Skip to content

Blogi

Kirjoja kestävästä kehityksestä lapsille, nuorille ja tuleville ammattilaisille

Ilmastonmuutos muokkaa elinolosuhteita maapallolla. Samalla luonnon monimuotoisuus heikkenee ja lajeja kuolee sukupuuttoon kiihtyvällä tahdilla. Tästä syystä kestävän kehityksen teemat ovat entistä ajankohtaisempia.

Vuonna 2015 YK:ssa hyväksyttiin kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030. Opetus- ja kulttuuriministeriö on omassa strategiassaan sitoutunut edistämään ohjelman tavoitteita ja ohjeistanut alaisuudessaan olevia virastoja toimimaan samoin. Celiassa on tartuttu haasteeseen.

Olemme koonneet lapsille, nuorille ja toisen asteen ammatilliseen koulutukseen suunnatun kirjapaketin, jonka aiheet liittyvät kestävään kehitykseen. Ajatuksena on lähestyä aihepiiriä myönteisesti ja rakentavasti, luomatta maailmanlopun tunnelmaa. Olemme valinneet kirjoja, jotka kertovat, mitä pieniä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja kukin voi tehdä. Kirjat ovat Daisy Trio -kirjoja, jotka yhdistävät ääntä ja kuvaa, eli niitä voi samaan aikaan sekä katsella että kuunnella älypuhelimesta tai tietokoneelta.

Voit katsoa Celianetistä, mitä kirjoja sisältyy kestävän kehityksen kirjapakettiin.

Kirjallisuus ajatusten ja tekojen herättelijänä

Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on ohjata oppilaita omaksumaan kestävä elämäntapa. Erilaiset kulutus- ja tuotantotavat sekä niiden tunnistaminen ovat nousseet näkyvämpään rooliin niin yksilöiden elämässä kuin koko yhteiskunnan tasolla. Kestävän elämäntavan etsiminen ja pohtiminen niin omassa elinympäristössä kuin koko maapallon mittakaavassa on yhä tutumpaa myös koululaisille.

Kestävää kehitystä edistävä toimintakulttuuri ei synny itsestään, ja haasteet ovat isoja: esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan toimia niin isoilta kuin pieniltä tekijöiltä. Luonnonsuojelua, ilmastonmuutosta ja muita kestävään kehitykseen liittyviä teemoja käsitellään myös Suomessa julkaistavassa kirjallisuudessa. Lasten ja nuortenkirjallisuus sopiikin hyvin koulumaailmaan opetusta täydentävänä materiaalina.

Kirjallisuus heijastaa maailmaa, jossa elämme. Niin kauno- kuin tietokirjallisuudessa on jo kauan käsitelty kestävään kehitykseen ja luontoon liittyviä suuria teemoja. Celian kirjapaketissa on nostettu esille uusimmat näkökulmat ja ajankohtaisimmat aiheet.

Kestävän kehityksen teemat perusopetuksen tukena

Kestävän kehityksen teemat näkyvät vahvasti vuonna 2020 ilmestyneessä kotimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Timo Parvelan kirjassa Ella ja kaverit hiilijalanjäljillä ympäristö pelastuu hulvattomilla ratkaisuilla. Tarja Nygårdin kertomuksessa Hulivili ja oikkuileva ilmasto selitetään selkeästi, mistä ilmastonmuutoksessa on kyse ja miten se vaikuttaa. Myös isompia oppijoita varten on paketissa oma ilmastonmuutoksesta kertova kirjansa, Marjo Heiskasen Yhteen hiileen: mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys ja mitä me voimme sille tehdä?

Kun aloimme pohtia pakettiin tulevia kirjoja, ei koronapandemiasta vielä ollut tietoakaan. Jo tuolloin mietimme, että lähimatkailu on nouseva trendi, joka tulee varmasti olemaan tärkeä osa monen lomasuunnitelmia myös tulevina lomakausina. Tittamari Marttisen Lasten matkaopas Suomeen antaa monta vinkkiä, joiden avulla lähialueilta löytyy paljon uutta nähtävää ja koettavaa.

Itämeren tilakin on otettu kirjapakettia kootessa huomioon. Halusimme nostaa esille myös lähiluonnon ja siihen tutustumisen yhdessä tekemisen kautta. Arjen luontokokemukset ja yhdessä koetut elämykset ja onnistumiset ovat omiaan herättämään kenessä tahansa rakkauden ja kunnioituksen luontoa kohtaan – ja halun jatkossakin suojella sitä.

Ammatillista kestävän kehityksen osaamista

Ammatillisessa koulutuksessa on mahdollista ottaa kestävän kehityksen teemoja esiin monilla aloilla. Celian kirjapaketissa on keskitytty elintarvikealaan, maatalouteen ja ruuantuotantoon sekä taideteollisuusalaan. Kirjojen tarkoitus on herättää ideoita ja ajatuksia siitä, miten kestävän kehityksen periaatteita voi toteuttaa omassa työssään ja opinnoissaan.

Mukaan ei ole otettu pelkästään ammatillisia oppikirjoja, vaan myös tietokirjoja. Kestävä kehitys on ilmiö, jota voi tarkastella monesta näkökulmasta ja lähteestä käsin, avoimin silmin. Aineistoa voi hyödyntää paitsi kurssikirjoina, myös oheislukemistona ja projektitöiden lähdemateriaalina. Toiveena on, että kestävän kehityksen periaatteet tulisivat luontevaksi osaksi ammattitaitoa.

Esimerkkeinä ei-perinteisistä oppimateriaaleista voi mainita ruokahävikin torjumisesta kertovan Juha Ketolan, Katleena Kortesuon ja Mikko Sairasen kirjan Älä syötä ruokahukkaa tai Arja Aalto-Viittalan materiaalien uusiokäyttöä edistävän käsityöoppaan Roskasta käyttöesineeksi. Näiden rinnalla on tarjolla myös nimenomaan oppimateriaaleiksi suunnattuja kirjoja.

Toivomme, että tulevaisuuden ammattilaiset löytävät kirjoista ideoita ja uusia näkökulmia ympäristöystävälliseen toimintaan.

Kirjoittajat:
Marjo Kauttonen
, suunnittelija, lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokoelmavastaava
Rebekka Laaksonen, suunnittelija, ammatillisten oppikirjojen valintaryhmä

Valokuvat: Rebekka Laaksonen