Celian oppikirjat ja oppimateriaalit

Äänioppikirjoja paksun lattiamaton päällä

 

Celian oppikirjavalikoima sisältää kirjoja seuraavissa muodoissa:

Celian oppimateriaalivalikoimasta löytyy lisäksi seuraavia tuotteita näkövammaisille:

 • Kohokuvastot
 • Kohokartat
 • Kokeet
 • Monistemateriaalit

Perus- ja toisen asteen oppikirjat ja muut oppimateriaalit ovat maksullisia. Tutustu voimassaolevaan hinnastoon. Kirjat ostetaan Oppari-verkkokaupasta.

Äänioppikirjat

Celian äänikirjoja voivat käyttää kaikki koululaiset ja opiskelijat, joille painetun kirjan lukeminen on hankalaa esim. lukivaikeuden, oppimisvaikeuden, ADHD:n tai näkövamman vuoksi. Celian äänioppikirjat ovat digitaalisia Daisy-äänikirjoja. Äänikirjat sisältävät oppikirjan koko sisällön ääneen luettuna.


Lisätietoa Daisy-äänikirjasta löydät Tietoa Celian kirjoista -sivulta

 

Kaikki oppikirjat eivät sovellu äänikirjoiksi. Esimerkiksi matematiikan kirjoja ja runsaasti ohjekuvia sisältäviä kirjoja ei tehdä äänikirjoiksi.

 

Maahanmuuttajilla on Celian kirjoihin käyttöoikeus, jos heillä on lukivaikeus tai vastaava lukemista haittaava neurologinen tai terveydellinen pulma omassa äidinkielessään. Pelkkä suomen kielen taidon puute ei oikeuta Celian äänikirjojen käyttöön.

Äänikirjojen kuuntelu

Daisy-äänikirjaa voi käyttää tietokoneella, tabletilla tai Daisy-soittimella. Daisy-soittimen voi ostaa itse tai sitä voi hakea apuvälineenä Kelasta. Jos soitinta haetaan apuvälineenä peruskoulun 1.–6.-luokkalaiselle, hakemus tulee tehdä keskussairaalapiiriin.

 

Kaikkien äänioppikirjojen mukana toimitetaan maksuton  EasyReader Express -ohjelma, jolla kirjaa on helppo käyttää. Ohjelma toimii Windows-tietokoneissa. Lue lisää kuuntelusta EasyReader Express -ohjelmalla

 

Lue lisää muista tavoista kuunnella Daisy-kirjaa

 

Takaisin sivun alkuun

DaisyTrio-kirjat

DaisyTrio on kirjatyyppi, joka sisältää tekstin, äänen ja kuvia. DaisyTrio-kirjaa voi siis kuunnella ja samaan aikaan seurata tekstiä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen näytöltä.


Perusasteen DaisyTrio-kirja on suunnattu erityisesti oppilaille, joilla on luki- tai muu oppimisvaikeus tai jotka muusta syystä tarvitsevat erityistä tukea oppimisessa. Kirja tukee monikanavaista oppimista ja opetuksen eriyttämistä ja motivoi oppilasta.

 

Peruskoulun DaisyTrio-kirjat luetaan ihmisäänellä. Kirjoissa on siis koko teksti ääneen luettuna sekä kuvia. DaisyTrio-oppikirjojen mukana tulee kätevä EasyReader Express -lukuohjelma, jolla kirjaa on helppo käyttää. Lisää tietoa ja ohjeet DaisyTrio-kirjojen kuunteluun löydät Kirjojen kuuntelu -osiosta

 

Lue usein kysyttyjä kysymyksiä DaisyTriosta


Suurin osa korkeakoulujen ja ammatillisten opintojen kurssikirjoista tehdään DaisyTrio-kirjoiksi. Korkeakoulun DaisyTrio-kirjat on tuotettu koneäänellä, ja niissä on mukana äänen lisäksi koko kirjan teksti sekä mahdollisesti kuvia. Korkeakoulukirjojen mukana ei tule EasyReader Express -ohjelmaa, vaan niitä voi kuunnella tietokoneella esim. maksuttomalla AMIS-ohjelmalla tai tableteille asennettavilla Daisy-ohjelmilla. Lue lisää Kirjojen kuuntelu -osiosta

 

Takaisin sivun alkuun

Pistekirjat

Matematiikan kirja aukeama, jossa on kohokuva ja pistekirjoitusta.

