Siirry sisältöön

Blogi

Lukivaikeus ei estä hyvää lukukokemusta

Luki-viikkoa vietetään 4.–10.10.2021. Kyseessä on kansainvälinen lukivaikeuden teemaviikko, jonka päämääränä on lisätä tietoa ja ymmärrystä lukivaikeudesta. Suomessa teemana on tänä vuonna työhyvinvointi ja lukivaikeus.

Henkilön jalat näkyvät, kun hän seisoo paikassa, jonka lattiassa lukee "Olet tässä".

Kuntoutussäätiön Oppimisvaikeus-sivustolta löytyy tietoa lukivaikeudesta. Sen keskeisenä piirteenä pidetään vaikeutta hahmotella ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Lukeminen on hidasta ja sanoissa tulee virheitä. Henkilö, jolla on lukivaikeus, voi alkaa vältellä lukemista. Lukemisen ohella myös kirjoittamisessa saattaa ilmetä vaikeuksia.

Luki-viikon aikana nostetaan esiin ratkaisuja, joilla voi helpottaa elämää lukivaikeuden kanssa. Erilaisten oppijoiden liitto on kutsunut kirjastot viettämään Luki-viikkoa. Myös Celia osallistuu Luki-viikon viettoon. Merkittävä osa – melkein puolet – Celian kirjojen lukijoista on henkilöitä, joilla on lukivaikeus. Monelle heistä mahdollisuus esimerkiksi kuunnella tekstiä on tärkeä.

Hyvä lukukokemus ei ole aina itsestään selvää

Toisinaan hyvään lukukokemukseen riittää kiinnostava ja hyvin kirjoitettu kirja. Kun lukijalla on lukivaikeus, hyvä lukukokemus voi vaatia enemmän. Painetun kirjan rinnalle tarvitaan muita lukemisen tapoja, kuten äänikirjat. Ne eivät välttämättä korvaa painettua kirjaa, vaan täydentävät sitä. Erilaisten lukemisen tapojen ohella tarvitaan myös sisällöltään selkeitä ja helppolukuisia kirjoja. Tarvitaan tietoa lukivaikeudesta sekä apuvälineistä, jotka helpottavat lukemista.

Neuvoja, koulutusta ja vertaistukea apuvälineiden käyttöön voi kysyä esimerkiksi Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksesta tai Daterolta, joiden kanssa Celiakin tekee yhteistyötä. Celia pyrkii myös omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että oppilaat, joilla on lukivaikeus, saisivat tukea apuvälineiden ja digikirjojen käyttöön omassa oppilaitoksessaan. Celianetiin on koottu lista kuuntelun ja lukemisen apuvälineistä.

Kun erilaiset tarpeet lukemisen suhteen kyetään huomioimaan, jokaisella on mahdollisuus saada hyviä lukukokemuksia kotona, koulussa ja työpaikalla.

Kirjoja heille, joilla on lukivaikeus

Mitä kirjoja Celian kokoelma sitten tarjoaa henkilöille, joilla on lukivaikeus? Celian kokoelmasta löytyy laaja ja monipuolinen valikoima tietoa ja tarinoita sekä äänikirjoina että DaisyTrio-kirjoina. DaisyTriot yhdistävät ääntä, tekstiä ja kuvia. Kirjoja on tarjolla sekä ihmis- että koneäänisinä.

Valtaosa Celian äänikirjojen kokoelmasta on tieto- ja kaunokirjallisuutta, mutta valikoimasta löytyy myös oppimateriaaleja. Oppi- ja kurssikirjojen määrät ovat Celiassa kuitenkin vähenemässä, koska kustantajien digitaaliset oppimateriaalit sisältävät yhä useammin kuuntelumahdollisuuden. Celia keskittyy tekemään niitä oppi- ja kurssikirjoja, jotka ovat tarjolla vain painetussa muodossa tai joista ei ole kuunneltavaa digitaalista kirjaa.

