Siirry sisältöön

Blogi

Celia kutsui itsensä kylään

Keittiössä. Nainen ja muki.

Celia on tehnyt yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa kautta vuosikymmenten. Sidosryhmät ovatkin tärkeä Celian viestinnän, palvelujen ja toiminnan kehittämisen kohde. Palvelujen käyttäjät ovat luonnollisesti meille keskeinen ryhmä, mutta myös esimerkiksi kirjastoammattilaisten, opettajien, eri järjestöjen edustajien ja terveysalan ammattilaisten mielikuvia, toiveita, tarpeita ja odotuksia Celiaa kohtaan on kartoitettu säännöllisesti kyselyillä jo vuodesta 2011 lähtien.

Kyselyistä saadaan näkemyksiä kehittämisen tueksi

Sidosryhmäkyselyjen tuloksia on hyödynnetty viestinnän ja palvelujen kehittämisessä. Viimeisimmän, vuoden 2016 lopulla toteutetun kyselyn perusteella sidosryhmät odottavat tällä hetkellä Celialta erityisesti kahta asiaa: viestinnän kehittämistä ja parempia vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia. Tulos ei ole yllätys – Celian toiminta on ollut myllerryksissä viimeisten vuosien aikana, ja suurten muutosten pyörteissä viestintä ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on aivan keskeisessä asemassa.

Viestinnältä toivottiin etenkin avoimuutta, parempaa kohdentamista ja säännöllisyyttä. Myös Celian verkkosivuja ja ohjeistusta tulisi selkeyttää.

Toinen keskeinen kyselyn tuloksissa esiin noussut teema oli vuorovaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Viime vuosien suuret muutokset ja budjettileikkaukset ovat herättäneet huolta etenkin näkövammaisalan sidosryhmissä, joilla on pitkä ja läheinen historia Celian kanssa toimimisessa. Kysymyksiä ja kritiikkiä on esitetty mm. Celian palvelutasosta, palvelujen laadusta ja toiminnan jatkuvuudesta.

Tulemme käymään!

Olemme tarttuneet haasteeseen ja haluamme kehittää vuorovaikutusta sidosryhmiemme kanssa. Olemme suunnitelleet joukon toimenpiteitä, joiden avulla lisäämme näkövammaisalan sidosryhmien osallisuutta, parannamme vuorovaikutusta ja kehitämme viestintää. Siksi päätimme kutsua itsemme kylään!

Kyläilyn ajatuksena on vierailla Näkövammaisten liiton alueyhdistyksissä eri puolilla maata vuoden 2018 aikana. Haluamme tavata yhdistysten henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja jäseniä. Vierailuilla tavoittelemme sidosryhmien kuulemista, hedelmällistä keskustelua, tutustumista ja tiedonvaihtoa puolin ja toisin.

Vierailujen ohjelma ja aika tarkentuvat loppuvuonna 2017, mutta niistä on jo alustavasti sovittu. Ilahduttavasti vastaanotto on ollut myönteistä ja toivottua kautta linjan. Odotamme jännityksellä, mitä vierailut tuovat tullessaan ja miten niiden antia päästään hyödyntämään!

 

Minna von Zansen
Minna von Zansen
asiakkuusjohtaja, Celia