Siirry sisältöön

Blogi

Imatralla kirjasto palvelee kaikkia kuntalaisia täydellä sydämellä

Imatran kaupunginkirjasto on tarjonnut yli kymmenen vuoden ajan kirjallisuutta saavutettavassa muodossa niille kuntalaisille, jotka eivät voi lukea painettuja kirjoja. Henkilökunnan sitoutuminen ja positiivinen asenne ovat olleet saavutettavien kirjastopalveluiden kehittämisen vetureita.

Imatran kaupunginkirjaston saavutettavista kirjastopalveluista kertovat kirjastonjohtaja Marja Huuhtanen, kirjastonhoitaja Mika Kähkönen aikuistenosastolta, kirjastonhoitaja Pirjo Laitinen lasten- ja nuortenosastolta sekä kirjastovirkailija Merja Tirkkonen, joka hoitaa kirjaston kotipalvelua.

Kuinka monta toimipistettä Imatran kaupunginkirjastolla on? Entä miten paljon on henkilökuntaa?

Imatran pääkirjasto sijaitsee tänä vuonna 30 vuotta täyttäneessä kulttuuritalo Virrassa yhdessä museoiden, musiikkiopiston ja yleisten kulttuuripalvelujen kanssa. Kaupunginkirjastoon kuuluvat myös lähikirjastot Rajapatsaalla ja Vuoksenniskalla.

Vakinaista henkilökuntaa on ollut 17 henkeä, joista kaksi on osa-aikaeläkkeellä. Marraskuussa olemme saaneet vahvistukseksi uuden kirjastonhoitajan sekä erikoiskirjastovirkailijan! Väki on silti edelleen vähenemässä, seuraavat eläköitymiset tuntuvat jo alkuvuodesta 2017.

Miten saavutettavat kirjastopalvelut, mm. Celian äänikirjapalvelun tarjoaminen, on organisoitu Imatran kaupunginkirjastossa?

Celian sekä muut äänikirjat, isotekstiset ja selkokirjat on sijoitettu kirjastossa kutakuinkin parhaalle ja näkyvimmälle paikalle. Kotipalvelu on vienyt äänikirjoja myös Celian asiakkaille, kokoelman käyttöön on kannustettu myös muita lukemisesteisiä asiakkaita. Kaikille asiakkaille tarjotaan henkilökohtaista palvelua ja erilaiset tarpeet huomioidaan.

Imatran näkövammaisten yhdistyksen kanssa on tehty paljon yhteistyötä. Olemme käyneet heidän tilaisuuksissaan kertomassa omista ja Celian palveluista. Tärkeimpänä yhteistyömuotona yhdistyksen kanssa on äänilehden lähetys. LC Imatran vapaaehtoiset lukevat viikoittain paikallislehdet muistikortille. Kirjastomme henkilökunta muuttaa Plextalk Recording -ohjelman avulla luetun äänikirjamuotoon ja lähettää sen Näkövammaisten liitolle, joka tekee lehdestä cd:n ja lähettää yhdistyksen jäsenille.

AVIn rahoittaman Koskettavaa lukemista -hankkeen avulla teetimme ryhmien käyttöön pienen koskettelukirjojen kokoelman. Ihastuttavat kirjat valmistuivat syksyllä ja ovat olleet esillä kaikkien käytettävinä. Eri vammaisryhmät ovat käyneet tutustumassa niihin.

Miten Celian äänikirjapalvelu on otettu vastaan?

Kokoelmien esittelystä on tullut kiitosta. Kiinnostuneita oli paljonkin, kun aloitimme asiakkaiden rekisteröinnit Celianetiin. Alkuinnostuksen jälkeen kysyntä on vähän hiipunut, mutta tunnuksia tehdään jatkuvasti. Celian tunnuksia hakevat ovat yleensä ottaneet asiasta selvää jo etukäteen. Celian äänikirjojen verkkokäyttäjiksi rekisteröityneet ovat olleet tyytyväisiä.

Miten henkilöstön koulutus on järjestetty?

Keväällä 2015 järjestettiin Kirjasto kaikille -koulutus Imatralla. Oppia on käyty hakemassa myös Helsingistä sekä maakuntakirjaston koulutuksista ja jaettu osaamista toisillemme. AMK-tutkintoa työn ohessa suorittava kirjastonhoitaja järjesti koulutehtävänä muulle henkilökunnalle koulutusta saavutettavuudesta ja Celian palveluista.

Miten kirjastonne henkilökunta on kokenut Celian äänikirjapalvelun?

Uudet ohjelmat aiheuttavat aina alkuhetken ahdistuksen. Kun homma tulee tutuksi, niin se helpottuu. Hetkittäisiä haasteita on aina, mutta aineistot on saatu käyttöön, tunnukset tehtyä ja asiakkaat palveltua.

Mikä on mielestäsi ollut ratkaisevaa palvelun onnistumiselle?

Henkilökunnan sitoutuminen on ollut ihailtavaa ja erityisryhmät tuntuvat aina saavan myös erityiskohtelun. Meillä suhtaudutaan kaikkiin asioihin vastuuntuntoisesti!

Onko Celian äänikirjojen käyttäjiltä tullut palautetta ja millaista?

Palautetta on tullut melko vähän, mutta se on ollut kiittävää. Kokoelmaa on kehuttu ja äänikirjojen sanottu olevan pelastus! On myös kiitelty uutuuksien saamista nopeasti äänikirjoiksi.

Lainaatteko Imatralla Celian äänikirjoja myös CD-levyinä?

Imatralla Celian äänikirjoja on lainattu jo yli kymmenen vuotta. Ihmiset, jotka eivät halua tietokonetta tai eivät pysty sitä käyttämään, ovat tulevaisuudessakin levylainauksen varassa.

Miten markkinoitte Celian äänikirjoja?

Olemme pitäneet esillä Celian esitteitä ja kertoneet palveluista ryhmissä sekä yksittäisille asiakkaille. Celia on ollut vahvasti esillä mm. vanhustenviikon tapahtumissa.

Miten yhteistyö Celian kanssa on sujunut?

Yhteistyö Celian kanssa on sujunut hienosti. CD-levyjä on saatu kirjastoon ja lisää voidaan tilata koko ajan. Celianet toimii. Kirjaston kotipalvelun piiristä äänikirjojen verkkokäyttäjiksi siirtyneet lienevät myös tyytyväisiä.

Onko kirjastossanne jotain uutta suunnitteilla saavutettaviin kirjastopalveluihin liittyen?

Imatralla saavutettavuuden suurimpana ongelmana ovat olleet pääkirjaston raskaat ovet, pyörätuolilla sisään on omin avuin lähes mahdoton päästä. Vuosien odotus palkittanee ensi vuonna, kun saamme sähköiset ovet.

Celianet-käyttöliittymän uudistuksen jälkeen käynnistetään aktiivinen tiedotuskampanja Celian palveluista.

Millainen on Imatran kaupunginkirjaston visio saavutettavista kirjastopalveluista?

Toivomme verkkopalvelujen saamista entistä helppokäyttöisemmiksi. Suuressa visiossa kaikki aineistot löytyvät yhdellä haulla eikä käyttö vaadi teknistä osaamista. Niin tai näin, tärkeintä on säilyttää nykyinen asenne ja pystyä palvelemaan jokainen asiakas henkilökohtaisesti ja täydellä sydämellä.