Siirry sisältöön

Blogi

Muutosten pyörteistä parempaan vuorovaikutukseen

ikääntynyt mies istuu nojatuolissa tabletti kädessään kuulokkeet korvissaan.

Celian toimintaympäristö on muuttunut kovaa vauhtia viimeisten vuosien aikana digitalisaation, niukkenevien määrärahojen ja muiden yhteiskunnallisten trendien myötä. Celian toiminta on mukaillut tätä muutosta: kirjojen jakelu on siirtynyt pitkälti verkkoon, on tehty isoja järjestelmäuudistuksia ja kirjastot ovat tulleet vahvasti mukaan välittämään palveluja. Lisäksi Celia on alkanut työstää entistä vahvemmin rooliaan saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana.

Isot muutokset ovat tuskin koskaan kaikille helppo asia. Erityisen vaikeilta muutokset tuntuvat vanhoista, uskollisista asiakkaista, jos totuttuja palveluja täytyy supistaa. Celia on joutunut tasapainottelemaan haastavassa tilanteessa, jossa odotetaan laajempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja jossa verkkopalvelujen merkitys on kasvanut valtavasti mutta samalla suurelle osalle asiakkaista verkkopalvelun käyttö on vähintäänkin haastavaa.

Nopeiden muutosten pyörteissä on joskus vaikea muistaa kuulla riittävästi kaikkia sidosryhmiä ja tahoja, joihin muutokset vaikuttavat. Joissakin näkövammaispiireissä on herännyt huoli, että Celia on unohtanut vanhat ja keskeiset asiakkaansa hypätessään turhankin innokkaasti kehityksen kelkkaan. Tämä ei ole ollut Celian tarkoitus eikä tavoite, vaan haluamme edelleen palvella mahdollisimman hyvin kaikkia suomalaisia, joille tavallisen tekstin lukeminen on vaikeaa.

Celia kiertää ensi vuonna Näkövammaisten liiton alueyhdistyksissä

Celialla on pitkä historia yhteistyöstä näkövammaisjärjestöjen kanssa. Olemme tehneet kauan monipuolista yhteistyötä esimerkiksi Näkövammaisten liiton ja Oppimiskeskus Onervan kanssa näkövammaisten asiakkaiden palvelujen osalta. Näkövammaisjärjestöillä on myös vahva edustus Celian johtokunnassa.

Haluamme nyt parantaa keskusteluyhteyttä ja vuorovaikutusta näkövammaistahojen kanssa, jotta ajantasainen tieto Celian palvelujen muutoksista ja muutosten taustoista leviäisi tehokkaasti ja jotta osaisimme ottaa huomioon näkövammaisten asiakkaidemme tarpeet mahdollisimman hyvin.

Suunnitelmissamme on jalkautua ensi vuonna maakuntakierroksen merkeissä näkövammaisten alueyhdistyksiin keskustelemaan Celian palveluista ja tulevaisuuden tavoitteista. Suunnitelma on vielä alkuvaiheessa mutta saanut jo positiivista vastakaikua, joten uskomme olevamme oikealla tiellä. Yhteyttä halutaan vahvistaa myös keskussairaaloiden kuntoutusohjaajien kanssa.

Kehittämistä enemmän käyttäjien kanssa

Myös Celian palvelujen käyttäjien kanssa on ollut normaalin asiakaspalvelun lisäksi vuoropuhelua: olemme esimerkiksi järjestäneet Celian palveluista avoimia kyselytuokioita verkossa ja verkkopalvelujen tehostetun tukikampanjan. Seuraamme näkövammaisten suljettua keskustelupalstaa, tiedotamme ja vastaamme siellä meille esitettyihin kysymyksiin.

Koska verkkopalvelut ovat keskeisiä suurelle osalle asiakkaista, haluamme kehittää verkkopalvelujamme entistä sujuvammin myös näkövammaisten käyttäjien kannalta. Sitä varten olemme muun muassa perustaneet näkövammaisille apuvälinekäyttäjille oman Facebook-ryhmän, jossa testataan Celianetin uudistuksia ja teknisiä muutoksia ennen kuin ne julkaistaan laajemmalle yleisölle. Näin toivomme saavamme parhaan tietämyksen siitä, millaiset tekniset ratkaisut toimivat hyvin näkövammaisten asiakkaiden käyttämillä avustavilla teknologioilla.

Olemme myös perustaneet verkkopalvelujen käytön tueksi oman Facebook-ryhmän, johon voivat liittyä kaikki Celian palvelujen käyttäjät ja palveluista kiinnostuneet. Käyttäjät voivat myös auttaa toisiaan ryhmässä. Lisäksi ohjeita ja tukea saa mm. Celianet-verkkosivuilta, kirjastosta ja Celian asiakaspalvelusta.

Asiakkaiden palautetta ja toiveita otetaan vastaan esimerkiksi verkkosivujen palautelomakkeella, Facebookissa ja asiakaspalvelussa. Tavoitteena on verkkopalvelujen systemaattinen, joustava ja jatkuva kehittäminen, joka vastaa moninaisia asiakastarpeita mahdollisimman hyvin.

Pistekirjojen osalta Celia tuottaa pääsääntöisesti kaikki asiakkailta tulleet kirjatoiveet. Koululaisten pistemateriaaleja on kehitetty huimasti viime vuosina: yhteistyössä Oppimiskeskus Onervan asiantuntijoiden kanssa on suunniteltu ja toteutettu ainekohtaisia kohokuvastoja eri kouluasteille ja alkuopetuksen pistematematiikan oppimateriaali.

Tavoitteena yhdenvertaisempi yhteiskunta

Paremmalla vuorovaikutuksella opimme varmasti ymmärtämään toisiamme paremmin. Celian pitkän tähtäimen tavoitteet ovat kaikkien lukemisesteisten, myös näkövammaisten ihmisten puolella: haluamme parantaa kirjallisuuden ja tiedonsaannin saavutettavuutta, jotta yhteiskunta olisi kaikille yhdenvertaisempi. Tätä työtä jatkamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Marketta Ryömä

Marketta Ryömä
johtaja