.

Lapsi voi tilata Celiasta oman kirjastokortin. Se on muovinen pistekirjoitettu kortti, jossa on Cecilia-siilin kohokuva. Korttia ei tarvita lainaamiseen, vaan se on muisto Celian asiakkuudesta. Opettaja voi tilata lapselle Kunnari-lukudiplomin kohokuvana.

Celian valikoimasta poistettuja, vanhoja pistekirjoja voi tarvittaessa lainata Varastokirjaston kautta. Varastokirjaston kaukopalvelu palvelee pistekirja-asioissa suoraan henkilöasiakkaita eikä kirjoja tarvitse kierrättää Celian kautta. Varastokirjastosta kirjat lähetetään paketteina ja ne palautetaan takaisin eräpäivään mennessä.

Pisteoppikirjoja ja kohokuvastoja

Kauno- ja tietokirjallisuuden ohella myös oppikirjoja on mahdollista saada pistemuodossa. Pisteoppikirjat ovat maksullisia ja koulut tilaavat ne Oppari-verkkokaupasta. Pisteoppikirjat voivat sisältää kohokuvia tai niihin voi kuulua erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite. Pisteoppikirjat kannattaa tilata Opparista hyvissä ajoin, vähintään 4 kuukautta ennen kuin kirjalle on tarve.

Pistekirjoihin ja elektronisiin Luetus-kirjoihin on tilattavissa erikseen niitä tukeva kohokuvaliite. Näitä tuotetaan useista oppiaineista riippumatta luokka-asteesta. Lisäksi Celian valikoimaan kuuluvat ainekohtaiset kohokuvastot, joita ei ole sidottu minkään kustantajan oppikirjaan, vaan ne ovat yleiskäyttöisiä. Ainekohtaisiin kohokuvastoihin on liitetty opettajien ja avustajien työtä auttamaan pedagogisia vinkkejä.

Celia tuottaa tilausten perusteella peruskoulujen valtakunnallisia kokeita, lukion ja toisen asteen kokeita, korkeakoulujen kurssivaatimuksiin kuuluvaa tenttimateriaalia sekä pääsykokeita toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin.

Luetus-kirjat ovat sähköisiä pistekirjoja

Luetus-kirjat ovat näkövammaisten käyttöön tarkoitettuja, pelkästään tekstiä sisältäviä elektronisia kirjoja, joita kuunnellaan tietokoneen koneäänen avulla tai luetaan pistenäytöltä.

Luetus-kirjoina on saatavissa maksullisia oppikirjoja. Tekstioppikirjojen lisäksi Luetus-kirjoina on työkirjoja, joihin voi tehdä muistiinpanoja ja kirjoittaa vastauksia. Luetus-kirjan käyttöä varten tarvitaan tietokoneeseen Luetus-ohjelma, joka on Näkövammaisten liiton kehittämä ja toimii Windows-koneissa.

Pistekirjatoiveita?

Kirjoja on myös mahdollista toivoa pistekirjamuotoon. Koska yhtenä tavoitteenamme on edistää lasten ja nuorten lukuintoa, kuulemme mielellämme toiveita kirjoista, joita luetaan koulussa esimerkiksi pulpettikirjoina tai tuntilukemisena. Kirjatoiveet voi lähettää Celian asiakaspalveluun.

Uusien pistekirjojen tuotantoaika on noin 4 kuukautta. Kaikkia kirjoja ei voida tuottaa pistekirjamuotoon esimerkiksi tuotantoteknisistä syistä, mutta kaikki toiveet pistekirjoista otetaan huomioon.

Murra pisteiden koodi!

Näkevä voi tutustua pistemerkkien maailmaan Braille-neuvottelukunnan tuottaman Murra koodi -vihkon avulla. Vihkosen kautta voi kannustaa vaikkapa lapsen luokkatovereita opettelemaan näkövammaisen lapsen oma aakkosto ja kieli.

Tulosta Murra koodi -vihko maksutta >>

Lisätietoa pistekirjoituksesta on Braille-neuvottelukunnan pistekirjoitussivustolla >>

 

Teksti: Marjo Kauttonen

 

Kirjoittaja toimii Celiassa pistekirjoja käyttävien henkilöiden ja yhteisöjen asiakkuusvastaavana