Celian kokoelmasta löytyy myös elektronisia kirjoja, jotka on toimitettu saavutettavaan muotoon. Näitäkin kirjoja on mahdollista kuunnella koneäänen lukemana Pratsam Reader -mobiilisovelluksessa, kun kirjan on ensin ladannut mobiililaitteelle Celianetin kautta. Pratsam Readerissä on tarjolla erilaisia lukemista tukevia toimintoja. Siellä voi säätää esimerkiksi lukunopeutta ja värejä. Taustan tai fontin värin muuttaminen voi helpottaa lukemista DaisyTrio-kirjoissa, joissa sisältöä voi seurata näytöltä.

Lukukokemukseen vaikuttaa myös sisällön selkeys ja ymmärrettävyys. Osalle lukijoista selkokirjat sopivat parhaiten. Niissä teksti on helppoa lukea ja ymmärtää ja kirjat ovat usein myös lyhyempiä. Celia on tehnyt selkokirjoja paljon äänikirjoiksi. Voit tutkia valikoimaa Celianetissä. Myös DaisyTrioiksi tehtyjä selkokirjoja löytyy yli 40.

Äänellä on väliä – vai onko?

Celia saa silloin tällöin palautetta, että koneääntä on hankala seurata, kun on lukivaikeus. Luonnollinen ihmisääni on koettu paremmaksi. Koneääneen kannattaa kuitenkin totutella. Lukemista helpottamaan kehitetyt tekstistä puheeksi -toiminnot ja -ohjelmat käyttävät nimenomaan koneääntä. Vicky Giannoulin ja Marianna Banoun tutkimus vuodelta 2019 tarkasteli koneäänen ja ihmisäänen vaikutuksia sanojen, lauseiden ja tekstin ymmärtämiseen. Tutkittavat olivat opiskelijoita, joilla on lukivaikeus. Tutkijat päätyivät siihen tulokseen, että vaikka yksittäisten sanojen ja lauseiden tunnistaminen oli helpompaa ihmisäänen kuin koneäänen lukemana, se ei haitannut koko tekstin ymmärtämistä.

Lukijan ikä voi vaikuttaa siihen, miten kokee eron kone- ja ihmisäänen välillä. Alakoululaisen ja aikuisen tilanne voi olla hyvin erilainen. Celia tekeekin koneäänisiä kirjoja nimenomaan toisen asteen ja korkeakoulujen opiskelijoille. Olemme tehneet myös muutaman kirjan suomalaisen ohjelmistoyritys a.i.materin kehittämällä Ilona-koneäänellä, joka perustuu tekoälyyn ja on hyvin luonnollisen kuuloinen. Celian äänikirjojen käyttäjät voivat arvioida ääntä esimerkiksi Yrittäjyyden myytinmurtajat -kirjassa.

Yhteistyötä ja tietoa lukemisen haasteissa

Celian oma kirjatuotanto ei ole ainoa työ, jota Celiassa tehdään lukemisen helpottamiseksi. Tärkeää on myös yhteistyö kustantajien kanssa, jotta näiden digitaaliset ja äänikirjat saadaan entistä saavutettavammiksi ja helpommiksi käyttää. Samalla edistämme sitä, että myös jakelualustat ja lukuohjelmat tukevat lukemista eri muodoissaan. Tämä työ on tärkeä osa Celian toimintaa. Haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa yhä useampi kirja on alusta lähtien saavutettava.

Moni asiakkaamme kaipaa lisää tutkittua tietoa lukivaikeudesta tai oppimisvaikeuksista laajemmin. Omat haasteet lukemisessa kannustavat perehtymään asiaan. Celia onkin toteuttanut monia toiveita kirjoista, jotka käsittelevät lukivaikeutta ja oppimisvaikeuksia. Esimerkkejä näistä kirjoista on Luki-viikon kunniaksi kerätty Celianetin kirjalistaan.

Työtä lukemisen eteen tehdään siis monella tavalla. Jokainen meistä lukee elämänsä aikana paljon erilaisia tekstejä. On tärkeää tehdä lukukokemuksesta mahdollisimman myönteinen.

Rebekka Laaksonen, suunnittelija