Braille-delegationen - sakkunnigorgan för punktskrift

Lähikuva pisteaakkostaulusta Iiris-keskuksen käytävällä

 


Braille-delegationen verkar som sakkunnigorgan i fråga om punktskrift och studiematerial för synskadade.

 

Pistekirjoitus.fi