 

Pistekirjat on tarkoitettu sokeille ja vaikeasti heikkonäköisille. Pistekirjat sisältävät oppikirjan sisällön pistetekstinä. Pistekirja voi sisältää myös kohokuvia tai siihen voi kuulua erillinen kohokuva- tai kohokarttaliite.

 

Kielten oppikirjoista vain pistekirjat sisältävät foneettiset merkit.

 

Pistekirjat jakaantuvat yleensä useaan sidokseen, jotka sidotaan kierrekansioon tai rengaskansioon. Työ- ja tehtäväkirjat sidotaan rengaskansioon, josta sivut ovat irrotettavissa. Näissä kirjoissa saattaa olla pistekirjoituksella täydennettäviä tehtäviä. Kirjaan voi myös liittää omia vastausarkkeja.

 

Peruskoulun oppikirjoissa on pisteteksti yleensä vain toisella puolella arkkia, lukion ja ylempien asteiden oppikirjoissa pisteteksti on molemmilla puolin arkkia.

 

Pistekirjoitusta lukemaan opettelevien kirjoissa pisteteksti tulostetaan sekä harvalla kirjain- että harvalla rivivälillä (HH). Tavallista pistetekstiä, jossa kirjain- ja riviväli on tiheä, siirrytään lukemaan harjoittelemalla ensin tiheällä kirjainvälillä ja harvalla rivivälillä tulostetun tekstin (TH) avulla. HH-painatusta käytetään ensimmäisen luokka-asteen kirjoissa ja TH-painatusta toisen luokka-asteen kirjoissa.

 

Takaisin sivun alkuun

Elektroniset Luetus-kirjat

Luetus-kirja soveltuu sekä heikkonäköisille että pistenäyttöä apuvälineenään käyttäville koululaisille ja opiskelijoille. Luetus-kirjat sisältävät vain tekstiä, ja Luetus-kirjan tekstiä voi suurentaa. Luetus-kirjat on tarkoitettu ainoastaan näkövammaisille koululaisille ja opiskelijoille.

 

Luetus-kirjoja on kahdenlaisia: teksti- ja työkirjoja. Työkirjoihin voi lisätä omia muistiinpanoja ja kirjoittaa vastauksia tehtäviin. Tekstikirjoja voi vain lukea. Kirjatiedostot toimitetaan opiskelijalle cd-rom-levyillä.

 

Joihinkin oppikirjoihin kuuluu myös kohokuvaliitteitä. Kieliaineiden elektroniset oppikirjat eivät sisällä foneettisia merkkejä.

 

Elektronisia Luetus-kirjoja luetaan tietokoneella Luetus-lukuohjelman avulla.

Se on Näkövammaisten Keskusliitto ry:n kehittämä ohjelma, joka toimii Windows-käyttöjärjestelmien kanssa. NKL:n Tiedonhallintapalveluiden asiakkaat saavat ohjelman THP:sta.

 

Koululaiset ja opiskelijat, jotka eivät ole THP:n asiakkaita, saavat ohjelman Celiasta. Kirjastosta saatavalla ohjelmalla voi lukea ainoastaan kirjaston toimittamia Luetus-oppikirjoja. Ohjelman voi tilata puhelimitse numerosta (09) 2295 2300 tai sähköpostitse osoitteesta tuotanto@celia.fi

 

Luetus-ohjelmaan liittyviin kysymyksiin vastaa Näkövammaisten Keskusliiton tiedonhallintapalvelu, (09) 3960 4023, info@thp.nkl.fi

 

Takaisin sivun alkuun

Muut oppimateriaalit

Kohokuvastot ja -kartastot

Kohokuvat ja -kartat on tarkoitettu pistelukijoille. Ne ovat muoville painettuja kohokuvia ja -karttoja, joissa ei ole väritystä. Kartastot sisältävät mm. valtioiden yleiskartan, pinnanmuodot sekä karttapohjat. Lisäksi on saatavilla teemakarttoja. 

