Siirry sisältöön

Blogi

Celia haluaa tarjota tasapuolisesti pääsyn kirjallisuuden maailmaan

Marketta Ryömä

Marketta Ryömä

Viime aikoina on erityisesti näkövammaisten henkilöiden piirissä herättänyt huolta, unohtaako Celia palvelumuutostensa myötä tämän yhden keskeisen palvelujensa käyttäjäryhmän. Celian tavoitteena on tarjota pääsy kirjallisuuden piiriin kaikille niille henkilöille, joiden on vaikeaa lukea tavallista painettua kirjaa – näkövammaisille, lukivaikeuksisille ja muulla tavoin toimintarajoitteisille henkilöille. Emme halua – kuinka voisimmekaan – arvottaa kenenkään lukemisesteitä tai -rajoitteita toisia vakavammiksi ja teemme parhaamme, jotta voisimme palvella mahdollisimman hyvin erilaisia palvelujemme käyttäjiä.

Celia ei voi tavoittaa eikä palvella yksin kaikkia palvelun tarvitsijoita

Olemme viime vuosien aikana joutuneet toteamaan, että ponnisteluista huolimatta Celia pystyy yksin tavoittamaan ja palvelemaan vain pienen osan palveluihin oikeutetuista henkilöistä. Pohjoismaisen arvion mukaan vähintään 5 % väestöstä olisi oikeutettu käyttämään Celian palveluja, kun tällä hetkellä Celia tavoittaa vain noin 0,5 % väestöstä – siis vain kymmenesosan siitä määrästä, joka voisi hyötyä palveluista. Näkövammaisistakin henkilöistä vain 10 % käyttää tällä hetkellä Celian palveluja. Mielestämme ei ole hyväksyttävää eikä yhdenvertaisuuden periaatetta noudattavaa, että vain pieni osa potentiaalisesta käyttäjämäärästä on ylipäänsä tietoinen Celian tarjoamasta mahdollisuudesta saada kirjoja saavutettavassa muodossa.

Parantaakseen palvelujen tavoittavuutta ja siten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta Celia on tiivistänyt parin viime vuoden aikana yhteistyötä yleisten kirjastojen kanssa. Suomen kirjastot muodostavat verkon, jonka tehtävänä on välittää aineistoja ja palveluita niiden tarvitsijoille. Yleisten kirjastojen tavoitteena on palvella kaikkia kuntalaisia, mukaan lukien ryhmät, jotka tarvitsevat erityisaineistoja tai erityistä tukea kirjastojen palveluiden käyttöön. Celian palvelut tuodaan kumppanuusperiaatteella saataville myös yleisten kirjastojen kautta.  Kirjojen välittämisessä voidaan hyödyntää yleisten kirjastojen erityispalveluita, esimerkiksi kotipalvelua.

Resurssihaasteet aiheuttavat päänvaivaa myös Celialle – CD-lainausta vähennettävä

Vähenevät määrärahat aiheuttavat haasteita Celialle, kuten nykyään usealle muullekin valtion toimijalle. Celia on säästänyt viime vuosina lähes kaikesta toiminnastaan, mutta säästöjä täytyy tehdä tulevaisuudessakin budjetin pienentyessä edelleen. Koska äänikirjojen jakelu CD-levyinä on erittäin suuri kustannuserä, on luonnollista, että säästöjä haetaan myös sieltä.

Olemme hyvin tietoisia siitä, että kaikilla käyttäjillä ei ole edellytyksiä verkkopalveluiden käyttöön (toimintakyky on rajoittunut, ei ole tarvittavia laitteita, verkkoyhteyksiä, osaamista eikä tukea). Päinvastoin olemme tunnistaneet, että CD-palvelua on tarvetta ylläpitää jatkossakin, ja pohtineet keinoja, miten CD-palvelu voitaisiin pienemmällä määrärahalla toteuttaa ilman, että palvelutaso romahtaa.

Ne käyttäjät, jotka voivat hyödyntää esimerkiksi kirjaston kotipalvelua, voivat saada äänikirjoja CD-levyillä oman kirjastonsa kautta. Tehostamme yhteistyötä kirjastojen kanssa CD-levyjen valikoiman ja saatavuuden parantamiseksi. Sellaiset henkilöt, jotka eivät voi hyödyntää kirjaston palvelua eivätkä Celian tuottamaa verkkopalvelua, voivat edelleen saada CD-levyjä toistaiseksi Celiasta. CD-levyjen lainaus Celiasta loppuu joskus, mutta ei aivan lähiaikoina – ajankohtaa ei vielä voida edes arvailla sen tarkemmin. Sen tiedämme, että kun mahdollisimman moni käyttäjä saa kirjat verkon kautta tai omasta lähikirjastostaan, Celialla on paremmat mahdollisuudet toteuttaa palvelua niille henkilöille, jotka uhkaavat muuten jäädä palvelujen ulkopuolelle.

Jollain aikavälillä CD-levy formaattina – ja CD-levyjen kuunteluun tarvittavat laitteet – tulevat häviämään ylipäänsä markkinoilta, ei pelkästään Celian valikoimista, kun uudemmat formaatit valtaavat alan. Näin kävi aikanaan esim. c-kaseteille. On kestävää kehitystä, että pohdimme hyvissä ajoin vaihtoehtoisia palvelu- ja jakelumalleja. Ennen kuin CD-levyjen lainaus kokonaan loppuu, Celia selvittää iäkkäiden käyttäjien mahdollisuuksia käyttää erilaisia verkkolaitteita yhteistyössä yleisten kirjastojen ja keskeisten sidosryhmien kanssa.

Celian tehtävänä on tukea yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa, jotta kaikilla lukemisesteisillä henkilöillä olisi pääsy kirjallisuuden pariin. Tehtävä on toisinaan hyvinkin haasteellinen, mutta vakuutan, että teemme sen toteuttamiseksi parhaamme.

Marketta Ryömä
Celian johtaja

P.S. Kuuntele Kirjastokaistalta Celian asiakkuusjohtajan Minna von Zansenin haastattelu siitä, miksi Celia tekee kirjastojen kanssa tiivistä yhteistyötä.