Tactus – internationell tävling för taktilböcker

Vad är Tactus?

Typhlo & Tactus-gruppen har som målsättning att bedriva internationellt samarbete där man framställer och utvecklar taktila bilderböcker för synskadade barn. Vid en taktil bilderbokstävling, som ordnas vartannat år, prisbelönas bilderböcker av hög kvalitet.

 

Tactus-gruppen grundades år 1999 i Dijon i Frankrike. Gruppen grundades av personer som var intresserade av bilderböcker för synskadade barn, av lärare, bibliotekarier och föräldrar till synskadade barn.

 

Läs mera på tactus.org hemsidor.

 

Den internationella tävlingen för taktila bilderböcker Typhlo & Tactud ordnades I Finland 24-27.10.2013


Hela 61 tävlingsbidrag från 15 länder deltog i tävlingen.
Priset delades ut på Helsingfors bokmässa 27.10.2013.

 

Priset delades ut på Helsingfors bokmässa


1. pris " The Fabulous mountain ", Erika Frost, Belgien


2. pris (delat) "Merirosvotarina", Maarit Korhonen, Finland ja
"Sem" Valentina Marino, Italien

 

De tre bästa böckerna


De finländska bidragen klarade sig bra. Av de 13 bästa böckerna var fyra från Finland. De finländska bidragen till den internationella tävlingen var Matti jääkiekko-ottelussa av Anne Saarinen, Missä on Jukan sukka? av Vuokko Keränen, Merirosvotarina av Maarit Korhonen, Arkiset arvoitukset av Anja Pekkarinen och Boken om 112 av Fanny Sundin.
 

Den internationella tävlingsjuryn består av experter från Frankrike, Belgien, Polen, Italien, Holland, Storbritannien, Tjeckien och Finland.

 

I tävlingen utdelas följander priser:

1:a priset 500 €
2:a priset 250 €
3:e priset 250 €
 

Följande Tactus-tävling ordnas i Italien år 2015.

 

Official results of Typhlo&Tactus 2013 (pdf, 9,4 Mt)

Tactus-tävlingen år 2011

Tactus-tävlingen hölls i Praq den 10-12.11.2011. I år var det 74 böcker som hade sänts från 18 länder till den internationella taktilbilderbokstävlingen.

  • 1:a priset fick Margareta Sharp från Storbritannien med sin bok Henry Jack.
  • Delat andra pris gick till boken The Present av Katarina Matković ja Pećirko Tihana från Kroatien och till boken The Sun and the Moon av Youk Keun Hae från Sydkorea.

Official results of Typhlo&Tactus 2011 (pdf, 4,6 Mb)

 

Från Finland deltog 5 böcker: Kevätsiivous och Karhu ja tähti av Marjatta Tuura, Totta vai tarua av Vuokko Nyberg, Paloaseman Sami av Pirkko Kiiskilä, och Nallen joululeivonnaiset av Susanna Romppainen, Eine Mäenpää och Iiris Kivioja. Det blev en sjunde plats för Nallen joululeivonnaiset av Susanna Romppainen, Eine Mäenpää och Iiris Kivioja. Paloaseman Sami av Pirkko Kiiskilä, fick en speciell hedersomnämning.


 

Tactus-böcker

 

Tävlingens historia

Typhlo & Tactus-gruppen ordnade varje år en Tactus-pristävling där man sökte bilderböcker av hög kvalitet. Av de prisbelönta böckerna framställdes kollageböcker på sju olika språk som medlemsländerna fick köpa. Gruppen bestod av åtta EU-länder: Frankrike, Storbritannien, Belgien, Finland, Tyskland, Italien, Polen och Holland.

 

Tävlingens jury bestod av representanter från deltagarländerna, även av synskadade personer. Välgörenhetsföretaget Les Doigts Qui Rêvent (LDQR) från Dijon framställde kopior av de prisbelönta böckerna på varje deltagarlands eget språk. Den sista Tactus-pristävlingen i den här formen ordnades år 2007.

 

Tactus-projektet fick åren 2002-2004 som ett multinationellt samarbetsprojekt understöd från EU:s program Kultur 2000. Till övriga understödsgivare hörde bl.a. Frankrikes kulturministerium och Dijon stad. Tactus-projektet fortsatte med EU-finansiering ännu åren 2005-2008 under namnet Typhlo & Tactus.

 

Från och med år 2009 har man inte, i enlighet med medlemsländernas enhälliga beslut, ansökt om EU-understöd för tävlingen. Tävlingen ordnas vartannat år och den har utvidgats till en internationell tävling.

 

Taktila bilderböcker från Finland har haft god framgång. Aune Rintalas bok "Hiiri kissalle räätälinä" (Musen som skräddare åt Katten) vann första pris i kulturbokserien år 2006. Finländska, taktila bilderböcker av tyg har även flera år fått hedersomnämnanden.

 

År 2009 ordnades den taktila bilderbokstävlingen i Dijon i Frankrike. Bland deltagarländerna fanns förutom medlemsländerna även Estland, Litauen och Sydafrika. Av medlemsländerna föll Tyskland bort och ersattes av Tscheckien.

 

Tävlingens resultat åren 2002-2011 (på finska)

Tillverkning av taktilböcker