Siirry sisältöön

Blogi

Mikä ihmeen saavutettavuusdirektiivi?

Saavutettavuusdirektiivin keskeinen sisältö yhdessä kuvassa. Kuvan sisältö on avattu blogitekstissä.

Saavutettavuusdirektiivi velvoittaa kaikki julkiset toimijat tekemään verkkopalveluistaan saavutettavia.

Euroopan parlamentti hyväksyi vuoden 2016 lopulla saavutettavuusdirektiivin. Sen tarkoituksena on varmistaa, että valtion ja kuntien verkkopalvelut ovat kaikkien kansalaisten käytettävissä – myös niiden henkilöiden, jotka käyttävät apuvälineitä, kun he asioivat verkossa. Saavutettavuusdirektiivi määrittää vähimmäisvaatimukset julkisen hallinnon verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle.

Mitä direktiivi edellyttää?

Käytännössä saavutettavuusdirektiivi vaatii, että verkkopalveluiden tekemisessä otetaan huomioon neljä periaatetta.

Ensinnäkin verkkopalvelut pitää tehdä siten, että niiden sisältö on havaittavissa eli sisällön saa selville

 • ilman, että kaikki sisältö pitäisi pystyä näkemään tai
 • ilman, että sisällön pystyy kuulemaan.

Jos sisältöä ei näe, ruudunlukuohjelma kertoo, millaista sisältöä verkkosivuilla on, ja lukee ääneen verkkosivujen otsikot, linkit, listat ja tekstit. Ruudunlukuohjelma lukee myös kuvien tekstiselostukset, joita näkevä verkkosivujen käyttäjä ei välttämättä huomaa lainkaan.

Verkkopalvelun pitää olla myös hallittava eli

 • verkkopalvelua pitää pystyä käyttämään ilman hiirtä,
 • verkkopalvelussa on helppoa ja selkeää siirtyä sivuilta toiselle,
 • verkkopalvelussa otsikot ovat kuvaavia ja
 • linkkien nimistä ymmärtää, mihin ne johtavat.

Lisäksi on tärkeää, että verkkopalvelut ovat helposti ymmärrettävissä.

 • Verkkopalvelussa olevan kielen pitää siis olla selkeää ja ymmärrettävää ja
 • lomakkeissa on helppo ymmärtää, mitä kysytään ja millaisessa muodossa syötettävä tieto halutaan.

Lisäksi verkkopalvelun pitäisi olla toimintavarma eli sen pitäisi toimia odotetusti erilaisissa selaimissa ja erilaisilla apuvälineillä.

Milloin Suomessa pitää noudattaa vaatimuksia?

EU:n jäsenmaiden on vietävä saavutettavuusdirektiivin vaatimukset kansalliseen lainsäädäntöön syyskuuhun 2018 mennessä. Suomessa on jo aloitettu lainsäädäntötyö. Valtiovarainministeriö johtaa työryhmää, joka valmistelee hallituksen esityksen siitä, miten saavutettavuusvaatimukset viedään Suomen lainsäädäntöön.

Kun verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimusten lainsäädäntö on voimassa, sitä pitää alkaa noudattaa vaiheittain. Siirtymäaikaa vanhoille verkkopalveluille, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, on kaksi vuotta eli niiden pitää olla saavutettavia 23.9.2020 alkaen. Uusien verkkopalveluiden pitää noudattaa vaatimuksia 23.9.2019 alkaen. Mobiilisovellusten on noudatettava vaatimuksia 23.6.2021 alkaen.

Jos tuotat sisältöjä verkkosivuille, mitä sinun pitäisi nyt tehdä?

 • Varmista sisällön ymmärrettävyys.
  • Käytä selkeää kieltä ja suosi lyhyitä ja yksinkertaisia lauserakenteita. Vältä vaikeita termejä.
  • Käytä listoja. Listat ryhdistävät tekstiä ja tekevät siitä helpommin luettavaa.
  • Käytä kuvaavia otsikoita. Muista käyttää otsikkomuotoiluja, jolloin ruudunlukuohjelmat tunnistavat otsikot muun tekstin seasta.
  • Sisällön ymmärrettävyys on keskeinen, iso kokonaisuus, ja aiheesta onkin tulossa lähiaikoina oma blogikirjoituksensa.
 • Ota selvää verkkosisällön saavutettavuusvaatimuksista. Tutustu esimerkiksi Papunetin verkkopalveluiden saavutettavuus -sivuston ohjeisiin.
 • Ota selvää siitä, miten käytössäsi oleva julkaisualusta tukee saavutettavuutta. Miten esimerkiksi voit lisätä tekstivastineet kuville?
 • Opettele käyttämään jotain ruudunlukuohjelmaa ja kokeile sitä sivustolla, johon tuot sisältöjä.
  • Windows-käyttöjärjestelmään saatavilla oleva ilmainen ohjelma NVDA
  • iOS-käyttöjärjestelmien mukana oleva VoiceOver
  • Android-käyttöjärjestelmissä oleva TalkBack
 • Älä unohda verkkosivuilla olevia ladattavia dokumentteja. Opettele tuottamaan saavutettavia Word- tai pdf-tiedostoja. Ohjeita on Celian tuottamalla Saavutettavasti.fi-sivustolla.

Lisätietoja

Valtionvarainministeriön sivusto Saavutettavuusdirektiivistä

Kirsi Ylänne

Teksti: Kirsi Ylänne, Celian saavutettavuusasiantuntija