Siirry sisältöön

Blogi

Mitä opimme Celianet-uudistuksesta?

Tyttö istuu pöydän ääressä tietokoneen edessä.

En muista, että olisimme saaneet minkään muun asian takia näin paljon palautetta kuin mitä olemme saaneet uudesta Celianetistä. Celianet on tärkeä monille. Tai ei niinkään Celianet, vaan kirjat ja lukeminen. Celianet on tärkeä myös minulle.

Celianet on ollut tänä vuonna tiiviisti mukana työpäivissäni. Ja on se pyörinyt mukana mielessä myös vapaa-ajalla ja jopa unissakin. Entä jos toiminnon toteuttaisikin noin, se ohje kannattaa kirjoittaa tai tuo asia pitää lisätä virhelistalle…

On ollut palkitsevaa nähdä, kuinka asiat menevät eteenpäin. Ohjeet ja kirjavinkit ovat nyt kätevästi Celianetissä, ja pystymme itse helposti lisäämään ja päivittämään sisältöä. On myös ollut mahdollista toimia ketterästi ja muuttaa vaatimusmäärittelyihin kirjattuja toimintoja testausten ja käyttökokemusten pohjalta.

Celianetin uudistus on ollut valtava ja monimutkainen urakka

Vedin Celianetin käyttöönottoprojektia viime marraskuusta lähtien. Projektiin kuului alun perin ohjeiden tekeminen ja viestintä käyttäjille, mutta käytännössä osoittautui järkeväksi lisätä mukaan toiminnallisuuksien kehittäminen ja saavutettavuuden huomiointi, ongelmien selvittely yms.

Tällaisia isoja käyttöönottoja ei kukaan tee yksin, vaan mukana on ollut projektiryhmä ja moni asiantuntija Celiasta. Jälkiviisaana voi sanoa, että projektiin olisi silti pitänyt saada enemmän resursseja. Celian nykyisessä henkilöstö- ja taloustilanteessa se ei kuitenkaan ollut mahdollista.

Käyttäjille Celianet näyttäytyy erillisenä palveluna, mutta monimutkaiseksi kuvion tekee se, että siihen liittyy monia muita järjestelmiä rajapintoineen, esimerkiksi kirjastojärjestelmä ja jakelujärjestelmä. Uusi kirjastojärjestelmä Aurora tuli Celian käyttöön samanaikaisesti kun uusi Celianet julkaistiin.

Useiden järjestelmien ja toimijoiden yhteispeliä

Kun jokin uusi toiminto halutaan Celianetiin, pitää se usein ensin toteuttaa taustalla toimivaan kirjastojärjestelmään ja eri järjestelmien väliseen rajapintaan. Kullakin järjestelmällä on oma tekninen toimittajansa, ja lisäksi kuviossa on mukana valtion IT-yksikkö.

Celianetissä on mukana myös kirjastojen osio, joka ei näy muille käyttäjille. Kirjastot voivat omilla tunnuksillaan rekisteröidä asiakkaita Celian äänikirjapalvelun tai cd-palvelun käyttäjiksi. Kirjastoilla on omat toiveensa ja tarpeensa, joita on toteutettu rinnan Celianetin muun kehittämisen kanssa.

Välillä itsellekin on vaikeaa, kun kaikki huomatut ongelmat eivät korjaannu samalla sekunnilla eikä valmista tule kerralla. Mutta toisaalta se kuuluu verkkopalvelujen luonteeseen, ja olen tyytyväinen, että muutos ja kehittäminen on jatkuvaa ja ylipäänsä mahdollista.

Teemme Celianetiä käyttäjille

Jokainen käyttäjä on minulle tärkeä. Olen lukenut kevään aikana kaikki palautteet. Palautetta on tullut niin positiivista kuin negatiivistakin eikä kaikki ole ollut ihan asiallistakaan. Ymmärrän toki turhautumisen, kun kaikki ei toimi kunnolla tai verkkopalvelu toimiikin eri tavalla kuin aiemmin.

Käyttäjien tarpeet ovat myös erilaisia. Jollekulle kansikuvat ja värilliset ilmoitusikkunat lisäävät käytettävyyttä, toiselle ne aiheuttavat hankaluutta. Tavoitteena on, että jokainen saisi kirjoja lainattua mahdollisimman helposti ja pääsisi nauttimaan kirjojen maailmasta ja mahdollisuudesta opiskella uusia asioita.

Kaikkien toiveita ei ole mahdollista toteuttaa. On täytynyt priorisoida asioita. Mitkä asiat täytyy korjata mahdollisimman pian? Mitkä asiat ovat nousseet palautteesta esiin? Mitkä toteutetaan myöhemmin jatkokehityksenä?

Vielä tämän vuoden puolella tehdään saavutettavuuskorjauksia sekä esimerkiksi parannetaan tarkennettua hakua ja lisätään mahdollisuus peruuttaa postitettava aineisto samana päivänä. Ensi vuonna on tarkoitus kehittää esimerkiksi suosikit-toiminto, jonka avulla kirjoja voisi merkata muistiin. Vuonna 2019 keskitytään kirjojen esille tuomiseen ja kirjanostoihin.

Kehitämme jatkossa enemmän yhdessä

Olen oppinut Celianetin uudistamisesta paljon. Esimerkiksi viestintää voi aina parantaa, samoin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tarjoammekin Celianetin teknisestä toteutuksesta vastaavalle toimittajalle vielä loppuvuodesta asiantuntijayrityksen antamaa saavutettavuuskoulutusta, jotta kumppanimme ymmärtäisi syvällisesti saavutettavuuden merkityksen teknisestä näkökulmasta.

Celianetin muutoksia testataan jatkossa entistä joustavammin ja sujuvammin yhdessä käyttäjien kanssa, kun otamme ensi vuonna käyttöön betaversioon perustuvan testiympäristön. Testaajiksi toivomme erityisesti näkövammaisia käyttäjiä, jotka käyttävät verkkopalveluja avustavilla teknologioilla. Tätä varten on perustettu Facebook-ryhmä, josta toivomme itsekin oppivamme paljon.

Pyrin organisoituneempaan kehittämiseen ja opettelen ilmaisemaan toiveitamme ja tilauksiamme eri toimijoille selkeämmin. Olemme saaneet huomata, että saavutettavuuden huomiointi ei ole aina kovin helppoa, etenkään kun kyseessä on näin iso ja monimutkainen kokonaisuus. Mutta jatkossa yritämme tehdä asiat paremmin. Olen myös oppinut, kuinka antoisaa on tehdä yhdessä!

Minna Katela

Minna Katela
Informaatikko, Celia