Siirry sisältöön

Blogi

Koskettelukirjat – mitä ne ovat ja kenelle ne on tarkoitettu?

Kuvassa koskettelukirjoja tutkivia lapsia.

Monet ihmiset eivät tiedä koskettelukirjoista mitään. Ne henkilöt, joilla on tietoa asiasta, ovat joko ammattinsa puolesta kuulleet koskettelukirjoista tai valmistaneet niitä tai heidän perheeseensä kuuluu joko näkö- tai kehitysvammainen lapsi, jolle Celia lähettää kirjoja lainaan.

Kosketeltavat kuvat iloksi ja hyödyksi

Koskettelukuva tai kohokuva on eräänlainen selkokuva, yksinkertaistettu kuva, jonka pääpiirteitä on korostettu. Kuvissa ei käytetä perspektiiviä ja hahmot ovat erillisiä ja muodoiltaan tyyliteltyjä. Hahmot kuvataan täydellisinä niin, että kissalla on neljä jalkaa, kaksi korvaa ja häntä. Kuvan tunnistaminen syntyy esineen muodosta, kuvan materiaalista ja rinnastamisesta todelliseen hahmoon. Kuviin voidaan lisätä myös tuoksuja ja ääniä, mikä vielä lisää kuvien mielenkiintoisuutta.

Mitä hyötyä koskettelukirjoista on?

Koskettelukirjojen avulla lapsi oppii tulkitsemaan ja hahmottamaan ympäröivää maailmaa, samalla kun hänen aistitoimintonsa harjaantuvat. Näkövammainen lapsi, joka on pienestä pitäen tottunut koskettelukirjojen kuvien tutkimiseen, pystyy herkemmin omaksumaan koulukirjojen kohokuvat ja diagrammit. Lapsi voi tarvita ohjausta kuvien tulkinnassa, mutta kosketuksen kautta löydetty uusi tieto ja kokemus kehittyvät kuva kuvalta ja kirja kirjalta. Monissa koskettelukirjoissa on myös hienomotoriikkaa kehittäviä asioita, kuten nappien, vetoketjujen ja solmittavien nauhojen avaamista ja sulkemista.

Miten lapsi tutustuu kirjoihin?

Koskettelukirjat on tarkoitettu luettavaksi yhdessä vanhempien kanssa. Kirjan kuvista voi herätä kysymyksiä ja silloin asioiden ja ilmiöiden pohtiminen yhdessä lapsen kanssa on olennainen osa lukutapahtumaa. Myös turvallisuuden vuoksi on tärkeää, että alle kolmivuotiaat eivät tutki kuvia yksin, sillä kirjojen pienet osat – napit ja helmet – voivat irrota ja aiheuttaa tukehtumisvaaran. Celiaan palautuvien koskettelukirjojen turvallisuus pyritäänkin varmistamaan tarkistamalla erilaisten osien kiinnitykset aina ennen kirjan lähettämistä seuraavalle lukijalle.

Miten koskettelukirjojen lainaajaksi pääsee?

Lapsi voi aloittaa koskettelukirjojen lainaamisen vähintään kahden vuoden ikäisenä hoitoalan ammattilaisen tai erityisopettajan konsultaation perusteella. Vanhemmat eivät voi itse ilmoittaa lasta koskettelukirjojen lainaajaksi. Kun virallinen puoli on hoidettu, voi koskettelukirjoihin tutustuminen alkaa. Aina ikä ei kerro kaikkea lukemisen tasosta. Monet kehitysvammaiset nuoret ja aikuiset ovat saaneet mukavia lukukokemuksia tutustuttuaan Celian koskettelukirjan kolmiulotteisiin kuviin.

Lainaajan kokemus koskettelukirjoista

Vuosia sitten minulla oli mahdollisuus haastatella aikuista näkövammaista henkilöä, joka oli pienestä pitäen lainannut koskettelukirjoja. Hän vertasi tunnelmiaan jouluaattoon, kun koskettelukirjalähetys löytyi eteisestä hänen tullessaan koulusta kotiin. Hän muistelee, miten jännittävää oli tutustua kirjasalkun sisältöön. Salkun hän sai avata vasta, kun koulutehtävät oli tehty.

Koskettelukirjojen tekijöitä tarvitaan

Celiassa on tällä hetkellä yli 1000 lainattavaa koskettelukirjaa. Suurin osa kirjoista on alle kouluikäisille suunnattuja. Kankaisia ja pahvisivuisia koskettelukirjoja valmistavat yksityishenkilöt, opiskelijat, Martat ja kansalaisopiston ryhmät. Koskettelukirjoja ei silti ole riittävästi, sillä lainaajia on paljon ja he tarvitsevat käyttöönsä hyvin erilaisia kirjoja. Uusia kumppaneita haetaankin jatkuvasti koskettelukirjojen tekijöiksi.

lähikuva koskettelukirjasta, jossa on auringonkukka ja perhonen Lisää kuvia koskettelukirjojen yksityiskohdista löydät Celian Facebook-sivuilta!

Celia on myös tehnyt oppaan koskettelukirjan tekemisestä kiinnostuneille. Opasta voi ladata ja tulostaa vapaasti verkosta.

Teksti: Irmeli Holstein

Kirjoittaja toimii Celiassa suunnittelijana asiantuntemusalueenaan erityisesti koskettelukirjat