Siirry sisältöön

Blogi

Koulujen rooli Celian palvelujen välittäjinä vahvistuu

Poika kuuntelee äänikirjaa tabletilla.

Vuoden 2018 alussa Celian äänikirjatarjonta koululaisille, opiskelijoille ja kouluille mullistuu, kun tähän asti maksulliset oppikirjat muuttuivat maksuttomiksi. Samalla oppikirjat siirtyivät Oppari-verkkokaupasta Celianet-verkkopalveluun, jossa on myös tuhansia maksutta kuunneltavia kauno- ja tietokirjallisuuden äänikirjoja.

Aiemmin koulu on voinut lähettää oppikirjan linkin oppilaalle tai välittää muulla tavalla kirjan oppilaan käyttöön, mutta jatkossa kukin äänikirjoja käyttävä oppilas tarvitsee henkilökohtaiset tunnukset äänikirjojen käyttöön. Tunnusten saamisessa koulujen rooli muuttuu, kun erityisopettajat saavat alkaa rekisteröidä oppilaita Celian verkkopalveluun. Uskomme, että näin äänikirjojen käytön aloittaminen helpottuu huomattavasti verrattuna vanhaan tilanteeseen.

Erityisopettajat alkavat rekisteröidä oppilaita Celian palveluun

Jotta lasten ja nuorten pääsy Celian äänikirjojen pariin olisi mahdollisimman helppoa ja sujuvaa, koulujen erityisopettajat saavat rekisteröidä oppilaita Celian äänikirjapalveluun vuoden 2018 alusta alkaen. Koska Celian äänikirjapalvelu on tekijänoikeuslaissa rajattu niille oppilaille, joilla on lukemisessaan vaikeuksia esim. lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, näkövamman tai muun vastaavan rajoitteen (lukemisesteen) vuoksi, näemme että Celian äänikirjat ovat yksi tehostetun tai erityisen tuen tukimuoto.

Erityisopettajilla on paras tuntemus oppilaan tuen tarpeista yhdessä muiden oppilaan opettajien kanssa, ja näin ollen erityisopettaja on useimmiten oikea henkilö hoitamaan oppilaan rekisteröinnin Celian äänikiejapalveluun. Erityisopettaja voi varmistaa, että oppilas saa ja ottaa käyttöönsä tunnukset äänikirjojen käyttöön. Erityisopettaja voi myös auttaa ja opastaa oppilasta äänikirjojen kuuntelussa sekä tiedottaa muita oppilaan opettajia äänikirja-asioista.

Jos koulussa ei ole erityisopettajaa tai erityisopettaja ei pysty rekisteröimään oppilaita, joku muu koulussa toimiva opetusalan ammattilainen voi perustellusta syystä saada rekisteröintioikeuden. Rekisteröijän tulee olla oppilaiden tuen tarpeen asiantuntija.

Koulut ja kirjastot täydentävät toisiaan Celian palvelujen tarjoajina

Yleiset kirjastot ja korkeakoulukirjastot ovat jo useamman vuoden ajan rekisteröineet asiakkaita Celian äänikirjapalveluun. Nyt kirjastojen toimintamallia siis laajennetaan koulujen erityisopettajiin. Celian äänikirjojen käyttäjäksi voi kuitenkin edelleen liittyä myös rekisteröintiä tekevissä kirjastoissa.

Sekä kirjastojen että koulujen toiminta Celian kanssa perustuu vapaaehtoisuuteen: on paikkakuntia, joilla ei ole mahdollisuutta liittyä kirjaston kautta Celian äänikirjapalveluun, ja tuskin jokainen koulukaan lähtee rekisteröimään oppilaita. Kirjastot ja koulut siis täydentävät toistensa verkostoja Celian palvelujen välittäjinä.

Olemme kehittäneet toimintamallin yksityiskohtia Helsingissä Oppimisen fiesta -tapahtumassa, jossa opettajat saivat jättää kommentteja ja kysymyksiä mallin alustavaan versioon. Lisäksi olemme käyneet Celian lähialueen kouluissa esittelemässä toimintamallia ja saaneet erityisopettajia mukaan kokeilemaan ja antamaan siitä palautetta vielä loppuvuoden 2017 aikana.

Kehittämisessä hyödynnetään sosiaalista mediaa

Kehittämisvaiheessa mukana olevat erityisopettajat voivat antaa palautetta ja keskustella muutenkin aiheesta Celian ylläpitämässä Facebook-ryhmässä. Suunnitelmissa on avata ryhmä yleiseksi koulujen ja Celian väliseksi viestintäkanavaksi.

Opettajilta toivomme näkemyksiä ja palautetta erityisesti koulun arjessa näkyviin asioihin, jotka eivät meillä Celiassa ole arkipäivää: Millä tavalla opettaja voi näppärimmin pyytää oppilaan vanhemmalta luvan rekisteröintiä varten? Millaista ohjeistusta opettajat itse tarvitsevat rekisteröintiin tai palvelun käyttöön? Millaista tietoa pitäisi tuottaa vanhempia varten? Sujuuko rekisteröinti helposti? Mitä tukea ja ohjeistusta tarvittaisiin äänikirjojen käyttöönottoon ja kuunteluun?

Olemme jo saaneet opettajilta hyviä näkemyksiä ja vinkkejä: esimerkiksi lomake, jolla huoltajalta kysytään suostumus lapsen rekisteröintiä varten, on aivan pian tarjolla suomen (ja ruotsin) lisäksi myös venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi. Tuskinpa olisimme tulleet ajatelleeksi näiden kieliversioiden tarvetta Celiassa.

Vuorovaikutteista kehittämistä jatketaan myös nyt, kun palvelu on otettu laajemmin käyttöön. Haluamme tuottaa sellaista tuki- ja viestintämateriaalia, joka vastaa kouluissa koettua tarvetta mahdollisimman hyvin. Myös palvelua itsessään kehitetään käyttäjälähtöisesti.

Miten koulu pääsee käytännössä mukaan?

Malli on avattu tammikuussa 2018 maanlaajuisesti. Lisätietoa ja toimintaohjeita löytyy Kouluille ja opettajille -sivulta.

Jos koululla on jo vanhastaan yhteisöasiakkaan sopimus Celian kanssa, olemme lähettäneet uutiskirjeen, jossa pyydämme päivittämään koulun asiakkuuden.

Suuria odotuksia puolin ja toisin

Olemme Celiassa erittäin iloisia muutoksesta ja odotamme innolla, kuinka paljon laajemman joukon lapsia ja nuoria Celian äänikirjat ensi vuoden aikana lopulta tavoittavatkaan. Ainakin kiinnostus ja innostus on jo ennakkoon ollut suurta opettajien keskuudessa. Oppikirjojen maksuttomuus ja uusi toimintamalli on herättänyt paljon keskustelua somessa mm. erityisopettajien Facebook-ryhmissä.

Myös kirjastoissa tunnutaan odottavan muutosta innokkaasti. Olemme kyselleet kirjastoammattilaisten näkemyksiä eri yhteyksissä, ja palaute on ollut positiivista: kirjastoissa koetaan, että kun koulussa on hoidettu äänikirjojen käytön aloitus, kirjaston henkilökunta voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa eli kirjojen vinkkaukseen, lukemiseen kannustamiseen ja lukuinnon herättelyyn ja tukemiseen.

Lue lisää: Celian palvelut kouluille ja opettajille

Celian lasten ja nuorten palveluiden työryhmän puolesta

Petra Okkonen

Petra Okkonen
Pedagoginen suunnittelija

Johanna Koskela.

Johanna Koskela
Viestintäasiantuntija