Ainekohtaiset kohokuvastot

Celian oppimateriaalien valikoimaan on tullut keväällä 2014 uusia oppiainekohtaisia kohokuvastoja näkövammaisille koululaisille. Ainekohtaiset kohokuvastot sisältävät Celian kokoelmasta valittuja kuvia ja karttoja eri oppiaineista. Kuvastot on suunniteltu yhteistyössä Oppimis- ja ohjauskeskus Onervan kanssa.

 

Yhdessä kuvakansiossa on keskimäärin 25–35 kohokuvaa tai kohokarttaa sekä avainsivut. Uutta on myös se, että kuvastoissa on mukana vinkkejä kohokuvien tutkimiseen. Avainsivut ja suuri osa kartoista on myös mustavalkotekstillä, mikä helpottaa avustajan ja opettajan työtä.

 

Ainekohtaisia kohokuvastoja on saatavilla aluksi yläkouluun (luokille 7–9), ja oppiaineina ovat maantieto, biologia ja historia. Alakoulun ainekohtaisten kohokuvastojen suunnittelu ja toteutus alkaa v. 2014–2015. Matemaattisiin aineisiin ei ainekohtaisia kohokuvastoja ole tulossa, vaan kuhunkin kirjaan tuotetaan kirjakohtainen kohokuvaliite entiseen tapaan. Yläkoulun maantiedon, biologian ja historian tehtäväkirjoihin on myös mahdollista tuottaa kirjakohtainen kohokuvaliite.

 

Kohokuvastot ovat suomenkielisiä. Kuvastoissa mukana olevat vinkit kohokuvien tutkimiseen ovat sekä suomeksi että ruotsiksi.

 

Kuvat on valittu opetussuunnitelman painotusten mukaan

Ainekohtaisiin kohokuvastoihin on valittu vain olennaiset, opetussuunnitelman painotusten mukaiset kuvat. Kohokuvat on valittu niin, että kuvasto toimii kaikkien kustantajien julkaisemien saman oppiaineen kirjojen kanssa. Verrattuna vanhoihin kuvastoihin ja kirjakohtaisiin kohokuvaliitteisiin kohokuvien kokonaismäärä on merkittävästi pienentynyt, mikä helpottaa kohokuvien käyttöä opetuksessa.

 

Vuodelle 2016 uudistuva opetussuunnitelma otetaan huomioon tulevien kohokuvastojen suunnittelussa ja tarvittaessa myös vanhat kuvastot tarkistetaan uuden opetussuunnitelman painotusten mukaisiksi.


Kevään 2014 aikana valmistuvat ainekohtaiset kohokuvastot:

 • Maantiedon ainekohtainen kohokuvasto luokille 7-9 koostuu neljästä kuvakansiosta: Eurooppa (20 €), Suomi (20 €), Amerikka (20 €) ja Maailma (20 €).
 • Biologian ainekohtainen kohokuvasto luokille 7-9 koostuu kolmesta kuvakansiosta: Metsät (20 €), Vedet (20 €) ja Ihminen (20 €).
 • Historian ainekohtainen kohokuvasto luokille 7-8 koostuu kahdesta kuvakansiosta.

Kartastojen ja kuvastojen lisäksi Celia myy yksittäisiä kohokuvia ja -karttoja. Ota yhteyttä asiakaspalveluun, jos tarvitset yksittäisiä kohokuvia.

 

Katso, miten kohokuvia tehdään

Kokeet ja monisteet

Koe- ja monistemateriaalia voi ostaa pistekirjoituksena tai elektronisessa muodossa.

 

Tuotamme tilauksesta:

 • peruskoulujen valtakunnalliset kokeet
 • lukion ja toisen asteen kokeet
 • korkeakoulujen kurssivaatimuksiin kuuluva tenttimateriaali
 • pääsykokeet toisen ja korkea-asteen oppilaitoksiin

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos tarvitset erikoismateriaaleja.

 

Takaisin sivun alkuun

Haku celia.fi-sivustosta

Oppari - Osta oppikirjoja