Siirry sisältöön

Blogi

Kansainvälinen lukutaitopäivä haastaa edistämään yhdenvertaisuutta

Peruskoulutuksen saaminen on ratkaiseva tekijä nykypäivän yhteiskunnassa selviämiselle. Kouluttautumisen edellytyksenä taas on lukutaito – se että osaa lukea ja kirjoittaa. Tänään 8.9. vietettävä Kansainvälinen lukutaitopäivä haastaa edistämään yhdenvertaisuutta maailmanlaajuisesti ja myös meillä kotimaassa.

Sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat yhä tänäpäivänä lukutaidottomia. Lukutaidottomuus lisää eriarvoisuutta niin yhteiskuntien kuin eri ihmisryhmien välillä. Suomi on tilastojen kärkisijoilla lukutaitovertailussa. Kuitenkin myös meillä joka 10:nnellä nuorella on puutteita lukutaidossa peruskoulun päättyessä.

Lukutaidon edistämisen kannalta on tärkeää, että oppimisessa tukea tarvitseva lapsi ja nuori pääsee käsiksi kirjoihin, jotka ovat saavutettavia. Esimerkiksi nuori, jolla on lukivaikeus, voi kuunnella oppikirjaa myös äänitteenä sen sijaan että hän käyttäisi vain painettua kirjaa. Äänioppikirjat ovatkin avuksi monissa erilaisissa oppimisvaikeuksissa.

Saavutettavia kirjoja vapaa-aikaan ja oppimisen tueksi

Oli lukutaidossa sitten kyse kirjoitetusta viittomakielestä, pistelukutaidosta tai yleisesti mielletystä tavasta lukea painettua tekstiä, on kaikilla lapsilla oikeus lukutaitoon omalla äidinkielellään.

Celian erityyppiset kirjat lisäävät osaltaan yhdenvertaisuutta lukutaidon opetuksessa ja oppimisessa. Ne on tarkoitettu lapsille, joille tavallisen kirjan lukeminen on vaikeaa esimerkiksi luki- tai oppimisvaikeuden, keskittymisvaikeuden, näkövamman tai kehitysvamman vuoksi.

Kirjavalikoimasta löytyy satuja, seikkailuja, fantasiakirjoja, kirjoja selkokielellä ja paljon muuta. Saatavissa on myös äänioppikirjoja, joita voi ostaa verkosta. Äänikirjat soveltuvat lapselle neljästä ikävuodesta alkaen. Osassa kirjoja on äänen lisäksi teksti ja kuvia. Nämä ns. DaisyTrio-kirjat soveltuvat erityisesti lapsille, joilla on lukivaikeus, mutta myös heikkonäköisille lapsille, koska tekstiä voi suurentaa.

Lainattavien ääni- ja DaisyTrio-kirjojen käyttäjäksi voi liittyä kirjastossa. Kirjojen kuuntelu on helppoa mobiililaitteilla maksuttoman Pratsam Reader -sovelluksen avulla.

Pisteaakkoset – pistelukutaidon perusta

Pistekirjoitustaito on sokeiden ja vaikeasti heikkonäköisten ihmisten luku- ja kirjoitustaito. Pistekirjoissa kirjan teksti on toteutettu pistekirjoituksella. Celiasta on lainattavissa noin 1000 pistekirjaa lapsille ja nuorille.

Pistelukutaidolle pohjan luo koskettelukirjojen lukeminen ja tutkiminen tunnustelemalla. Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista materiaaleista valmistettuja, tunnusteltavia kuvakirjoja. Kaikissa koskettelukirjoissa on teksti myös pistekirjoituksella ja kirjoihin voi lisäksi kuulua äänite. Celian koskettelukirjat on suunnattu pääasiassa alle kouluikäisille lapsille.

 
Lue lisää Celian lasten- ja nuortenkirjoista >>


Teksti Pirjo Nironen