Siirry sisältöön

Blogi

Karelia-ammattikorkeakoulussa hyviä kokemuksia yhteistyöstä Celian kanssa

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto teki palvelusopimuksen Celian kanssa noin vuosi sitten. Celian äänikirjapalvelua markkinoidaan Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille jo opintojen alussa. Opiskelijat ovat kokeneet Celian palvelun helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi.

Karelia-ammattikorkeakoulussa on noin 4000 opiskelijaa. Karelia-ammattikorkeakouluun otetaan vuosittain noin 1000 uutta opiskelijaa ja tutkintoja suoritetaan keskimäärin 660 vuosittain. Karelia-ammattikorkeakoulun kaikki kolme kampusta sijaitsevat Joensuun keskustassa.

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille käyttäjille avoin oppilaitoskirjasto. Kirjaston tehtävänä on taata omalle korkeakouluyhteisölle – opiskelijoille ja henkilökunnalle – pääsy ammatilliseen ja tieteelliseen tietoon. Kirjaston ainoa toimipaikka, Kirjasto Pisara, sijaitsee Tikkarinteen kampuksella.

Miten Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyö Celian kanssa käynnistyi?

Karelia-ammattikorkeakoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä Joensuun seudun erilaisten oppijoiden kanssa, joka tiedottaa aktiivisesti erilaisista saatavilla olevista palveluista. Kyseisen yhteistyön kautta löysimme mahdollisuuden tarjota äänikirjoja Celian kautta opiskelijoidemme käyttöön, ja tämä onkin ollut toimiva palvelu opiskelijoille, joilla on lukemiseen liittyviä haasteita.

Miten äänikirjapalvelun käyttöönotto on onnistunut?

Celian palvelun käyttöönotto oli varsin helppoa. Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto teki palvelusopimuksen Celian kanssa noin vuosi sitten. Opintokuraattori Päivi Laakkonen markkinoi tehokkaasti Celian palveluja opiskelijoille. Mahdollisuutta Celia-asiakkuuteen markkinoidaan opiskelijoille jo aloitusinfoista alkaen, jotta oppimisvaikeuksista kärsivät opiskelijat saisivat tukipalvelut käyttöönsä heti opintojensa alussa.

Yhteistyö opintokurattorin ja kirjaston henkilökunnan kanssa on sujuvaa ja epämuodollista. Opintokuraattori ohjaa opiskelijan kirjastoon, jossa asiakkaan tiedot tallennetaan Celian asiakasrekisteriin. Tarvetta tällaiseen palveluun tuntuu olevan. Karelia-ammattikorkeakoulussa onkin jo kymmenkunta Celia-asiakasta.

Opiskelijat ovat kokeneet palvelun helppokäyttöiseksi ja monipuoliseksi. Opiskelijat ovat pitäneet hyvänä mahdollisuutta kuunnella äänikirjoja eri laitteilla, sillä se mahdollistaa opiskelun tenttiin vaikkapa lenkkipolulla. Moni opiskelija on ollut jopa hämmästynyt ”voiko tämän palvelun tosiaan saada käyttöönsä maksutta”?

Päivi Laakkonen, opintokuraattori
Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoa Celian palveluista korkeakoulukirjastoille >>