Siirry sisältöön

Blogi

Kirjoja yrittäjyyden myytin murtamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön Yrittäjyyslinjaukset (2017) lähtevät siitä periaatteesta, että yrittäjyyteen voi oppia. Yrittäjyyskasvatuksen avulla kehitetään muun muassa mahdollisuuksien löytämistä, toimintaan tarttumista, luovuutta, innovaatiokykyä, riskienhallintaa ja kykyä johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Näitä taitoja voi käyttää omassa elämässään, työssään tai yrityksessään.

Nuori nainen työskentelee kirjsatossa tietokoneella kuulokkeet päässä

Euroopan komission laatima Eurooppalainen yrittäjyystaitojen puitekehyskin (2018, englanniksi) korostaa, että yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne ovat opittavia asioita. Perinteisesti yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta ovat voineet myös tarkoittaa rahallisen tuoton maksimointia. Puitekehys laajentaa arvon tuottamisen merkitystä myös sosiaaliseen ja kulttuuriseen arvon tuottamiseen. Yrittäjämäisyys ei siis ole vain erilaisia keinoja saada itselleen suurinta rahallista hyötyä, vaan myös keinoja tuottaa arvoa ympäristölleen muussakin muodossa.

Celia on koonnut omasta kokoelmastaan ammatilliseen koulutukseen pienen kirjapaketin, jonka kaikki kirjat tarjoavat oivan kosketuspinnan yrittäjyyteen. Paketin DaisyTrio-kirjat yhdistävät ääntä, tekstiä ja kuvaa, eli niitä voi samaan aikaan sekä katsella että kuunnella älypuhelimesta tai tietokoneelta. Näiden lisäksi tässä blogitekstissä esitellään myös muutama yrittäjyyttä käsittelevä äänikirja Celian kokoelmasta.

Luovuus ja kestävä ajattelu yrittäjyyden perustana

Komission puitekehys jakaa yrittäjyystaidot kolmeen osa-alueeseen. Näistä ensimmäinen on ”ideat ja mahdollisuudet”. Tähän liittyvät muun muassa mahdollisuuksien löytäminen, luovuus, ideoiden arvostaminen ja eettinen ja kestävä ajattelu.

Mikko Kuitusen ja Johanna Pystysen kirjoittamassa Yrittäjyyden myytinmurtajat -kirjassa tutustutaan erityisesti luovuuteen ja ideoiden monimuotoisuuteen. Ei ole vain yhtä mallia olla yrittäjämäinen tai yrittäjä, kuten ei ole vain yhtä oikeaa keinoa koota yrityksen strategia. Yrittäjyyden monimuotoisuuteen herättelee myös Antti Sekin ja Otto Härkösen Kevytyrittäjyys, jossa esitellään kaari sivutoimisesta yrittäjyydestä täysipäiväiseen yrittämiseen. Palkkatyön ohella tehty sivutoiminen yrittäjyys on yleistynyt ja kirja tarjoaa keinoja oman yrittäjäpolun suunnitteluun.

Oman yritystoiminnan käynnistämistä käsittelee myös Suomen Uusyrityskeskukset ry:n Selko-opas yrittäjyyteen. Kirja käy läpi vaiheet yrityksen perustamisesta yrityksen toiminnan ylläpitoon selkokielen avulla. Lapsille ja nuorille sopivalla tavalla samaa teemaa käsittelee taas Jyrki Teeriahon Lasten Yrittäjäkirja: Onni ja Sofia perustavat marjajogurttijäätelöpuristamon. Kirja toimii myös aikuisille pikaoppaana ja esittelynä yrityksen perustamisvaiheisiin ja pohjana yrittäjyydestä keskustelemiseen.

Innostus ja epävarmuuden sietäminen

Toinen yrittäjyystaitojen puitekehyksen osa-alue on ”resurssit”. Näitä ovat mm. itsetietoisuus ja luotto omiin kykyihin, motivaatio, sisukkuus ja toisten motivointi. Yrittäjyys on siis sekä kykyä vaikuttaa omaan toimintaan ja ajatuksiin että muiden innostamista toimintaan. Sami Mikkolan ja Martta Tervosen kirjoittama EPIC: Nuoren yrittäjän käsikirja keskittyy nimenomaan lukijansa innostamiseen ja itsensä toteuttamiseen. Se myös tarjoaa useita keinoja omien unelmiensa etsintään ja käsittelyyn!

Kolmas yrittäjyystaitojen osa-alue on ”toimintaan ryhtyminen”. Tähän liittyy aloitekyky, kokemuksista oppiminen ja epävarmuuden ja riskien sietäminen. Epävarmuutta hälventämään kannattaa valita seuraavat kolme äänikirjaa Yrittäjyys-kirjapaketin tueksi.

Perttu Pölösen Tulevaisuuden lukujärjestys luo uskoa ja kannustaa luottamaan sellaisiin taitoihin, joita tietokone ei voi oppia. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi myötätunto, mielikuvitus ja luovuus, joita Yrittäjyys-paketin kirjoissakin korostetaan. Digitalisaatio voi mahdollistaa monia erilaisia asioita, mutta samalla sen pelätään vievän meiltä jotain pois. Pölönen vakuuttaa, että ihmisten vahvuuksia tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin.

Terho Puustisen ja Mika Mäkeläisen Taivas+helvetti esittelee innostavia edelläkävijätarinoita suomalaisesta yrityselämästä ja kannustaa lukijoitaan menestymään pitkäjänteisyydellä ja tahdolla. Tätä tukemaan kuuntele Kim Väisäsen Väärää yrittämistä, koska joskus asian ymmärtämiseksi on parempi miettiä, miten ei kannata tehdä. Äänikirjassa käsitellään onnettomien yritysten yhtäläisyyksiä ja keinoja, joilla voit itse välttää karikot.

Celian askeleet kohti uusia ratkaisuja

Teemaan sopivasti myös Celia kokeili uusia tapoja tuottaa DaisyTrio-kirjoja tätä kirjapakettia varten. Aiemmat kirjapaketit on tehty pääosin ihmislukijan lukemina. Niin tehtiin kyllä nytkin osittain, mutta kirjat Kevytyrittäjyys ja Yrittäjyyden myytinmurtajat tuotettiin yhteistyössä suomalaisen ohjelmistoyritys a.i.materin kanssa.

Edellä mainituissa kahdessa kirjassa lukijana ei toimikaan ihmislukija, eikä rakas koneäänemme Elina, vaan a.i.materin kehittämä Ilona-koneääni. Ilona on oppinut puhumaan käsittelemällä suuren määrän olemassa olevia tekstejä, ja lopputulos puhuu puolestaan. Käypä kuuntelemassa!

Sami Määttä, suunnittelija, ammatillisten kirjojen valintaryhmä